Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови та літературного читання для 2 класу за Большаковою І. О.; Пристінською М. С.

№001 - Я вивчаю українську мову. Роль ввічливих слів у спілкуванні

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: сприймає усні репліки, доречно реагує на усну інформацію (висловлює своє ставлення, діє відповідно до інструкції), підтримує і ініціює діалог на теми, що цікавлять, уживає лексику відповідно до ситуації спілкування, дотримується норм мовленнєвого етикету, вживає ввічливі слова, відповідно до ситуації; Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення на письмі.

№002 - Я у школі. Розвиток мовлення: «Школа майбутнього». «Робот я і робот Доллі» (Григорій Фалькович)

Очікуванні результати навчання: Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання (вірш, оповідання, розповідь, інструкцію), відповідно реагує, висловлює свою думку, уважно слухає. Читаємо: читає вголос виразно різні тексти, правильно інтонує, розповідає про що текст, відповідає на питання за змістом, знаходить зв’язок з власним досвідом, фантазує на основі прочитаного твору. Взаємодіємо письмово: записує окремі слова, словосполучення та речення, дотримається опрацьованих правил. Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего.

№003 - Мова і мовлення. Усне і писемне мовлення

Очікувані результати: Взаємодіємо усно: розуміє фактичний зміст усних висловлювань і письмових творів, складає усне повідомлення, розповідає про те, що зацікавило, схвилювало, правильно вимовляє і наголошує слова. Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись правил оформлення письмових робіт, правильно поєднує букви, доповнює речення, створює невеликі висловлювання на відому тему з різною метою спілкування, розбірливо записує рукописними буквами.

№004 - Книга — мій друг. Робота з дитячою книжкою: книжки, які я прочитав / прочитала влітку

Очікувані результати навчання: взаємодіємо усно: розповідає про власні враження, відчуття і емоції від прочитаних творів; читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовками та ілюстраціями; читає правильно та виразно вголос різні тексти; правильно інтонує речення, ставить питання і відповідає на питання за змістом тексту, визначає тему і головну думку твору; взаємодіємо письмово: пише з дотриманням вимого до оформлення робіт, відтворює деформований текст, створює невелике висловлювання на знайому тему, спираючись на власний досвід.

№005 - Усне мовлення. Усна народна творчість. Загадка.

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання з конкретною метою, відтворює зміст, виокремлює факти, передає інформацію в словах, схемах, підтримує діалог, визначає основні характеристики, вирізняє суттєві ознаки предметів; Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, слідкує, досліджує особливості творів різних жанрів, вміє розрізняти загадки серед інших. Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, творить власні загадки за зразком.

№006 - Розвиток мовлення. Загадка

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: використовує фактичний зміст інформації для створення нового повідомлення, відтворює зміст текстів, передає інформацію в словах, схемах, називає основні характеристики об’єктів; Читаємо: читає правильно та виразно вголос загадки, досліджує особливості загадок, вміє розрізняти їх серед інших творів. Досліджуємо мовлення: творить власні художні тексти малих жанрів (зокрема загадки) за зразком.

№007 - Скоромовка. Вибір слів. Сила голосу і швидкість мовлення

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді розповіді схеми, використовує фактичний зміст інформації для створення нового повідомлення, вміє регулювати силу голосу і швидкість мовлення; Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, досліджує особливості скоромовок, вміє вирізняти їх серед інших творів. Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, пише з урахуванням вивчених правил, дотримуючись вимог.

№008 - Лічилка. Пісня-потішка. Робота з дитячою книжкою: скоромовки, загадки, лічилки

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання (загадки, скоромовки, лічилки, потішки), передає інформацію у вигляді розповіді схеми, використовує фактичний зміст інформації для створення нового, вміє регулювати силу голосу і швидкість мовлення; Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, досліджує особливості скоромовок, загадок, потішок, лічилок, вміє вирізняти їх серед інших творів, розуміє значення малюнків для сприйняття. Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, пише з урахуванням вивчених правил.

№009 - Письмо як засіб спілкування.

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді схеми або розповіді, висловлює власну думку, аргументує; Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, розповідає про що текст, аналізує зміст, відповідає на питання за змістом, встановлює зв’язок із власним досвідом, знає як перевіряти факти. Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, пише з урахуванням вивчених правил.

№010 - Письмо як засіб спілкування. «Як було написано першого листа» (за Редьярдом Кіплінгом).

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його вразило, здивувало, сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді схеми або розповіді, висловлює власну думку, аргументує, доводить; Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, розповідає про що текст, аналізує зміст, відповідає на питання за змістом, аналізує вчинки персонажів, спираючись на власний досвід, визначає тему та головну думку твору. Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, пише з урахуванням вивчених правил.

№011 - Письмо як засіб спілкування. Розвиток мовлення. Лист.

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова; Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, листи, пише з урахуванням вивчених правил.

№012 - Монолог і, діалог. Діалог. Робота з дитячою книжкою: дитячі гуморески

Очікувані результати навчання: Взаємодіємо усно: уважно сприймає репліки, доречно на них реагує, підтримує усний діалог, розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова, ініціює і підтримує діалог на теми, що цікавлять, використовує несловесні засоби комунікації; Читаємо: читає правильно та виразно різні тексти, залежно від мети читання, читає за ролями. Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, з урахуванням вивчених правил, записує репліки на новому рядку, починає з тире.