Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 3 класу за Гісь О.М., Філяк І.В.

№001 - Нумерація чисел у межах 100. Натуральні числа.

Мета: закріпити знання порядку чисел першої сотні, їх десяткового складу, прийому подання числа у вигляді суми розрядних доданків; закріпити знання способів порівняння чисел і вміння порівнювати числа в межах 100; вчити характеризувати числа; формувати вміння розв'язувати задачі; виконувати додавання і віднімання на основі знання нумерації чисел першої сотні.

№002 - Число десятків, число одиниць, загальна кількість одиниць у числі. Розрядна таблиця.

Мета: закріпити знання порядку чисел першої сотні, їх десяткового складу, прийому подання числа у вигляді суми розрядних доданків; закріпити знання способів порівняння чисел і вміння порівнювати числа в межах 100; вчити характеризувати числа; формувати вміння розв'язувати задачі; виконувати додавання і віднімання на основі знання нумерації чисел першої сотні.

№003 - Арифметичні дії додавання і віднімання.

Мета: повторити сутність арифметичних дій додавання і віднімання, закріпити прийоми усного додавання і віднімання чисел у межах 100; формувати вміння додавати і віднімати числа частинами, розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, просторове уявлення, математичне мовлення; виховувати старанність.

№004-005 - Прийоми усного додавання і віднімання.

Мета: повторити прийоми усного додавання і віднімання чисел у межах 100; формувати вміння додавати і віднімати числа частинами, розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, просторове уявлення, математичне мовлення; виховувати старанність.

№006 - Компоненти та результати дій додавання і віднімання.

Мета: актуалізувати розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, уявлення про вирази, суму і різницю, знання назв компонентів і результатів дій додавання й віднімання, розуміння взаємозв'язку між додаванням і відніманням, правил знаходження невідомих компонентів; узагальнити й систематизувати прийоми додавання й віднімання в межах 100.

№007 - Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Пряма й обернена задачі.

Мета: Закріпити способи додавання і віднімання двоцифрових чисел, повторити способи перевірки правильності виконання дій віднімання і додавання; формувати в учнів умі­ння розв'язувати задачі, складати обернені задачі, обчислювати вирази зручним способом. Роз­вивати логічне мислення, пам'ять, обчислювальні навички.

№008 - Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі.

Мета: сприяти розумінню школярами понять «типи задач», «назви чисел при додаванні та відніманні»; повторити структурні елементи задачі; вдосконалювати вміння складати та розв’язувати задачі; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне; розвивати вміння планувати свої дії, розвивати пізнавальний інтерес, самостійність мислення, увагу, пам’ять;

№009-010 - Арифметична дія множення. Таблиці множення чисел 2–5.

Мета: актуалізувати знання учнів про дію множення; нагадати, як замінювати суму однакових доданків множенням і перетворювати вирази на множення на суму однакових доданків; удосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати варіативність мислення учнів; виховувати старанність, товариськість; стимулювати цікавість до вивчення математики.

№011 - Пропедевтика до вивчення таблиць множення чисел 6–9.

Мета: дослідити випадки табличного множення чисел 6-9; відтворити принцип і правила множення; демонструвати правильне застосування табличних випадків множення при розв’язуванні виразів і задач. Розвинути увагу і мислення; формувати вміння застосувати здобуті знання на практиці.

№012 - Таблиці множення чисел 6–9.

Мета: вивчити таблиці множення чисел 6-9; відтворити принцип і правила множення; демонструвати правильне застосування табличних випадків множення при розв’язуванні виразів і задач. Розвинути увагу і мислення; формувати вміння застосувати здобуті знання на практиці.

№013 - Арифметична дія ділення. Таблиці ділення на 2–5. Ознака парності чисел. Розв’язування задач на ділення і складання обернених.

Мета: пригадати зміст дії ділення, розв'язувати задачі на ділення, на вміщення; повторити таблиці ділення 2-5, розвивати обчислювальні навички, вміння розв'язувати задачі, розвивати мислення і пам'ять учнів; виховувати працьовитість, прищеплювати інтерес до предмета.

№014 - Компоненти дій множення і ділення. Таблиці ділення на 6 і на 7. Взаємозв’язок між множенням і діленням.

Мета: ознайомити учнів з таблицями ділення на 6 і 7; повторити компоненти дій множення і ділення, встановити взаємозв’язок між ними, формувати вміння розв'язувати задачі і приклади, що включають ділення на 6; удосконалювати навички творчої роботи над задачею; розвивати обчислювальні навички, пізнавальну активність, логічне мислення, математичне мовлення; виховувати уважність.