Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 10-11 класів. Модуль "Інформаційна безпека"

№01 - Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття інформаційної безпеки. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№02 - Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси та безпека, шляхи нанесення їм шкоди.

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття: «інформаційні відносини», «інформаційна загроза», «інформаційна безпека». Ознайомити учнів із видами класифікації інформаційних загроз, їх небезпеками та наслідками.

№03 - Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні джерела і шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення

Мета: допомогти учням засвоїти основні поняття «інформаційні відносини», «інформаційна загроза», «інформаційна безпека». Ознайомити учнів з видами класифікації інформаційних загроз, їх небезпеками та наслідками. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№04 - Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Технічні засоби добування інформації. Програмні засоби добування інформації

Мета: допомогти учням засвоїти основні поняття «навмисні загрози», «випадкові загрози», «інформаційна безпека». Ознайомити учнів з видами класифікації інформаційних загроз, їх небезпеками та наслідками. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№05 - Практична робота №1. «Використання програмних засобів для тестування та очищення операційної системи від вірусів

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№06 - Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів заходів захисту.

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття «концепція інформаційної безпеки», «принципи та етапи інформаційної безпеки». Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№07 - Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття «правові відносини», «адміністративна відповідальність», «кримінальна відповідальність», «інтелектуальна власність». Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№08 - Ідентифікація та аутентифікація користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем.

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття «ідентифікація», «автентифікація», «авторизація» та взаємозв’язок між ними. Ознайомити учнів із розмежуванням права доступу користувачі. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№09 - Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності програмних і інформаційних ресурсів.

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття «криптогологія», «криптоаналіз», «симетрична криптографія», «асиметрична криптографія» та зв’язок між ними. Ознайомити учнів із розмежуванням права доступу користувачів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№10 - Керування механізмами захисту. Виявлення атак. Захист периметра комп'ютерних мереж.Міжнародні стандарти інформаційної безпеки

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття «криптогологія», «криптоаналіз», «симетрична криптографія», «асиметрична криптографія» та зв’язок між ними. Ознайомити учнів із розмежуванням права доступу користувачів. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

№11 - Практична робота №2 «Використання засобів адміністрування операційної системи для налаштовування прав користувачів

Мета: Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок. Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети. Забезпечити ситуацію вибору. Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння. Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№12 - Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна мережа. Засоби захисту мереж.

Мета: Допомогти учням засвоїти основні поняття «безпека мережі», «мережеві атаки», «корпоративна мережа». Ознайомити учнів із засобами захисту мереж. Забезпечити якість вивчення нового матеріалу. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.