Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 2 класу за Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№037 - Вступ до теми. В. Тибель «Невідомий пахучо-медовий світ»

Мета: пояснити учням, чому люди перебувають разом, взаємодіють; спостерігати за діалогом, де висловлюються різні погляди на предмет обговорення, підтримують одну з точок зору; спонукати учнів читати правильно та виразно вголос текст; розповідати, про що текст, відповідати на запитання за змістом прочитаного; вчитися вирізняти у тексті істотну інформацію про природу.

№038 - Краще разом чи поодинці?

Мета: сформувати уявлення про життя бджілок; розширити уявлення дітей про бджолину сім’ю; розвивати вміння спілкуватися з однолітками, близькими, прагнення робити гарні вчинки, уміння товаришувати, діяти разом; виховувати любов, повагу до батьків, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні смаки, почуття поваги та взаємоповаги.

№039 - Що об’єднує людей у спільноти? Комікс: «Як знайти друзів?»

Мета: розширити уявлення дітей про бджолину сім’ю; закріпити знання про здорові стосунки в родині; формувати позитивне ставлення до сім’ї; формувати в учнів уявлення про характер, його становлення, риси характеру та їхні особливості; розвивати вміння спілкуватися з однолітками, близькими; виховувати бажання прийти на допомогу, доброзичливість, повагу хлопчиків до дівчаток, симпатію одне до одного; прагнення робити гарні вчинки, уміння товаришувати, діяти разом; виховувати любов, повагу до батьків, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні смаки, почуття поваги та взаємоповаги.

№040 - В. Тибель «Друзі чи недруги»

Мета: вчити учнів прогнозувати орієнтовний зміст тексту за заголовком; читати правильно та виразно вголос текст; ставити запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; встановлювати логічну послідовність подій або дій у тексті; висловлювати думку про те, як факти, ідеї прочитаного можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях; описувати свої почуття в різних ситуаціях; пояснювати, чому небезпечно та шкідливо дражнити або залякувати інших; висловлювати припущення, чому люди стають товаришами, однодумцями, друзями/опонентами, супротивниками, ворогами.

№041 - Як сприймати тих, кого не знаєш?

Мета: вчитися встановлювати дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі; передбачати, якого результату досліджень він/вона очікує; висловлювати здогад про ймовірний результат; описувати послідовність дій в експерименті; проводити (самостійно або в групі) прості досліди; обчислювати суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 100.

№042 - Як налагоджувати гарні стосунки? Комікс: «Як діяти, якщо тебе ображають?»

Мета: вчитися підтримувати та приймати інших; висловлювати власні міркування про те, як налагодити гарні стосунки з іншими; відновлювати деформований текст; розв’язувати проблемні ситуації з опорою на прості математичні моделі. Об’єднувати з іншими дітьми у групу для навчання та гри, ініціювати спільні справи, ігри, розваги; спонукати учнів залучати людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання; робити висновок про те, як спільні ігри можуть допомогти. Вчити розпізнавати вияви неповаги та приниження; уникати виявів неповаги та приниження у власній поведінці; належно реагувати на цькування, тиск та приниження.

№043 - В. Тибель «У пошуках нового житла»

Мета: Вчити учнів аналізувати свою поведінку, формувати поняття про суспільство, людину, розвивати читацькі навички, виховувати повагу до інших і до самого себе.

№044 - Що я можу зробити для спільної справи?

Мета: дати поняття про те, що безпечний шлях — це найкращий шлях до школи; дати поняття про світловідбивачі; заохотити дітей користуватися ними, розвивати навички свідомого користування правилами дорожнього руху; виховувати бажання бути уважними на вулицях і дорогах.

№045 - Чи може існувати спільнота без законів і правил?

Мета: формувати уміння з увагою сприймати усні репліки вчителя й однокласників, уважно вислуховувати думку співрозмовника, висловлювати свій погляд, шануючи гідність інших; об’єднуватись з іншими дітьми у групу для навчання та гри; допомогти учням усвідомити, що спільнота не може існувати без законів і правил; ознайомити учнів з Конституцією України та з’ясувати роль правил і законів у житті людини; вчити розуміти свої обов’язки; виховувати любов до своєї держави.

№046 - В. Тибель «Диво на Різдво»

Мета: формувати в учнів вміння прогнозувати орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстрацією; читати правильно та виразно вголос текст; пояснювати зв'язок між окремими повідомленнями в тексті; складає перелік чеснот /рис характеру, якими володіє літературний персонаж.

№047 - Хто такі герої? Як діяти під час пожежі?

Мета: пояснити учням можливі наслідки для себе від необачної поведінки вдома; визначити осіб, які можуть надати допомогу у разі небезпеки; спонукати дітей відшукувати інформацію про видатних українців, описувати їхню важливість для України; розробити правила безпеки, вивчити телефони служби допомоги; пояснити, яку просту допомогу можна надати під час пожежі.

№048 - Як протидіяти негідним учинкам? Комікс: «Які вчинки добрі?»

Мета: розмірковувати з учнями, якими рисами характеру має володіти людина і чому; вчитися: розпізнавати вияви неповаги та приниження; відстоювати свою позицію, за потреби кажучи «ні»; демонструвати дії, спрямовані на подолання страху; визначати дії, які його / її ображають; спонукати фантазувати на основі прочитаного.