Каталог матеріалів

Розробки уроків зарубіжної літератури для 6 класу за О. Ніколенко, Н. Рудніцькою, Л. Мацевко-Бекерською

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Специфіка художньої літератури як виду мистецтва

Мета: донести до свідомості учнів, що мистецтво і література є невід’ємною частиною всебічного розвитку особистості; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№02 - Художній образ, особливості його сприйняття

Мета: охарактеризувати особливості передачі художніх образі в у різних видах мистецтва; звернути увагу на види художніх образів та особливості їх використання в літературі; навчати викладати власні міркування або інформацію з інших джерел щодо художніх образів, видів мистецтва, ролі українських перекладачів у прилученні до читання зарубіжної літератури; донести до свідомості учнів, що мистецтво і література є невід’ємною частиною всебічного розвитку особистості; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№03 - Поняття про міф, його відмінності від казки та легенди_

Мета: ознайомити учнів з поняттями «міф», «міфологія», основними тематичними групами міфів; учити визначати відмінність міфу від казки та легенди; показати багатогранність та специфічність грецької міфології; формувати навички виразного читання давньогрецьких міфів; розвивати усне мовлення; виховувати повагу до культури інших народів; пізнавальні інтереси учнів; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№04 - Грецькі міфи

Мета: ознайомити із давньогрецьким міфом про Прометея; розвивати вміння тлумачити міфи, розкрити вселюдський сенс міфу про Прометея та сутність образу Прометея як вічного образу світової літератури; усвідомлювати роль міфологічної спадщини для сучасної людини; сприяти вихованню в учнів гуманістичних цінностей, стійкості духу.

№05 - Найвідоміші міфологічні образи, сюжети, мотиви Стародавньої Греції. Міф про Геракла.

Мета: ознайомити учнів із циклом міфів про Геракла як своєрідним міфологічним гімном розуму й силі людини; вдосконалювати учнівське вміння стисло переказувати зміст твору (міфу), дотримуючись сюжетної лінії; вчити характеризувати образ міфологічного героя (Геракла), розкривати в ньому народне уявлення про пізнання світу людиною та її утвердження у довкіллі; з'ясувати причини популярності міфів про Геракла в давні часи та в наш час; сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей, вміння критично оцінювати чужі й власні вчинки.

№06 - Дедал і Ікар.

Мета: ознайомити із давньогрецьким міфом про Дедала і Ікара; розвивати вміння тлумачити міфи, розкрити вселюдський сенс міфу про Дедала і Ікара та сутність образів Дедала і Ікара, як вічних образів світової літератури; усвідомлювати роль міфологічної спадщини для сучасної людини; сприяти вихованню в учнів гуманістичних цінностей, стійкості духу.

№07 - РМ (п). Написання есе «Улюблений міфологічний герой»

Мета: навчати складати власне висловлювання у довільній формі про улюбленого героя прочитаного твору; висловлювати власні враження, почуття від прочитаного тексту, своє ставлення до зображених у тексті людей, подій, ситуацій; розвивати усне мовлення; виховувати повагу до культури інших народів; пізнавальні інтереси учнів; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.

№08 - ПЧ. Нарцис. Орфей і Еврідіка.

Мета: ознайомити учнів із міфами про Нарциса, Орфея та Еврідіку; розширювати знання шестикласників про давньогрецьку міфологію та морально-етичні цінності, які зокрема містяться в міфах про Нарциса, Орфея та Еврідіку;. сприяти формуванню в учнів кращих людських якостей, вміння критично оцінювати чужі й власні вчинки.

№09 - Діагностувальна робота № 1 (Тестові та творчі завдання)

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№10 - Жуль Верн. «П’ятнадцятирічний капітан». Тема духовного випробування людини

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№11 - Образ Діка Сенда, мужність і людяність героя.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№12 - РМ(у). Дік Сенд і його друзі. Складання плану на основі вчинків героя. Коротка розповідь за планом.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.