Каталог матеріалів

Розробки уроків музичного мистецтва для 4 класу за Калініченко О.В., Аристовою Л.С.

№01 - Добрий день, матусю-Україно! Державний Гімн України. Розучування та виконання пісні «Добрий день, матусю-Україно!»

Мета: формувати активну громадянську позицію щодо єдиної цілісної Української держави; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати любов до Батьківщини, повагу до її історичного минулого і сучасного, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні.

№02 - Близькі сусіди – Білорусь і Молдова. Інтонація, мотив. Виконня пісні «Добрий день, матусю-Україно!».

Мета: визначити своєрідність та риси спорідненості української, білоруської та молдовської музики. Ознайомити з музичним матеріалом, що побудований на фольклорі, формувати образне мислення, здатність порівнювати, давати назву відповідно до характеру; розвивати фантазію, творчі навички, вокально-хорові вміння. Виховувати ціннісне ставлення до народних, класичних творів.

№03 - Мистецтво Польці, Чехії та Угорщини. Чардаш, мазурка, полька. Виконання ритмічного супроводу до чардашу. Розучування чеської народної пісні-танцю «Полька».

Мета: визначити характерні риси чеської, угорської і польської музики. Формувати знання музичних жанрів, ознайомитись із музичними інструментами. Розвивати тембровий слух, почуття ритму, вміння порівнювати класичний і сучасний варіант твору, вокальні навички. Виховувати ціннісне ставлення до народної, класичної музики.

№04 - Мистецтво прибалтійських країн. Кломпакоіс, тульяк. Каннель. Виконання чеської народної пісні-танцю «Полька».

Мета: познайомити учнів з музичними традиціями латиського, литовського та естонського народів, народними музичними інструментами, пісенно-танцювальним мистецтвом, розповісти учням про внесок музики народів Прибалтики у розвиток світової культури. Розвивати емоційну сферу школярів, предметні та міжпредметні компетентності, мистецький кругозір, спонукати до творчої діяльності. Виховувати в четвертокласників поважне ставлення до мистецтва і національних культур інших народів, підтримувати пізнавальний інтерес до музичної творчості литовського народу.

№05 - Сонячна Італія. Тарантела. Баркарола. Виконання та розучування пісні «Сім нот».

Мета: познайомити учнів з музичними творами композиторів різних національностей, що пов’язані з образами природи. Порівняти образи й виразні засоби музики українського та російського композиторів. Дати поняття «баркарола». Здійснювати поліхудожній підхід до викладання теми. Розвивати емоційну сферу школярів, предметні та міжпредметні компетентності, навички кантиленного співу, творчі здібності. Вчити розуміти образи музики, пов’язані з вираженням почуттів і настроїв людини. Виховувати в четвертокласників художній смак, формувати інтерес до мистецтва і любов до природи, здатність тонко відчувати зміст і характер мистецьких творів.

№06 - Сонячна Італія. Тарантела. Баркарола. Виконання та розучування пісні «Сім нот».

Мета: формувати уявлення про національні особливості музичного мистецтва народу Іспанії з опорою на фольклорні джерела (пісні і танці); виховувати вміння сприймати, інтерпретувати та оцінювати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки; сприяти збагаченню емоційно-почуттєвої сфери, розвитку саморегуляції художньої діяльності

№07 - Чарівна Франція. Моріс Равель. Опера-балет «Дитя і чари». Розучування та виконання пісні «Ухтимко».

Мета: збагатити уявлення учнів про французьку музику, про використання народних мелодій у творах композиторів різних національностей. Розвивати в четвертокласників предметні та міжпредметні компетентності, творчі здібності, здатність розуміти і аналізувати музичні твори. Поширювати загальний та мистецький кругозір, збагачувати слуховий досвід школярів. Виховувати в учнів любов до музики, поважне ставлення до культурних традицій різних народів. Засобами музики здійснювати полікультурне виховання четвертокласників, формувати висококультурну й ерудовану особистість.

№08 - Театр і музика в Австрії. Рефрен, епізод. Рондо. Виконання пісні «Ухтимко» та рефрену «Турецького маршу.

Мета: на музичних прикладах з`ясувати особливості камерно- інструментального жанру рондо. Визначити будову класичного рондо, особливості будови твору Моцарта, історію його створення. Продовжувати роботу над розвитком вокально-хорових навичок, вмінням сприймати та аналізувати музичні твори. Виховувати зацікавленість класичною музикою, естетичні смаки, почуття поваги до світової музичної спадщини.

№09 - Східний театр. Балет «Лускунчик». Дивертисмент. Комодо. Розучування та виконання пісні «Як з’явився чай».

Мета: ознайомити з вокальною музикою на прикладах народних і авторських пісень, складом ансамблів, формувати здатність порівнювати, характеризувати музику. Розвивати уважність, тембровий слух, вокально-хорові навички. Виховувати ціннісне ставлення до вокальних творів.

№10 - Музичний театр в Великій Британії. «Аліса у Країні Див». Балетна пачка. Виконання пісні пісні «Як з’явився чай».

Мета: ознайомити з вокальною музикою на прикладі народних і авторських пісень. Ознайомити з поняттями балету. Формувати здатність порівнювати, характеризувати музику. Розвивати уважність, тембровий слух, вокально-хорові навички. Виховувати ціннісне ставлення до вокальних творів.

№11 - Музичний театр в Великій Британії. Мері Поппінс. Мюзикл. Розучування та виконання пісні «Фотограф, друзі, я». Схеми диригування

Мета: ознайомити з особливостями телемюзиклу, розглянути відмінності сучасного телемюзиклу від класичних музично-театральних жанрів, ознайомити із сюжетом та музикою телемюзиклу «Мері Поппінс». Розвивати вміння учнів надавати характеристику сучасним композиціям із телемюзиклів, розвивати вміння порівнювати телемюзикл із театральними та кінематографічними жанрами, розвивати вміння аналізувати музичні жанри, знаходити необхідну інформацію про телемюзикли, розвивати вміння виразно виконувати пісні.

№12 - Мистецька палітра Німеччини. Йоганн Себастьян Бах. Токата ре мінор. Орган. Виконання пісні «Фотограф, друзі, я».

Мета: вчити учнів уважно слухати музичні твори вміти характеризувати їх; взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів: - виконання пісень різного змісту і характеру. - закріплювати набуті знання і вміння учнів. Розвивати предметні та міжпредметні компетентності учнів, збагачувати їхній музичний та загальний кругозір, слуховий досвід, вчити аналізувати музичні твори, визначати національні особливості музики різних народів. Засобами музичного мистецтва здійснювати полікультурне виховання учнів, формувати поважне ставлення до культур інших народів.