Каталог матеріалів

Розробки уроків з історії України та всесвітньої історії для 6 класу за І. Щупак, О. Бурлака, Н. Власова, І. Піскарьова

№01 - Вступ. Повторення

Мета: ознайомити учнів та учениць із новим навчальним предметом «Історія України Всесвітня історія»; повторити основне з вивченого в 5 класі з курсу «Вступ до історії України та громадянської освіти»; формувати стійку потребу у вивченні курсу; пояснити, для чого і як буде вивчатися новий предмет; ознайомити із загальними вимогами до процесу навчання.

№02 - Лічба часу в історії Стародавнього світу

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; ознайомити зі способами упорядкування хронологічних даних; продемонструвати, як за допомогою лінії історичного часу встановлювати хронологічну послідовність подій; створити умови для розуміння особливостей літочислення до і після Різдва Христового; ознайомити учнів з тим, як історики рахують час події; формувати первинні хронологічні уміння, формувати вміння працювати в групах, парах, розв’язувати історичні задачі, висловлювати власну думку, робити висновки; розвивати в учнів інтерес до історії.

№03 - Історична періодизація: світ і Україна

Мета: ознайомити здобувачів освіти з історичною періодизацією; охарактеризувати основний критерій в археологічній періодизації; визначити хронологічні межі історії Стародавнього світу; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати засобами історії усвідомлення важливості вивчення історії України як невід’ємної важливої складової всесвітньої історії.

№04 - Лічба часу в історії Стародавнього світу

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; ознайомити зі способами упорядкування хронологічних даних; продемонструвати, як за допомогою лінії історичного часу встановлювати хронологічну послідовність подій; ознайомити учнів з тим, як історики рахують час події; формувати первинні хронологічні уміння, формувати вміння працювати в групах, парах, розв’язувати історичні задачі, висловлювати власну думку, робити висновки; розвивати в учнів інтерес до історії.

№05 - Історичні джерела з історії Стародавнього світу

Мета: сформувати уявлення в здобувачів освіти про роль речових, писемних та усних джерел в дослідженні історії Стародавнього світу; проаналізувати археологічні, етнографічні та антропологічні джерела; визначити особливості відліку часу в історії Стародавнього світу; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; інформаційно-цифрова компетентність; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати особистість, яка здатна постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.

№06 - Поява і розселення людини на планеті Земля

Мета: охарактеризувати теорії походження людини; проаналізувати основні етапи еволюції людини; визначити характерні риси австралопітеків, пітекантропів, неандертальців та кроманьйонців; сформувати уявлення в здобувачів освіти про процес залюднення планети Земля; визначити хронологічні й територіальні межі появи давніх людей на теренах України; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; основні компетентності у природничих науках і технологіях; соціальна та громадянська компетентності; математична компетентність; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати толерантність й повагу до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей.

№07 - Кам’яний вік в історії людства

Мета: сформувати уявлення в здобувачів освіти про життя та заняття найдавніших людей; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати кращі риси української нації – працелюбність, прагнення до свободи, любові до природи.

№08 - Життя людини на теренах України в первісну добу

Мета: сформувати уявлення в здобувачів освіти про життя людини на теренах України в добу палеоліту; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати особистість, яка здатна постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.

№09 - Виникнення землеробства та скотарства. Неолітична революція

Мета: визначити зміни в житті людини, які сталися в добу мезоліту; охарактеризувати процес виникнення землеробства та скотарства; розкрити суть неолітичної революції; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати особистість, яка здатна постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.

№10 - Перші землероби та скотарі України

Мета: сформувати уявлення у здобувачів освіти про господарське життя, побут, мистецтво, релігійні вірування представників трипільської та середньостогівської археологічної культури розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати повагу до історії рідного краю.

№11 - Перші землероби та скотарі України

Мета: сформувати уявлення у здобувачів освіти про господарське життя, побут, мистецтво, релігійні вірування представників трипільської та середньостогівської археологічної культури розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати повагу до історії рідного краю.

№12 - Форми організації первісних спільнот

Мета: охарактеризувати форми організації первісних спільнот від людського стада до сусідської общини; проаналізувати процес появи нерівності між первісними людьми; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати особистість, яка здатна постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.