Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для 5 класу за Д. Біда, Т. Гільберг, Я. Колісник

№01 - Інструктаж з БЖД. Як наука змінює світ. Науки, що вивчають природу. Науковці та науковиці. Техніка та як наука змінює світ.

Мета: поглибити і розширити знання учнів про природничі науки та об'єкти їх вивчення, формувати уявлення те, як наука змінює світ, розповісти про винаходи людства та їхній вплив на життєдіяльність людини, розвивати увагу, допитливість, спостережливість; розширювати науковий кругозір учнів.

№02 - Як стати винахідником. Винаходи, що люди запозичили у природи.

Мета: продемонструвати природу з іншого погляду – це джерело незліченних загадок і таємниць; їх відкриття дає знання, які людина використовує у своїй діяльності, створенні сприятливих умов для життя, праці та відпочинку, ознайомити учнів з можливими способами розвитку в собі вмінь винахідника; навчати висловлювати свою думку, взаємодіяти з однокласниками; розвивати вміння уважно слухати одне одного в умовах безпосереднього спілкування; виховувати працелюбність і допитливість.

№03 - Як шукати відповіді на запитання. Дослідницький метод. Спостереження, гіпотеза, експеримент.

Мета: ознайомити учнів з методами дослідження природи; вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; пояснювати, визначати самостійно або у групі, що необхідно для проведення дослідження (обладнання, інформація тощо); виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем); вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№04 - Фізичні величини та як їх вимірювати. Способи вимірювання, або як це робили наші предки.

Мета: ознайомити з поняттям «вимірювання», «фізичні величини», формувати поняття про фізичні величини та одиниці їх вимірювання, ознайомити з сучасними методами вимірювання. Розвивати вміння та навички визначати ціну поділки вимірювального приладу, продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення

№05-6 - Практична робота. Змішування води та вимірювання температури. Віртуальна екскурсія до природничого музею.

Мета: провести практичну роботу з учнями, навчити складати план дослідження; виконувати спостереження та експерименти за складеним планом; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№07 - Що таке фізичне тіло. Характеристики тіл. Речовини із яких складаються тіла.

Мета: поглибити знання учнів про речовини, навчити розрізняти поняття «речовина», «матеріал», «фізичне тіло»; наводити приклади фізичних тіл та речовин, з яких вони складаються; розвивати пам’ять, мислення; виховувати інтерес до навколишнього світу.

№08 - Поділ речовин. Молекули та атоми і їх моделювання. Тверді, рідкі та газоподібні тіла.

Мета: ознайомити учнів з поняттями «атоми», «молекули», з будовою атома; розширити знання учнів про агрегатні стани, розглянути приклади розташування молекул в різних агрегатних станах, сформувати в учнів уявлення про молекули та склад найпростіших молекул, розвивати дрібну моторику рук.

№09 - Властивості твердих тіл. Механічні та магнітні властивості твердих тіл і їх використання.

Мета: формувати уявлення учнів про механічні властивості твердих тіл та їх характеристики; ознайомити учнів з явищем магнетизму; дослідити властивості магнітів різними способами, планувати та проводити експерименти.

№10 - Властивості рідин. Змішування двох і більше рідин. Дифузія та випаровування.

Мета: формувати уявлення учнів про властивості рідин та їх характеристики; ознайомити учнів з явищами дифузія та випаровування; розвивати в учнів вміння робити висновки із спостережуваних дослідів.

№11 - Чому вода така важлива. Особливості води. Кількість води у дорослій людині. Модель колообігу води.

Мета: формувати уявлення дітей про колообіг води у природі, про властивості води та її значення, про використання води людиною; збагачувати активний словник відповідно до тематики тижня; активізувати пізнавальну діяльність дітей; розвивати самостійне мислення, вміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування;

№12 - Властивості у газів. Чому газуваті тіла не мають власної форми і не зберігають об’єм. Дифузія у газах.

Мета: формувати в школярів уявлення про властивості газів; ознайомити учнів з явище дифузія у газах; розвивати вміння аналізувати та порівнювати; виховувати любов до природи.

№13 - Маса тіла. Одиниці маси та її вимірювання.

Мета: ознайомити учнів з масою та одиницею її вимірювання – кілограмом; вчити робити висновки, приймати участь в обговоренні виконання конкретного завдання; створювати умови для формування позитивного ставлення до навчання та не боятися особистих помилок , вміти їх виправляти; розвивати вміння слухати, розуміти один одного, працювати в парі та групі; вчити висловлювати свою думку; оцінювати свою роботу на уроці.