Каталог матеріалів

Розробки уроків музичного мистецтва для 1 класу за Калініченко О. В., Аристовою Л. С

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№027 - Балет. СМ: П. Чайковський. Балет «Спляча красуня» (3 дія), фрагменти

Мета: формувати знання про жанр балету як музично-театральний твір, що спілкується з глядачами мовою класичного танцю; дати поняття термінам: композиція, хореографія, декорації, костюми. Розвивати в учнів уміння сприймати музику та визначати засоби її виразності; розвивати вокально-хорові виконавські навички. Виховувати музичну культуру та ціннісне відношення до жанру балет.

№028 - Музичний супровід. СМ: Б. Фільц. Бабусина казка. Г. Сасько. Дідусева казка.

Мета: формувати в учнів здатність розпізнавати життєвий зміст музики; ознайомити учнів із новими піснями. Домагатися виразності у виконанні пісень, невимушеності рухів у процесі розкриття образу музичних творів. Виховувати інтерес до музичного мистецтва.

№029 - Маршова музика (повторення). СМ: Є. Адамцевич. Запорізький марш

Мета: ознайомити учнів з поняттям «марш». Ознайомити з історією козацтва. Розвивати творчу уяву, фантазію, ритмічність. Виховувати інтерес до музики, до минулого своєї країни.

№030 - Музична мова. СМ: А.Куїнджі «Веселка», С. Прокоф’єв «Дощ і веселка».

Мета: формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті. Всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва. Плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини.

№031-35 - Ноти в межах І октави (узагальнення). СМ: В. Барвінський «Сонечко», Е. Гріг «Метелик».

Мета: формувати світоглядні уявлення учнів, сприяти здатності міркувати й аналізувати щодо прослуханої музики. Розвивати ладове чуття: вміння визначати настрій, тему, характер музики; вокально-хорові навички; розширення культурно-пізнавальних інтересів. Виховувати ціннісні художні орієнтації.