Каталог матеріалів

Розробки уроків технологічної освітньої галузі для 5 класу за авторами підручника Ходзицька І. Ю., Горобець О. В., Медвідь О. Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М.

№01 - Правила внутрішнього розпорядку. Правила безпечної праці

Мета: ознайомити учнів з важливістю та необхідністю дотримання правил внутрішнього розпорядку під час проведення уроків з Технології; обговорити конкретні правила і їхні наслідки для спільної роботи; сформувати розуміння в учнів, що правила сприяють створенню сприятливого середовища для навчання, спілкування та розвитку; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№02 - Проєктування як вид діяльності. Графічні зображення в проєктуванні.

Мета: ознайомити учнів з основними поняттями та аспектами проєктування як важливої сфери діяльності; розкрити сутність проєктування як процесу створення нових продуктів, систем або рішень, від постановки завдання до його реалізації; пояснити роль проєктування в різних галузях життя, включаючи інженерію, архітектуру, інформаційні технології та інші; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№03 - Проєктна робота «Ескіз брелка».

Мета: ознайомити учнів з поняттям «ескіз» та основними етапами його створення; сприяти розумінню основних принципів композиції, відношення пропорцій та важливості деталей у створенні візуально привабливих виробів; вчити дотримуватися правил внутрішнього розпорядку під час проведення уроків з Технології; забезпечити процес створення проєктної роботи «Ескіз брелка»; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№04 - Мінімаркетингові дослідження.

Мета: ознайомити учнів з основами мінімаркетингових досліджень; спонукати їх до розуміння процесу збору та аналізу інформації для вивчення ринкових потреб, конкурентного середовища та можливостей впровадження нового виробу; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти або послуги; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№05 - Використання методу фантазування під час створення виробу.

Мета: ознайомити учнів з методом фантазування під час створення виробу; спонукати їх до втілення нестандартних та фантазійних ідей у дизайні; вчити створювати ескізи та концепції виробів, які відображають їхні фантазії та творчість; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти або послуги; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№06 - Використання методу фантазування під час створення виробу. Моделі аналоги.

Мета: ознайомити учнів з методом фантазування під час створення виробу; спонукати їх до втілення нестандартних та фантазійних ідей у дизайні; вчити створювати ескізи та концепції виробів, які відображають їхні фантазії та творчість; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти або послуги; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№07 - Проєктна робота «Заготовлення ескізів чудових перетворень».

Мета: удосконалити знання учнів про поняття «ескіз» та його роль під час виготовлення виробу; сприяти розвитку творчого мислення та уяви учнів, а також вдосконаленню їхніх навичок у створенні концептуальних і креативних ескізів, що відображають ідею чудових перетворень в мистецтві; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти або послуги; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№08 - Проєктна робота «Виготовлення брелку».

Мета: розповісти учням про різноманітні матеріали та техніки, які можуть бути використані для створення брелків; навчити робити брелки, розвиваючи навички учнів роботи з різними матеріалами та інструментами; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти; заохочувати учнів до співпраці та обміну ідеями під час створення брелків; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№09 - Поняття про деталь. Способи отримання деталей.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «деталь» та розкрити важливість розуміння і використання деталей у різних аспектах життя; вчити розрізняти способи отримання деталей; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти або послуги; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№10 - Поняття про масштаб.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «масштаб» та навчити їх розуміти, як він використовується для візуалізації та порівняння розмірів об'єктів на малюнках, картах, планах, виробах тощо; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти або послуги; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№11 - Проєктна робота «Зображення деталі в масштабі».

Мета: удосконалити знання учнів про масштаб та його основні способи зображення; навчити зображати деталі в масштабі; заохочувати учнів до співпраці та обміну ідеями під час створення проєктної роботи; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.

№12 - Як відбувається проектування нового виробу?

Мета: ознайомити учнів із поняттям «проєктування виробу» та навчити їх розуміти, як відбувається проєктування нового виробу; вчити робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації, що допоможе розробляти ефективні та конкурентоздатні продукти або послуги; розвивати відповідальність, самодисципліну та повагу до спільного простору, мистецьких здібностей, креативного мислення, творчого потенціалу.