Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 1 класу за С. П. Логачевською Т. А. Логачевською О. А. Комар

№001 - Ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Порівняння предметів за розміром (більший, товщий)

Мета: ознайомити першокласників із навчальним предметом — математикою, підручником, зошитом у клітинку і робочим зошитом; розвивати вміння порівнювати предмети за розміром (більший, товщий); учити правильно тримати олівець; розвивати дрібну моторику руки; виховувати акуратність, інтерес до вивчення математики.

№002 - Порівняння предметів за розміром (довший, вищий). Підготовчі вправи для написання цифр.

Мета: навчити школярів установлювати відповідні відношення між предметами («коротший, ніж...», «довший за...», «найдовший», «найкоротший», «однакові за довжиною», «вищий за...», «нижчий, ніж...», «однакові за висотою»); розвивати у дітей спостережливість, уважність і дрібну моторику рук; виховувати працелюбність, бажання допомагати меншим.

№003-4 - Порівняння предметів за розміром (довший, вищий). Підготовчі вправи для написання цифр.

Мета: навчити школярів установлювати відповідні відношення між предметами («коротший, ніж...», «довший за...», «найдовший», «найкоротший», «однакові за довжиною», «вищий за...», «нижчий, ніж...», «однакові за висотою»); розвивати дрібну моторику руки; виховувати акуратність, інтерес до вивчення математики.

№005 - Розміщення предметів на площині та в просторі. Підготовчі вправи для написання цифр.

Мета: формувати у дітей уміння орієнтуватися на площині та у просторі (на аркуші паперу, на парті, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір'ї тощо); учити школярів визначати розміщення об'єктів і встановлювати відношення між предметами на площині та в просторі («попереду», «позаду», «внизу», «вгорі», «всередині», «праворуч», «ліворуч» тощо); розвивати вміння використовувати у мовленні відповідні словесні конструкції («між ким», «за ким», «поруч із», «по центру» тощо); формувати графічні навички учнів.

№006 - Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою. Порівняння об’єктів. Підготовчі вправи для написання цифр.

Мета: навчити актуалізувати й уточнити уявлення учнів про ознаки предметів: форму, розмір, колір; закріпити вміння визначати спільні та відмінні ознаки на основі зіставлення предметів; формувати вміння порівнювати предмети, узагальнювати за спільними ознаками, класифікувати – розподіляти предмети на групи за спільними ознаками; розвивати логічне мислення шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; виховувати товариські взаємини, уміння працювати в парі та міні-групі.

№007-8 - Розподіл групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою. Порівняння об’єктів. Підготовчі вправи для написання цифр.

Мета: навчити школярів визначати спільні та відмінні ознаки, порівнювати, виконувати класифікацію за цими ознаками, об'єднувати предмети у групи за спільною ознакою, вправляти учнів у лічбі предметів; розвивати логічне мислення; збагачувати словниковий запасу учнів: виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

№009 - Порядкова лічба. Підготовчі вправи для написання цифр.

Мета: ознайомити учнів із правилами лічби та навчити їх дотримувати цих правил під час лічби предметів; сформувати розуміння того, що останнє з названих під час лічби чисел дає відповідь на запитання «Скільки предметів у групі»; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; учити встановлювати істинність або хибність висловлювань; виховувати бажання допомагати другу.

№010 - Узагальнення з теми «Лічба. Ознаки предметів. Просторові відношення»

Мета: навчити учнів дотримувати правил під час лічби предметів; формувати вміння орієнтуватися на площині та у просторі (на аркуші паперу, на парті, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір'ї тощо); розвивати вміння використовувати у мовленні відповідні словесні конструкції («між ким», «за ким», «поруч із», «по центру» тощо); формувати графічні навички учнів; на основі практичних дій з предметами вправляти в лічбі предметів.

№011-12 - Число і цифра 1. Написання цифри 1. Лічба предметів.

Мета: ознайомити учнів із числом «один» і цифрою 1; формувати розуміння числа як кількісної характеристики скінченої множини, а цифри — як знаку для запису числа; закріплювати вміння лічити в межах 10 у прямому і зворотному порядках; навчити писати цифру 1; розвивати уважність; виховувати акуратність, наполегливість у навчанні.

№013 - Число і цифра 2. Лічба предметів. Множина. Написання цифри 2.

Мета: навчити школярів позначати два предмети цифрою 2, писати цифру 2; формувати поняття «передує», «слідує за»; уміння виконувати практичні дії із групами об’єктів — об’єднання, вилучення частини предметів (підмножини) із загальної сукупності предметів (множини); вправляти дітей у лічбі, дотримуючись правил; розвивати мислення, мовлення, уважність; виховувати охайність, старанність.

№014 - Множина. Лічба елементів множини. Написання цифр.

Мета: навчити школярів писати цифру 2; утворювати пари предметів; виконувати практичні дії із групами об’єктів — об’єднання, вилучення частини предметів (підмножини) із загальної сукупності предметів (множини); вправляти дітей у лічбі, дотримуючись правил; розвивати мислення, мовлення, уважність; виховувати охайність, старанність.

№015-16 - Порівняння чисел. Знаки «більше», «менше», «дорівнює»

Мета: навчити дітей порівнювати числа, доповнювати записи за малюнками, обґрунтовувати вибір знаку при порівнянні чисел, записувати результат порівняння за допомогою знаків «>», «<», «=», закріпити правила лічби предметів; розвивати мислення.