Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 4 класу за Лишенко Г.П.

№001 - Повторення нумерації чисел у межах 1000, додавання і віднімання в межах 100. Розв’язування задач.(

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів відносно нумерації чисел, додавання і віднімання в межах 100; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№002 - Запис трицифрових чисел сумою розрядних доданків. Узагальнення різних способів додавання трицифрових чисел. Складання і розв’язування задач

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів відносно запису трицифрових чисел сумою розрядних доданків; узагальнення різних способів додавання трицифрових чисел; складання і розв’язування задач; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№003 - Повторення співвідношення між компонентами і результатом множення. Складання і розв’язування задач на четверте пропорційне та рівняння.

Мета: повторити співвідношення між компонентами і результатом множення. складати і розв’язувати задачі на четверте пропорційне та рівняння; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№004 - Повторення зміни результатів множення і ділення при зміні компонентів дій, способів усного ділення. Складання і розв’язування виразів за схемами або текстами

Мета: повторити зміни результатів множення і ділення при зміні компонентів дій, способів усного ділення; складання і розв’язування виразів за схемами або текстами та задач за короткими записами; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№005 - Удосконалення множення і ділення з числами 1 та 0. Підбирання значення невідомого у нерівностях, розв’язування задач на різницеве порівняння двох добутків.

Мета: удосконалення множення і ділення з числами 1 та 0; підбирання значення невідомого у нерівностях, розв’язування задач на різницеве порівняння двох добутків ;розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№006 - Уточнення знань про ділення з остачею. Розв’язування задач.

Мета: уточнити знання учнів про ділення з остачею, розв’язування задач; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№007 - Обчислення виразів з множенням і діленням чисел на 10 і 100.Уточнення поняття «круглі числа» і «розрядні числа». Розв’язування задач та рівняння на 2 дії.

Мета: удосконалювати обчислення виразів з множенням і діленням чисел на 10 і 100; уточнення поняття «круглі числа» і «розрядні числа»; розв’язування задач та рівняннь на 2 дії; формувати обчислювальні навички, закріплювати вміння розв’язувати рівності та задачі; розвивати мислення, пам’ять; виховувати моральні якості, свідоме і творче ставлення до навчання.

№008 - Повторення знаходження частини числа. Розв’язування задач з частинами.

Мета: розвивати вміння знаходити частину числа та числа за його частиною, розв’язувати складені задачі, які включають знаходження числа. Виховувати культуру усного і писемного математичного мовлення.

№009 - Знаходження чисел за значенням їх частин. Побудова геометричних фігур.

Мета: знаходити числа за значенням їх частин, побудова геометричних фігур; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати вміння обчислювати вирази на дії різного ступеня з використанням таблиці множення; виховувати любов до математики.

№010 - Складання рівнянь і виразів за схемами, складання і розв’язування задач за короткими записами.

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів відносно рівнянь і виразів за схемами, складання і розв’язування задач за короткими записами; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№011-13 - Обчислення виразів на кілька дій, складання і розв’язування задач за короткими записами.

Мета: актуалізувати знання учнів і вміння учнів відносно обчислення виразів на кілька дій, складання і розв’язування задач за короткими записами; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій; виховувати доброзичливість, уважність, самостійність, інтерес до математики; створити мотивацію до подальшого вивчення предмета.

№014 - Ознайомлення з письмовим множенням трицифрових чисел. Уточнення способів пошуку плану розв’язування задач.

Мета: ознайомлення з письмовим множенням трицифрових чисел, уточнити способи пошуку плану розв’язування задач; розвивати мислення, пам’ять; виховувати моральні якості, свідоме і творче ставлення до навчання.