Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Природничі науки" для 5 класу за Т. Засєкіною, Ж. Білик, Г. Лашевською

№01 - Земля і Всесвіт.

Очікувані результати: учні ознайомляться з наукою астрономією, історією астрономічних досліджень, удосконалять навички використовувати додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№02 - Природні явища і об’єкти.

Очікувані результати: учні з¢ясовують , що означає поняття «явище природи», ознайомляться з ознаками явищ природи, дізнаються про основні групи природних явищ , зможуть наводити приклади явищ, що спостерігаються у природі, навчаться класифікувати природні явища., поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№03 - Світ навколо — система чи сукупність?

Очікувані результати: учні розрізняють «систему» і «сукупність»; дізнаються якими бувають системи; вміють наводити приклади сукупностей і систем; самостійно або з допомогою вчителя проводять дослідження; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№04 - Хто такі дослідники.

Очікувані результати: учні знають що таке дослідження, хто такі науковці, чим займаються науковці; дізнаються як виконати дослідження; вміють наводити приклади природничих досліджень; самостійно або з допомогою вчителя проводять дослідження; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№05 - Як природничі науки змінюють світ.

Очікувані результати: учні знають і можуть відрізнити винахід і відкриття; дізнаються що заставило людину робити відкриття; вміють наводити приклади винаходів; пояснюють як діяльність людини впливає на природу; передбачають які відкриття чекають нас в майбутньому; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№06 - Перевір свої знання з теми.

Очікувані результати: учні повторюють і узагальнюють вивчене з теми; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№07 - Тверді, рідкі, газуваті —чому вони такі?

Очікувані результати: учні мають уявлення про речовини; дізнаються з чого складаються речовини, чим зумовлені властивості твердих тіл, рідин і газів; вміють наводити приклади явища дифузії; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№08 - Атоми: які? де? скільки?

Очікувані результати: учні мають уявлення про будову речовини; дізнаються про атомну і молекулярну будову речовин, рух молекул; наводять приклади де в довкіллі є атоми; знають які види атомів існують, називають їх; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№09 - Чисті речовини й суміші.

Очікувані результати: учні мають уявлення про чисті речовини та суміші; дізнаються про способи розділення сумішей; наводять приклади сумішей; практично можуть розділити суміші; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№10 - Розчини.

Очікувані результати: учні мають уявлення про розчини і розчинники; дізнаються де ми зустрічаємо розчини; наводять приклади розчинів; практично можуть утворити розчини; роблять висновки від чого залежить розчинність речовин; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№11 - Речовини навколо нас.

Очікувані результати: учні мають уявлення які речовини існують навколо нас; дізнаються про способи пізнання речовин; наводять призначення речовин; практично можуть розпізнавати речовини; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.

№12 - Перевір свої знання з теми.

Очікувані результати: учні повторюють і узагальнюють вивчене з теми; поповнюють словниковий запас; розвивають навички спілкування; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, навчаються працювати з підручником та медіапродукцією; навчаються працювати в парах і в групах.