Каталог матеріалів

Розробки уроків курсу "Вчимося жити разом" для 5 класу за Воронцовою Т.В., Пономаренко В. С., Василенко К. С., Лаврентьєвою І. В.,. Андрук Н. В.

№01 - Вступ. Психологічні та життєві навички. Права та обов’язки дітей.

Мета: ознайомити учнів із метою курсі «Вчимося жити разом», обґрунтувати важливість поваги до прав людини як необхідної умови життя в суспільстві

№02 - Цінності у житті людини. Родинні та народні цінності.

Мета: продовжувати формувати у дітей уявлення про сім'ю як спільноту рідних людей; вивчити основні поняття: «цінності», «сім'я», вчити шанувати й любити своїх батьків та інших членів родини, розвивати позитивне ставлення до рідної домівки; виховувати почуття духовної єдності поколінь, бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.

№03 - Самооцінка і характер людини. Упевненість і самовпевненість. Самооцінка характеру.

Мета: ознайомити учнів з поняттями «самооцінка», «характер»; показати, як формується самооцінка і як вона впливає на поведінку людини; навчати розпізнавати ознаки впевненої поведінки людини; показати негативний вплив самовпевненості на здоров'я; виховувати позитивні якості характеру.

№04 - Повага до різноманіття. Толерантність, упередженість, дискримінація.

Мета: розкрити суть етичних понять: толерантність, упередженість, дискримінація; сформується вміння обґрунтовувати важливість шанобливого ставлення до інших як передумову успішного спілкування; створюватимуться умови для формування терпимості до відмінностей між людьми (індивідуальних, відмінностей за статтю, віком, соціальним станом, національністю, расою, світоглядом); сприяти активного неприйняття будь яких форм дискримінації, вихованню толерантності, гуманізму.

№05 - Що сприяє порозумінню між людьми. Тактовність та уміння слухати

Мета: дати змогу відпрацювати навички комунікації: слухати і говорити, розуміти і використовувати «мову жестів», розвитку щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором'язливість.

№06 - Дружня родина. Правила дружньої родини. Обов’язки у сім’ї. Піклуємось про рідних.

Мета: поглибити знання дітей про сім’ю, ознайомити учнів із поняттям «склад родини», обговорити обов’язки членів родини, запобігати виникненню дискримінації за статтю, мотивувати дітей допомагати батькам та іншим дорослим у родині.

№07 - Стосунки з однолітками. Хто такий друг/ подруга? – вчимося товаришувати. Етапи становлення дружби.

Мета: розширити інформованість учнів про особливості міжособистісних стосунків; розкрити поняття «товариськість» і «дружба»; формувати уміння подобатися, співпереживати, проявляти живий інтерес до оточення; розвивати почуття взаємодопомоги і солідарності, поваги і довіри, доброзичливості і симпатії, вчити емоційного їх виразу.

№08 - Успіх під силу кожного. Друзі та подруги з інвалідністю. Права дітей з інвалідністю.

Мета: сприяти розвитку емпатії і поваги до людей з вадами здоровʼя, мотивувати учнів надавати підтримку дітям з особливими потребами, піклуванні людьми, які мають вади здоровʼя, слід бути доброзичливим і тактовним, наводити приклади винаходів, які допомагають людині; - пояснювати, що означає вислів «бути людиною» переконувати у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане); встановлювати, що, попри неповторність кожного, всі люди рівні, бо вони – люди.

№09 - Ввічливе спілкування. Ознаки ефективного спілкування. Навички уважно слухати та як висловити прохання.

Мета: ознайомити учнів з поняттям ефективного спілкування, формувати навички уміння слухати, говорити і розуміти, розвивати базові комунікативні навички, уміння висловлювати свої думки; висловлювати соціальну свідомість, доброзичливу, чемну і впевнену манеру спілкування.

№10 - Спілкування з дорослими. Коли потрібно звертатись за допомогою. Спілкування з учителем.

Мета: учити дітей створювати кола підтримки від дорослих, яким довіряють; моделювати ситуації, як звертатися по допомогу за телефонами довіри; визначати особистий простір; долати невпевненість під час спілкування; навички уміння ефективно спілкуватися.

№11 - Конфлікти та як їх розв’язати. Запобігання «розпалюванню» конфліктів.

Мета: ознайомити школярів із причинами та стадіями виникнення конфліктів; розвивати навички конструктивного розв'язання конфліктних ситуації; виховувати толерантне ставлення до думки інших людей.

№12 - Командна робота. Переваги роботи в командній роботі. Дружній клас

Мета: ознайомити з ознаками дружніх та небезпечних компаній, ознайомити з правилами групової роботи; розвивати навички кооперації та співпраці під час роботи у групах, розширити знання учнів щодо ролей під час спільної командної та групової роботи, формувати в учнів вміння ефективно взаємодіяти один з одним, продовжувати, виховання вміння взаємодіяти один з одним, сприяти згуртованості колективу класу.