Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 3 класу за Листопад Н.П.

№001 - Нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання в межах сотні

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№002 - Грошові одиниці. Додавання і віднімання частинами. Задач на знаходження невідомого від’ємника.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№003 - Дії додавання та їхні компоненти. Розв’язування задач. Годинник, час.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, визначення часу за годинником; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№004 - Дії віднімання та їхні компоненти. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування задач на знаходження невідомого відємника; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№005 - Арифметичні дії та їхні компоненти. Прості задачі на додавання і віднімання. Відрізок.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач на додавання і віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№006 - Задачі на різницеве порівняння. Буквені та числові вирази. Периметр.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів розв’язувати задачі на різницеве порівняння чисел, знаходження периметра фігур; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач на додавання і віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№007 - Дужки і порядок дій у виразах. Розв’язування задач з двома запитаннями. Периметр квадрата і прямокутника

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів розв’язувати задачі на різницеве порівняння чисел, розв’язувати вирази із дужками та порядок дій, знаходження периметра фігур; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач на додавання і віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до

№008 - Назви компонентів при множенні. Переставний закон множення. Прості задачі на множення і ділення.

Мета: актуалізувати знання учнів про назви компонентів при множенні, переставний закон множення, розв'язування простих задач на додавання і віднімання; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№009 - Збільшення і зменшення числа в кілька разів. Прості задачі з кратним відношенням.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів розв’язувати задачі на різницеве порівняння чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розв'язування простих задач з кратним відношенням; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№010 - Знаходження невідомого множника, діленого, дільника. Перевірка ділення за допомогою дії множення. Творча робота над задачами.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння учнів знаходити невідомий множник, ділене, дільник, перевірка ділення за допомогою множення; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№011 - Розв’язування задач за схемою. Робота з геометричними фігурами. Відрізок, кут, прямокутник.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів знаходити невідомий множник, ділене, дільник,про геометричні фігури, креслення прямокутника та прямого кута, перевірка ділення за допомогою множення; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі за схемами; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№012 - Правила ділення і множення на 1. Буквені та числові вирази. Периметр прямокутника.

Мета: узагальнити й систематизувати вміння та знання учнів про множення та ділення на 1, розв’язувати буквені та числові вирази; актуалізувати вміння розв'язувати прості задачі; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.