Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для 6 класу за Т. Коршевнюк, О. Ярошенко

№01-2 - Навіщо та як люди пізнають природу

Мета: ознайомити учнів з різними аспектами пізнання природи, розкрити значення цього процесу для суспільства та індивіда, а також показати різні методи та способи, за допомогою яких люди досліджують та розуміють природний світ, вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; пояснювати, визначати самостійно або у групі, що необхідно для проведення дослідження, виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем); вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№03 - Яка роль природничих наук у житті людини.

Мета: навчити учнів спостерігати за різними тілами та явищами природи, розуміти принципи їх функціонування та взаємодії, а також розвивати в них вміння вести практичні дослідження та аналізувати отримані результати, навчати уважно спостерігати за природними явищами, об'єктами та процесами, визначати їх характеристики, властивості та особливості, заохочені до розвитку творчого підходу до вирішення завдань, стимульовані власними ідеями та гіпотезами.

№04-5 - Дослідницький спосіб розв’язання проблеми.

Мета: навчити учнів застосовувати дослідницький спосіб для вирішення проблеми, виконувати практичні дослідження, використовуючи експеримент для отримання нових знань, а також вимірювати фізичні характеристики тіла різними способами. Крім того, цей урок спрямований на розвиток учнівської креативності, аналітичного мислення та навичок співпраці.

№06 - Як роблять відкриття та створюють винаходи.

Мета: пояснити учням, що таке відкриття та винахід і як вони відрізняються одне від одного, презентувати важливі історичні приклади відкриттів та винаходів, які суттєво змінили світ, розглянути конкретні приклади відкриттів та винаходів, їхнього призначення та впливу на суспільство, обговорити важливі характеристики успішних винаходів, таких як інноваційність, користь і практична застосовність.

№07-8 - Практичне дослідження. Винаходи, що роблять комфортним життя, їх історія та призначення.

Мета: вивчити історію та розвиток винаходів, які полегшують наше життя і роблять його комфортнішим. Це може включати винаходи в галузі науки, технології, медицини, екології та інших областей, дати учням розуміння, які конкретні завдання вирішують винаходи, які розглядаються на уроці, і як ці винаходи впливають на наше повсякденне життя, зацікавити учнів і підштовхнути їх до подальшого дослідження і вивчення природничих наук, а також виявлення можливостей для саморозвитку в цих галузях.

№09 - З чого складаються речовини та чому їх так багато

Мета: розкрити структуру речовин та пояснити, з чого вони складаються, а також вивчити причини багатообразія речовин, дати визначення понять "речовина" і "молекула", розглянути будови молекул речовин: атоми, зв'язки між атомами, пояснити ролі елементів у різних молекулах, провести практичне дослідження з моделювання молекул речовин для кращого розуміння їх будови, отримати більше інформації про будову речовин і зрозуміти, чому у нас є так багато різних речовин у природі. Практичне моделювання молекул речовин може зробити навчання більш інтерактивним та зрозумілим для учнів.

№10 - Хімічні явища та ознаки, що їх супроводжують.

Мета: ознайомити учнів з основними хімічними явищами, вивчити характерні ознаки, які свідчать про відбуття хімічних процесів, такі як виділення газів, зміна кольору, виділення тепла, зміна агрегатного стану тощо, навчити учнів розпізнавати та описувати хімічні реакції за ознаками, які супроводжують ці реакції, провести практичні досліджень та експерименти, що демонструють різні хімічні явища та їхні ознаки, надати їм базові знання про хімію та допоможе розуміти і аналізувати різні хімічні процеси, які вони можуть зустрічати в повсякденному житті та навчальних контекстах.

№11-12 - З чого складаються і де використовуються розчини.

Мета: ознайомити учнів із поняттям "розчин" і пояснити, з чого складаються розчини, пояснити, де використовуються розчини в повсякденному житті та в науці та технології, пояснити основні поняття: розчин, розчинник, розчинена речовина, пояснити важливості вивчення розчинності речовин та їх використання у науці та технологіях, вивчити розчинності різних твердих речовин у воді, допомогти учням отримати більше інформації про розчини, їх властивості та використання в різних сферах життя, а також розвинути навички проведення досліджень і аналізу результатів.

№13 - Що називають матеріалами та як їх використовують.

Мета: ознайомити учнів з поняттям "матеріали": розкрити основні ідеї та поняття, пов'язані з матеріалами, які включають в себе все, що оточує нас і має масу і об'єм, дати учням розуміння властивостей матеріалів: вивчити різні фізичні та хімічні властивості матеріалів, такі як провідність, прозорість, твердість, еластичність, теплопровідність і т. д. розглянути різні категорії матеріалів. Навчити учнів оцінювати властивості матеріалів і вибирати їх для конкретних завдань чи проектів, формувати учнівські знання про матеріали і їх властивості, а також на розвиток навичок обґрунтованого вибору і використання матеріалів у практичних ситуаціях.

№14 - Чим особливі реактивний рух і сила пружності

Мета: розглянути основні поняття реактивного руху і сили пружності. Пояснити принципи дії сили пружності та її використання в реактивному русі, провести дослідження реактивного руху, використовуючи демонстраційний матеріал та експерименти, визначити важливість реактивного руху і сили пружності в різних сферах нашого життя.

№15 - Чому одні тіла плавають, а інші тонуть

Мета: пояснити принципи архімедового закону та закону плавання, дослідити властивості матеріалів, що впливають на плавання тіл, розглянути поняття водомісткості, щільності та форми об'єкта як важливих факторів у плаванні, вивчити конкретні приклади тіл, які плавають або тонуть, та пояснення цього явища на основі здобутих знань, дослідити та порівняти плавучості різних тіл в різних середовищах (вода, масло, повітря), залучити учнів до практичних експериментів та спостережень, розвивати критичне мислення та навички аналізу на основі проведених досліджень.

№16 - Досліджуємо електризацію тіл.

Мета: ознайомити учнів із поняттям "електризація" та пояснити, що це означає в контексті фізики, пояснити, як тіла стають наелектризованими, і визначити основні способи електризації: тертям, дотиком і іншими методами, вивчити види зарядів - позитивний та негативний - і пояснити, як вони взаємодіють між собою, дослідити, як наелектризовані тіла можуть притягувати або відштовхувати одне від одного та як зміна заряду впливає на цю взаємодію, зрозуміти значення електризації в повсякденному житті і в науці, зокрема її роль у створенні електростатичних машин та приладів, проекспериментувати із наелектризованими тілами, виявити їх властивості та спостерігати явища, пов'язані із електризацією.