Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 3 класу за Гісь О.М., Філяк І.В.

№031 - Знаходження невідомих компонентів дій першого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням.

Мета: удосконалювати обчислювальні навички; актуалізувати знання правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії; ознайомити учнів із розв'язуванням простих рівнянь на основі правила знаходження невідомого компонента; вдосконалювати вміння розв'язувати складені задачі.

№032 - Правильні і неправильні числові рівності та нерівності. Прості рівняння. Розв’язування рівнянь з діями першого ступеня.

Мета: навчити дітей розрізняти рівності і нерівності, читати і записувати рівності і нерівності, розуміти, що рівності і нерівності бувають істині і неістині, закріпити склад чисел, закріпити знання складу чисел, уміння розв’язувати задачі, розвивати логічне мислення.

№033 - Знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням.

Мета: актуалізувати знання правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії; ознайомити учнів із розв'язуванням простих рівнянь на основі правила знаходження невідомого компонента; вдосконалювати вміння розв'язувати складені задачі

№034-35 - Розв’язування рівнянь з діями другого ступеня.

Мета: удосконалювати вміння учнів розв’язувати рівняння та задачі за допомогою рівнянь, розвивати алгоритмічне і творче мислення, обчислювальні навички, кмітливість, здатність до аналізу, виховувати культуру математичних записів і мови.

№036 - Нерівність зі змінною. Знаходження розв’язків нерівності зі змінною. Діагностична робота.

Мета: формувати вміння розв'язувати нерівності зі змінною способом добору; удосконалювати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі на обчислення четвертого пропорційного з відношеннями «Ціна. Кількість. Вартість»; розвивати логічне мислення учнів.

№037 - Довжина як властивість навколишнього світу. Одиниці вимірювання довжини: метр, дециметр, сантиметр, міліметр

Мета: повторити одиниці вимірювання довжини, вправлятися у перетворенні одиниць вимірювання довжини; вправлятися у вимірюванні і креслені відрізків; удосконалювати обчислювальні навички, розв’язувати задачі.

№038 - Розв'язування задач з одиницями довжини.

Мета: систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання довжини, формувати уміння замінювати одні одиниці вимірювання іншими, вправлятися у розв’язуванні задач з одиницями довжини, удосконалювати обчислювальні навички.

№039-40 - Пряма, промінь, відрізок. Прямі і криві. Замкнені та незамкнені лінії. Ламана. Довжина ламаної.

Мета: розвивати уміння учнів розрізняти і креслити пряму, промінь, відрізок, ламану; позначити точку на прямій, відрізку, промені; визначати точки, що належать і не належать даній прямій, відрізку, променю; позначати точки на прямій між двома іншими; будувати та вимірювати відрізки. Розвивати уяву, виховувати в учнів інтерес до математики, любов до знань.

№041 - Кути. Прямий кут, непрямі кути. Многокутник та його елементи.

Мета: познайомити учнів з поняттям «прямий кут», вчити визначати прямий кут за допомогою косинця і без нього, вчити визначати непрямі кути; розвивати увагу, логічне мислення, виховувати наполегливість, охайність.

№042 - Характерні ознаки прямокутника і квадрата. Побудова прямокутника і квадрата із заданими довжинами сторін.

Мета: познайомити дітей із квадратом, сформувати уявлення про істотні ознаки прямокутника і квадрата, орієнтуючись на які, вони можуть розпізнавати ці фігури, навчити креслити квадрат і прямокутник, закріплювати вміння виконувати обчислення, розвивати увагу, образне мислення, виховувати охайність, наполегливість.

№043 - Периметр прямокутника і квадрата. Задачі на знаходження периметра прямокутника і квадрата.

Мета: уточнити поняття прямокутника і квадрата, повторити характерні риси фігур, вчити знаходити периметр прямокутника і квадрата, удосконалювати навички розв’язання задач, розвивати логічне мислення, увагу, уяву.

№044-45 - Задачі на знаходження сторони квадрата за відомим периметром.

Мета: пригадати формули обчислення периметра прямокутника і квадрата, познайомити з формулою знаходження сторони квадрата за відомим периметром, вчити розв’язувати задачі на знаходження периметра і сторони квадрата, удосконалювати обчислювальні навички.