Каталог матеріалів

Розробки уроків з хімії для 9 класу за Ярошенко О.Г.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Інструктаж з БЖД. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук.

Мета: формувати та закріпити знання про класифікацію неорганічних сполук, формувати поняття про склад основних класів складних неорганічних сполук та їх номенклатуру, розвивати вміння складати формули та давати назви складним неорганічним сполукам; розвивати хімічну мову.

№02 - Хімічний зв’язок і будова речовини.

Мета: систематизувати знання учнів про види хімічного зв’язку й типи кристалічних ґраток, продовжити формувати елементи наукового світогляду учнів про єдність будови речовини та її властивостей; розвивати уміння прогнозувати властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних, навички учнів застосовувати отримані знання для виконання завдань різної складності; виховувати культуру спілкування.

№03 - Властивості основних класів неорганічних сполук.

Мета: повторити вивчений матеріал про неорганічні сполуки, закріпити знання про їх будову та властивості; розвити навички колективної роботи, логічного, творчого та критичного мислення, використовувати знання на практиці, складати рівняння реакцій; виховати науковий інтерес, здатність до переборення труднощів, зібраність, комунікативну компетентність.

№04 - Робочий семінар №1. Основні класи неорганічних сполук. Види хімічних зв`язків.

Мета: узагальнити й систематизувати знання про класи неорганічних сполук, їх генетичні зв’язки, хімічні властивості; формування інтересу до навчання, прагнення домагатися успіху в навчанні за рахунок сумлінного ставлення до своєї праці, створення позитивної психологічної атмосфери, виховання почуття взаємної поваги між учнями для максимального розкриття їх здібностей на уроці. Розвивати «хімічне» мислення, вміння використовувати термінологію, ставити та розв'язувати проблеми, аналізувати, порівнювати, узагальнювати та систематизувати інформацію.

№05 - Істинні та колоїдні розчини.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№06 - Поняття про дисперсні системи.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№07 - Будова молекули води. Поняття про водневий зв`язок і розчинність речовин.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№08 - Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№09 - Поняття про кристалогідрати. Навчальний проєкт: Вирощування кристалів солей.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№10 - Робочий семінар №2. Кристалогідрати.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№11 - Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Навчальний проєкт.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№12 - Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Інструктаж з БЖД.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.