Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 3 класу за Гісь О.М., Філяк І.В.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№046 - Урок закріплення знань, умінь і навичок з теми «Периметр прямокутника (квадрата)».

Мета: закріпити вміння розрізняти квадрат і прямокутник, обчислювати і порівнювати периметри фігур, розв’язувати прості і складені задачі на знаходження периметра і сторони квадрата за відомим периметром.

№047 - Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр та їх позначення. Побудова кола (круга) за допомогою шаблону .

Мета: вчити розрізняти коло та круг; ознайомити з елементами кола та круга: центром, радіусом, діаметром; розвивати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі, вчити використовувати знання в практичній діяльності.

№048 - Задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга. Діагностична робота.

Мета: закріпити вміння розрізняти круг і коло, їх елементи, вчити працювати із циркулем, формувати вміння розв’язувати приклади і задачі, побудовані на геометричному матеріалі, вчити застосовувати отримані знання на практиці.

№049-50 - Лічильна одиниця «сотня». Лічба сотнями. Порівняння сотень. Арифметичні дії над сотнями.

Мета: активізація знань нумерації двоцифрових та трицифрових чисел, знайомство з новою лічильною одиницею – сотнею; удосконалення вміння встановлювати співвідношення між лічильними одиницями, розрядами: одиницями, десятками, сотнями; формування вміння лічити сотнями, вміння порівнювати сотні; розвивати мислення учнів, творчу уяву, зв’язне мовлення; виховувати поважне ставлення до історичного минулого.

№051 - Лічба у межах тисячі. Трицифрові числа. Розрядний склад числа. Читання чисел за розрядною таблицею.

Мета: закріплення лічильної одиниці – сотні; застосування вміння встановлювати співвідношення між лічильними одиницями, розрядами: одиницями, десятками, сотнями; формування вміння лічити сотнями, вміння порівнювати сотні; формувати вміння називати трицифрові числа за їх розрядним складом, записувати трицифрові числа; формувати вміння застосовувати отримані знання при розв’язуванні завдань; розвивати мислення учнів, творчу уяву, зв’язне мовлення.

№052 - Запис чисел у розрядну таблицю. Утворення трицифрових чисел. Лічба одиницями, десятками, сотнями.

Мета: закріпити та узагальнити знання учнів з теми; розв’язувати задачі та вирази; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№053 - Закріплення знань, умінь і навичок

Мета: закріпити та узагальнити знання учнів з теми; розв’язувати задачі та вирази; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№054-55 - Розклад чисел на розрядні доданки

Мета: навчити здійснювати розклад чисел на розрядні доданки; знаходити значення виразів; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№056 - Віднімання одного з розрядних доданків. Нестандартний розклад трицифрового числа.

Мета: навчити віднімати один з розрядних доданків; пояснити нестандартний розклад трицифрового числа; знаходити значення виразів; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№057 - Додавання та віднімання суми двох розрядних доданків. Розв’язування задач.

Мета: навчити додавати та віднімати суми двох розрядних доданків; розв’язувати прості рівняння; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№058 - Визначення загальної кількості одиниць, десятків і сотень у числі.

Мета: навчити визначати загальну кількість одиниць, десятків і сотень у числі; розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№059-60 - Задача на знаходження кожного з трьох доданків за сумами двох і сумою трьох. Збільшення та зменшення числа у 10 і 100 разів.

Мета: збільшувати і зменшувати числа у 10 і 100 разів; розв’язувати задачі на знаходження кожного з трьох доданків за сумами двох і сумою трьох; знаходити значення виразів; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;