Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 5 класу за О. Істер

№001 - Числа, дії над числами. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

Мета: повторити розряди чисел; дії з числами; поняття натурального числа, арифметичні дії над натуральними числами, для спрощення обчислень; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№002 - Поняття дробу. Порівняння дробів.

Мета: повторити поняття звичайного дробу, умін­ня читати і записувати дроби, наводити їх приклади; закріпити знання, щодо порівняння дробів, як з однаковими знаменниками, так із різними знаменниками; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№003 - Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу.

Мета: повторити та закріпити вміння знаходження дробу від числа, та числа від його дробу; формувати вміння, щодо виконання дій з багатоцифровими числами; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№004 - Дії з багатоцифровими числами. Задачі на рух. Розв’язування задач.

Мета: Повторити і систематизувати прийоми письмового додавання і віднімання, множення і ділення багатоцифрових чисел у межах мільйона; удосконалювати обчислювальні навички і вміння учнів розв’язувати вирази, рівняння та задачі; навчитися застосовувати властивості дій над числами, для спрощення обчислень; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№005 - Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами.

Мета: навчити учнів виконувати дії з величинами, працювати з одиницями вимірювання, формувати вміння вимірювати довжини відрізків, працювати з величинами; розвивати в дітей математичне мовлення; виховувати поважне ставлення до оточуючих; уміння вчитися; розвивати вміння виконувати розумові операції й практичні дії; розвивати пізнавальний інтерес;

№006 - Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами.

Мета: навчити учнів виконувати дії з величинами, працювати з одиницями вимірювання, формувати вміння вимірювати довжини відрізків, працювати з величинами; розвивати в дітей математичне мовлення; виховувати поважне ставлення до оточуючих; уміння вчитися; розвивати вміння виконувати розумові операції й практичні дії; розвивати пізнавальний інтерес;

№007 - Числові та буквені вирази. Рівняння.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів, застосовувати набуті знання під час складання і обчислення значень буквених виразів та розв’язування рівнянь; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№008 - Числові та буквені вирази. Рівняння

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів, застосовувати набуті знання під час складання і обчислення значень буквених виразів та розв’язування рівнянь; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№009 - Геометричні фігури на площині: точка, відрізок, промінь, пряма, кут

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів; розширити свої знання щодо формування уяви про поняття «площина», «пряма», «промінь», «кут» як про уявні (абстрактні) поняття математики; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№010-11 - Геометричні фігури на площині. Самостійна робота №1.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про основні поняття теми; закріпити навички учнів; розширити свої знання щодо формування уяви про поняття «площина», «пряма», «промінь», «кут» як про уявні (абстрактні) поняття математики; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№012 - Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

Мета: повторити дії з числами; сформувати поняття натурального числа і числа нуль, умін­ня розпізнавати натуральні числа, наводити їх приклади; навчитися застосовувати властивості дій над числами, для спрощення обчислень; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№013 - Розв’язування вправ на запис натуральних чисел.

Мета: закріпити вміння виконувати дії над натуральними числами в процесі розв’язування різноманітних вправ та сприяти розвитку логічного мислення і обчислювальних навичок; навчитися застосовувати властивості дій над числами, для спрощення обчислень; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.