Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 3 класу за Большаковою І. О., Пристінською М. С. 3 клас

№001 - Я вивчаю українську мову

Мета: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції); підтримує й ініціює діалог на теми, що зацікавлюють; звертається, вітається, прощається, дотримуючи норм мовленнєвого етикету, використовує ввічливі слова; виділяє голосом ключові слова і фрази у власному усному висловлюванні.

№002 - Повторення. Текст. Речення. Слово.

Мета: повторити і закріпити знання учнів про речення; розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити пра­вильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; вдосконалювати вміння ділити текст на речення, доповнювати потрібними за змістом словами; розвивати вміння аналізувати, зв'язне мовлення; виховувати самостійність, любов до рідної мови, до книги.

№003 - Повторення. Текст. Речення. Слово.

Мета: повторити і закріпити знання учнів про речення; розширити знання учнів про види речень за метою висловлювання; вчити пра­вильно ставити розділові знаки в кінці речення; формувати навички правильного інтонування речень; вдосконалювати вміння ділити текст на речення, доповнювати потрібними за змістом словами; розвивати вміння аналізувати, зв'язне мовлення; виховувати самостійність, любов до рідної мови, до книги.

№004 - Мова і мовлення. Ситуація спілкування

Мета: дати дітям уявлення про мовлення як найважливіший засіб спілкування між людьми, про існування різних мов, про усне і писемне мовлення. Формувати поняття про мову як найважливіший засіб спілкування між людьми, розкрити деякі способи передачі інформації малюнками та знаками; розвивати інтерес до мовних явищ, спостережливість у сприйнятті навколишньої інформації. Виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнатися про неї.

№005 - Стилі спілкування

Мета: ознайомити учнів зі стилями української мови. Дати змогу зрозуміти різницю між ознаками та сферою вживання кожного стилю. Ознаймити з типами мовлення та їх розрізненням.

№006 - Культура мовлення

Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

№007 - Культура спілкування.

Мета: активізувати отримані знання з мовної культури; познайомити з основними характеристиками культурного мовлення; виробити уміння застосовувати їх у житті; розвивати усне мовлення дітей, уміння працювати самостійно й колективно; виховувати культуру мовленнєвого спілкування.

№008 - Усне мовлення. Діалог. Звернення.

Мета: формувати вміння використовувати діалогічне мовлення, правильно висловлювати свою думку; збагачувати словниковий запас; розвивати комунікативні навички, когнітивну сферу молодших школярів; формувати навички здорового способу життя; виховувати культуру поведінки, дбайливе ставлення до природи.

№009-10 - Усне мовлення. Монолог. Звернення. РЗМ.

Мета: розширити знання учнів про звертання; розвивати вміння виділяти звертання на письмі; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до усної народної творчості.

№011 - Писемне мовлення. Роди літератури. «Такі різні бібліотеки»

Мета: розширити уявлення учнів про писемне мовлення та вимоги до них; формувати вміння відрізняти усне мовлення від писемного; ознайомити з родами літератури; дати уявлення про основні правила спілкування; розвивати зв’язне мовлення учнів; навички каліграфічного письма; виховувати культуру усного і писемного мовлення.

№012 - Я вибираю книгу. Відгук та анотація

Мета: дати поняття про те, що книжки доступні та цікаві; розвивати навички читання, розповідати про власні почуття та емоції від прочитаного, побаченого; формувати позитивне та бережливе ставлення до книжки, первинні навички виготовлення закладок до книжок.

№013 - Розвиток мовлення. Анотація до книги

Мета: познайомити учнів з місцем та значенням анотації в книгах різних жанрів; навчити будувати тексти анотацій за колективно складеним планом; прищеплювати читацький інтерес; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати мудрість, кмітливість.