Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 5 класу за О. Заболотним, В. Заболотним

№001 - Мова як основний засіб спілкування. Інші функції мови: формування думки, пізнавальна, об'єднувальна.

Мета: пояснити роль і важливість державної мови в житті людини; навчити пов’язувати, зіставляти почуте із життєвим досвідом; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№002 - УМР № 1. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості.

Мета: ознайомити учнів із видами мовленнєвої діяльності; вчити розрізняти усне мовлення від письмового; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№003 - УМР № 2. Складання та розігрування діалогів, зокрема в онлайн-середовищі

Мета: ознайомити учнів із правилами спілкування; вчити розрізняти усне мовлення від письмового; удосконалювати навички учнів щодо складання та розігрування діалогів, зокрема в онлайн-середовищі відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної із життєвим досвідом учнів із використанням етикетних формул; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№004 - УМР № 3. Читання мовчки тексту, аналіз прочитаного, відповіді на запитання за змістом прочитаного та виконання тестових завдань.

Мета: удосконалювати навички учнів щодо читання тексту; ознайомити учнів із правилами спілкування в інтернеті; аналізувати прочитане та давати відповіді на запитання за змістом прочитаного; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№005 - Текст. Заголовок тексту

Мета: ознайомити учнів із поняттям «текст»; вчити розрізняти текст від набору речень; удосконалювати знання учнів щодо «теми тексту» та «головної думки»; вчити добирати заголовок до тексту; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№006 - Інтонація речень

Мета: повторити й поглибити вивчене в початковiй школi про види речень за метою висловлювання та емоцiйним забарвленням; удосконалювати вмiння правильно iнтонувати такi речення, ставити роздiловi знаки в них; забезпечити засвоєння поняття про пунктуацiйну помилку; працювати над запобiганням пунктуацiйних помилок у кiнцi рiзних за метою висловлювання речень; розвивати навички виразного читання, умiння систематизувати матерiал; продовжувати ознайомлення з дивовижним свiтом української природи восени, виховувати естетичний смак.

№007 - Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова.

Мета: узагальнити знання учнів про лексичне значення слова; ознайомити із поняттями «однозначні слова», «багатозначні слова»; вчити визначати лексичне значення слів; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№008 - Тренувальні вправи. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова.

Мета: узагальнити знання учнів про лексичне значення слова; удосконалювати навички визначати лексичне значення слів; розрізняти однозначні та багатозначні слова; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№009 - Тренувальні вправи. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова.

Мета: узагальнити знання учнів про лексичне значення слова; удосконалювати навички визначати лексичне значення слів; розрізняти однозначні та багатозначні слова; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№010 - Пряме і переносне значення слова. Тренувальні вправи.

Мета: узагальнити знання учнів про пряме та переносне значення слова; удосконалювати навички визначати пряме та переносне значення словосполучень; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№011 - Тренувальні вправи. Пряме і переносне значення слова

Мета: узагальнити знання учнів про пряме та переносне значення слова; удосконалювати навички визначати пряме та переносне значення словосполучень; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№012 - Синоніми. Синонімічний ряд. Роль синонімів у мовленні. Тренувальні вправи.

Мета: узагальнити знання учнів про близькі за значенням слова; удосконалювати навички визначати синоніми у тексті; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.