Каталог матеріалів

Розробки уроків зарубіжної літератури для 5 класу за Н. Міляновською

№01 - Вступ. Роль книжки в третьому тисячолітті

Мета: донести до свідомості учнів, що література — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№02 - Фольклор. Спільні риси у фольклорі різних народів

Мета: збагатити знання учнів про різні жанри усної народної творчості та спільні риси фольклору різних народів; розвивати спостережливість, логічне мислення, творчу уяву, грамотне й образне мовлення (усне й писемне); виховувати любов до народної мудрості й краси художнього слова виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№03 - РМ (у) №1 Конкурс збірок загадок, лічилок, скоромовок, прислів’їв, приказок та інших творів малих фольклорних жанрів.

Мета: збагатити знання учнів про різні жанри усної народної творчості у різних народів; розвивати спостережливість, логічне мислення, творчу уяву, грамотне й образне мовлення (усне й писемне); виховувати любов до народної мудрості й краси художнього слова виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№04 - Казки народів світу: різновиди, ознаки, загальнолюдські ідеали та національна самобутність.

Мета: познайомити учнів із народною казкою як жанром фольклору, з'ясувати її тематику, різновиди, дізнатися про особливості побудови; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№05 - Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей.

Мета: дати початкові відомості про «Панчатантру» - збірку індійських казок про тварин; ознайомити зі змістом казки «Фарбований шакал»; навчати визначати головну і другорядну інформацію у прочитаному тексті; вчити переказувати текст від імені одного з персонажів; навчати характеризувати головного персонажа казки; виховувати неприйняття хвалькуватості та облудності.

№06 - Порівняльна характеристика Чандарави (індійська народна казка «Фарбований шакал») та Лиса Микити

Мета: розкрити поняття «мандрівний сюжет» на основі порівняння індійської казки «Фарбований Шакал» та української І.Франка «Фарбований Лис»; розвивати навички компаративного аналізу; навчати визначати головну і другорядну інформацію у прочитаному тексті; вчити переказувати тексти; навчати характеризувати головного персонажа казки; виховувати неприйняття хвалькуватості та облудності.

№07 - Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці.

Мета: ознайомити учнів з культурою Китаю; сприяти усвідомленню головної думки твору про чарівну силу мистецтва; розвивати образне та логічне мислення, вміння давати характеристику персонажам та оцінювати їх вчинки, вміння висловлювати власну думку щодо прочитаного твору; формувати уміння вчитися: актуалізувати навички виразного читання, виховувати почуття захоплення справжнім мистецтвом, людяність та цілеспрямованість;

№08 - Брати і Вільгельм Ґрімм. Значення діяльності братів Ґрімм для розвитку європейської культури.

Мета: знати цікаві факти з життя і творчості братів Ґрімм; розуміти значення термінів: народна казка, сюжет, мандрівний сюжет; розуміти культурні традиції, національні традиції у німецьких казках, розуміти їхню роль у літературі, сприймати на слух незнайомий текст, розуміти зміст казки «Пані Метелиця»; відповідати на запитання за змістом почутого, акцентувати увагу на деталях, коментувати прочитаний текст, учитися складати власне висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови.

№09 - Зіставлення образів героїнь казки «Пані Метелиця». Утвердження у творі доброти, працьовитості, справедливості.

Мета: знати значення терміну сюжет, розуміти національну самобутність образу пані Метелиці, уміти його характеризувати; виокремлювати позитивних і негативних персонажів, порівняти образи двох дівчат у казці; пригадати значення терміну мандрівний сюжет та порівняти казку «Пані Метелиця» з української народною казкою «Дідова дочка і бабина дочка»; висловлювати в усній формі свої почуття, проводити паралелі між образами; розуміти що таке доброта, працьовитість, справедливість; відтворювати окремі художні засоби для втілення власних творчих намірів.

№10 - ПЧ 1 Арабська казка «Про Аладдіна і чарівну лампу»

Мета: ознайомити учнів зі збіркою східних народних казок «Тисяча й одна ніч», її структурою; ознайомити зі змістом казки «Про Аладдіна і чарівну лампу»; навчати визначати головну і другорядну інформацію у прочитаному тексті; вчити переказувати текст; навчати характеризувати головного персонажа казки; показати перемогу добра над злом у казці «Про Аладдіна і чарівну лампу»; знайти ознаки фольклорної казки, чарівні елементи, визначити національний колорит; формувати інтерес до світової літератури.

№11 - Контрольна робота № 1

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми; розвивати уміння застосовувати набуті знання практично; виховувати культуру писемного мовлення.

№12 - Літературна казка та її ознаки. Ганс Крістіан Андерсен «Снігова королева». Боротьба добра і зла в казці.

Мета: ознайомити з цікавими факти з життя Ганса-Крістіана Андерсена, охарактеризувати національні особливості казкаря; читати та сприймати на слух незнайомий текст, визначати головну та другорядну інформацію; відповідати на запитання за змістом; стисло переказувати зміст прочитаного, акцентувати увагу на окремих деталях; учитись складати й оформлювати висловлювання згідно з усталеними нормами сучасної української мови; розуміти, що таке добро і зло.