Каталог матеріалів

Урок №11 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Письмо як засіб спілкування. Розвиток мовлення. Лист.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №11 . Письмо як засіб спілкування. Розвиток мовлення. Лист.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова;

Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, листи, пише з урахуванням вивчених правил.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки з деформованим текстом (листом) для роботи в групах.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Дай 5».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Аналітико-синтетична вправа «Склади слово».

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4-5. Вправа «Інтерв’ю» та «Тлумачний словник».

Слайд 6. Рухлива вправа.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 7. Повідомлення теми та мети уроку.

Слайд 8-9. Словникова робота. «Стіна слів». 

Слайди 10. Хвилинка-цікавинка. Відео «Що відбувається з листом після відправлення».

Слайд 11. Робота з підручником, опрацювання схеми складання листа. (с.16).

Слайд 12. Робота в групах. Завдання на картках. Робота з деформованим текстом.

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14-15. Пальчикова гімнастика, робота в зошиті.

Слайд 16. Самостійна робота в зошиті. Складання листа за схемою.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 17. Вправа «Встанови відповідність».

Слайд 18. Робота над віршем А. Качана «Листи з осіннього саду».

Слайд 19. Порівняння об’єктів. Вправа «Кола Ейлера-Венна».

Підсумок

Слайд 20. Підсумок уроку. Вправа «Рюкзак».

Рефлексія

Слайд 21. Вправа «Дерево зростання».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні