Каталог матеріалів

Розробки уроків музичного мистецтва для 1 класу за Калініченко О. В., Аристовою Л. С

№001 - Музика; музичні звуки; пісня. СМ: В.-А. Моцарт. «Маленька нічна серенада»

Математичні компетентності. Порівняння предметів за розміщенням (під, над, на, попереду, позаду, поруч), розмірами (більший, менший). Лічба за правилами. Підготовчі вправи до написання цифр. Ключові компетентності. Уміння аналізувати, вибирати правильний варіант. Інтегрований навчальний зміст. Стосунки з однокласниками.

№002 - Мелодія. СМ: В. Подвала. «Музичні загадки».

Мета: ознайомити з поняттям «мелодія»; забезпечити усвідомлення учнями особливостей музики образно-сюжетного напряму на основі фрагментів мультфільмів; розвивати творчу уяву, вміння імпровізувати мелодії, фантазію, спостережливість; виховувати в учнів інтерес до музики, культуру слухання.

№003 - Композитор, виконавець. Будова пісні. Марш. СМ: П. Чайковський «Хвороба ляльки», «Нова лялька», «Марш дерев’яних солдатиків» з «Дитячого альбому»

Мета: навчити дітей визначати особливості емоційного змісту, засоби музичної виразності творів мистецтва; через відчуття відмінностей у характері звучання музики розкрити значення двох типів музики (пісні, маршу) як основи пізнання музичного мистецтва; добитися розуміння дітьми ролі композитора, виконавця, слухача в музичному мистецтві. Розвивати творчу уяву, вміння імпровізувати мелодії до віршів, фантазію, спостережливість; виховувати в учнів інтерес до музики, культуру слухання.

№004 - Високі й низькі звуки. СМ: Е. Гріг «Пташка», Д. Шостакович «Ведмідь». ХТД: «Мушка лапки рахувала»

Мета: збагачувати музичний досвід учнів, засвоювати з ними поняття «високі звуки», «низькі звуки»; розвивати творчі здібності до музики, почуття ритму; виховна: виховувати інтерес до музики, уміння спілкуватися.

№005 - Гучні й тихі звуки (форте, піано). СМ: М. Парцхаладзе «Осінній дощик», В. Косенко «Пасторальна»

Мета: продовжувати працювати з ритмічними вправами; розвивати вміння учнів уважно слухати музику та висловлювати власні враження від прослуханого твору, абстрактне мислення; виховувати любов до української музики.

№006 - Ритм; танець; українські народні танці («Козачок», «Гопак») СМ: у.н.т. «Козачок», «Гопак»

Мета: актуалізувати знання учнів про музичні твори. Познайомити з поняттям «коломийка», як напрямком в музичному мистецтві. Розвивати вміння учнів розрізняти на слух звучання окремих інструментів. Виховувати інтерес до музичних інструментів, пісні та класичних творів композиторів. Розвивати критичне мислення, увагу, зв’язне мовлення. Виховувати в учнів інтерес до музики, культуру слухання.

№007 - Музикант, виконавець. Українські народні музичні інструменти (бандура, сопілка, скрипка); інструментальний супровід.

Мета: Формувати знання про професії в музиці, ознайомити з народними інструментами України. Розвивати тембровий слух, музичний смак, навички хорового співу, вміння слухати музичні твори, розширювати загальний кругозір. Виховувати ціннісне ставлення до інструментальної музики, культуру сприймання і виконання музики.

№008 - Довгі й короткі звуки. Знайомство з нотним записом; графічне зображення тривалості звуків.

Мета: дати загальне уявлення про тривалість музичних звуків, ритм; ознайомити з нотами. Виховувати любов та інтерес до музики. Розвивати ритмічний слух, увагу, вміння висловлювати свою думку та почуття.

№009 - Опера; соліст, хор. СМ: М. Лисенко. Пісня Кози, пісня Вовчика з опери «Коза-Дереза».

Мета: надати учням уявлення про оперу як музично-театральний твір, на прикладі дитячої опери М. Лисенка «Коза-Дереза», що спілкується з глядачами вокальною мовою; дати поняття хор, соліст. Розвивати інтерес до народних пісень, вміння інтерпретувати музичний твір, вокально-хорові виконавські навички; образно мислити під час слухання музичних творів, розвивати в учнів уміння сприймати музику та визначати засоби її виразності. Виховувати інтерес до музики українських композиторів і творів, написаних за сюжетами народних казок, ціннісне відношення до оперного жанру.

№010 - Опера (повторення); актор. СМ: М. Лисенко. Пісня Лисичка, пісня Рака з опери «Коза-Дереза».

Мета: формувати знання про особливості театральних професій, закріпити поняття «соліст», «хор», «театр», «актор»; розвивати культуру сприймання музики, вокально-хорові навички; виховувати ціннісне ставлення до оперних творів.

№011 - Балет, балерина, танцівник. СМ: П. Чайковський. «Лускунчик» (фрагменти з балету). ХТД: «Святий Миколай»

Мета: формувати знання про жанр балету як музично-театральний твір, що спілкується з глядачами мовою класичного танцю; дати поняття термінам: балерина, танцівник, пуанти, пачка, афіша, прем’єра; розвивальна: розвивати в учнів уміння сприймати музику та визначати засоби її виразності; розвивати вокально-хорові виконавські навички; виховна: виховувати музичну культуру та ціннісне відношення до жанру балет

№012 - Темп. П’єса. СМ: Я. Степовий «Сніжинки». ХТД: «Пісня про Новий рік» муз. і сл. Н. Май – розучування;

Мета: формувати художні знання та уявлення учнів через пізнання музики; ознайомити з поняттями «п’єса», «темп». Розвивати почуттєву сферу учнів, розуміння швидкості виконання; фантазію, навички колективного співу. Виховувати інтерес і ціннісне ставлення до різнотемпової музики.