Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 5 класу за О. Авраменко

№001 - Значення мови в житті людини й суспільства.

Мета: пояснити роль і важливість державної мови в житті людини; навчити пов’язувати, зіставляти почуте із життєвим досвідом; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№002 - Українська мова — державна мова України.1

Мета: пояснити роль і важливість державної мови в житті людини; обговорювати роль української мови в житті українців; вчити висловлювати власні думки щодо важливості мови у житті людини; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№003 - Види мовленнєвої діяльності.

Мета: ознайомити учнів із видами мовленнєвої діяльності; вчити розрізняти усне мовлення від письмового; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№004 - Текст. Заголовок тексту.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «текст»; вчити розрізняти текст від набору речень; удосконалювати знання учнів щодо «теми тексту» та «головної думки»; вчити добирати заголовок до тексту; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№005 - Тренувальні вправи. Текст. Заголовок тексту.

Мета: узагальнити знання учнів про текст; ознайомити із поняттями «абзац», «мікротема», «ключові слова»; вчити визначати мікротеми тексту, ключові слова та виділяти абзаци; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№006 - Поділ тексту на речення. Інтонація речень

Мета: узагальнити знання учнів про текст; ознайомити із поняттями «абзац», «мікротема», «ключові слова»; вчити визначати мікротеми тексту, ключові слова та виділяти абзаци; вчитися ділити текст на речення; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№007 - Тренувальні вправи. Поділ тексту на речення. Інтонація речень.

Мета: узагальнити знання учнів про текст; ознайомити із поняттями «окличні речення», «неокличні речення»; вчити інтонувати речення; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№008 - Розвиток мовлення. Особливості будови опису предмета.

Мета: розвивати зв’язне мовлення учнів; узагальнити знання про текст; ознайомити із текстом описом та його будовою; вчити ставити питання до текстів описів; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№009 - Слово як компонент речення.

Мета: узагальнити знання учнів про слово, як компонент речення; вчити вирізняти лексичні явища у своєму та чужому мовленні, пояснити їхню суть; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№010 - Тренувальні вправи. Слово як компонент речення.

Мета: узагальнити знання учнів про слово, як компонент речення; вчити вирізняти лексичні явища у своєму та чужому мовленні, пояснити їхню суть; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№011 - Лексичне значення слова.

Мета: узагальнити знання учнів про слово; удосконалити знання учнів про лексичне значення слова; вчити вирізняти лексичні явища у своєму та чужому мовленні, пояснювати їхню суть; розрізняти однозначні та багатозначні слова; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№012-14 - Тренувальні вправи. Лексичне значення слова.

Мета: узагальнити знання учнів про слово; удосконалити знання учнів про лексичне значення слова; вчити вирізняти лексичні явища у своєму та чужому мовленні, пояснювати їхню суть; розрізняти однозначні та багатозначні слова, слова вжитті у прямому і переносному значенні; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.