Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Досліджуємо історію і суспільство" для 5 класу за Пометун О.І., Ремех Т.О., Малієнко Ю.Б., Мороз П.В.

№01 - Як люди живуть у спільнотах і суспільстві?

Мета: з’ясувати зміст поняття «суспільство» та «спільнота»; вміти пояснювати чому кожна людина неповторна особистість; знаходити спільні ознаки між поняттями «спільнота» та «суспільство»; розвивати уміння прислуховуватися до себе; виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№02 - Чому люди пам’ятають свою історію?

Мета: пояснити термін «історія» в різних значеннях, про що і про кого розповідає історія як наука; розповісти хто такі історики, що досліджує історія світу та України; обґрунтувати присутність минулого в сучасності, взаємопов’язаність минулого, теперішнього і майбутнього; вчити висловлювати оцінні судження щодо необхідності вивчення історії свого народу і країни та збереженні пам’яті про минуле; розвивати уміння використовувати підручник як джерело знань, коментувати його текст під час читання, складати запитання до нього.

№03 - Що таке історичний час і як його вимірювати. Хронологія і як люди вимірюють час

Мета: вчити учнів пояснювати різницю між одиницями вимірювання історичного часу і співвідносити їх (рік – століття – тисячоліття); вміти встановлювати одночасність подій в історичному просторі, тривалість подій, явищ, процесів та їх часову віддаленість одних від одних (у межах теми, з допомогою вчителя); розвивати вміння виявляти послідовність історичних подій за допомогою лінії часу; виховувати любов до історії свого народу.

№04 - Як пов’язані історія і простір? Простір у географії та історії. Як пов’язані людина і довкілля.

Мета: вчити учнів пояснювати як пов’язані історія та простір, людина і довкілля; пояснити учням яке значення простору у географії та історії; вміти встановлювати одночасність подій в історичному просторі, тривалість подій, явищ, процесів та їх часову віддаленість одних від одних (у межах теми, з допомогою вчителя); розвивати вміння виявляти послідовність історичних подій за допомогою лінії часу; виховувати любов до історії свого народу.

№05 - Карти, котрі розповідають про минуле й сьогодення. Навіщо потрібні історичні карти?

Мета: ознайомити учнів із поняттям «карта»; пояснити для чого потрібні історичні карти; розкрити як зображено сучасну Україну на різних картах; вчити розрізняти поняття «етнографія» та «топоніміка»; ознайомити з тим, як історики «читають» географічні карти; виховувати любов до історії свого народу.

№06 - У яких джерелах люди шукають інформацію. Медіатекст. Як оцінити достовірність інформації.

Мета: вчити учнів пояснювати різницю між одиницями вимірювання історичного часу і співвідносити їх (рік – століття – тисячоліття); вміти встановлювати одночасність подій в історичному просторі, тривалість подій, явищ, процесів та їх часову віддаленість одних від одних (у межах теми, з допомогою вчителя); розвивати вміння виявляти послідовність історичних подій за допомогою лінії часу; виховувати любов до історії свого народу.

№07 - Джерела історичної інформації та які вони бувають. Первинні та вторинні джерела.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «джерело історичної інформації» та їх видами (матеріальні/нематеріальні, первинні/вторинні, текстово-візуальні тощо); пояснити різницю між первинними та вторинними джерелами; вчити використовувати в поясненнях інформацію з різних джерел, зокрема тексти та відеоматеріали, усні історичні свідчення, музейні експозиції, власні спостереження; виокремлювати основне і другорядне в тексті джерела; виховувати любов до історії свого народу.

№08 - Речі та зображення які стають історичними джерелами. Як археологи розкривають таємниці минулого.

Мета: ознайомити учнів із поняттям «археолог»; пояснити як археологи розкривають таємниці минулого; ознайомити із тим, які знання про минуле надає мова, або чому фольклор є історичним джерелом; вчити використовувати в поясненнях інформацію з різних джерел, зокрема тексти та відеоматеріали, усні історичні свідчення, музейні експозиції, власні спостереження; виокремлювати основне і другорядне в тексті джерела; виховувати любов до історії свого народу.

№09 - Як зберігають історичні джерела. Як Йоганн Гутенберг та Іван Федоров змінили життя людей.

Мета: продовжувати знайомити учнів із поняттям «історичні джерела»; пояснити як Йоганн Гутенберг та Іван Федоров змінили життя людей; ознайомити із роллю бібліотеки в житті сучасного суспільства; вчити використовувати в поясненнях інформацію з різних джерел, зокрема тексти та відеоматеріали, усні історичні свідчення, музейні експозиції, власні спостереження; виокремлювати основне і другорядне в тексті джерела; виховувати любов до історії свого народу.

№10 - Історичні події та життя історичних діячів. Як вивчають історичні події та життя історичних діячів

Мета: ознайомити учнів із поняттям «історична подія», «історичне явище», «історичний процес»; розповісти про історичні події та життя історичних діячів; пояснити як вивчають історичні події та життя історичних діячів; вчити використовувати в поясненнях інформацію з різних джерел, зокрема тексти та відеоматеріали, усні історичні свідчення, музейні експозиції, власні спостереження; виокремлювати основне і другорядне в тексті джерела; виховувати любов до історії свого народу.

№11 - Чим уславились княгиня Ольга та король Данило. Русь-Україна. Як княгиня Ольга зміцнила Русь-Україну.

Мета: ознайомити учнів із життєвим та творчим доробком княгині Ольги та короля Данила; розповісти чим уславились княгиня Ольга та король Данило; пояснити як княгиня Ольга зміцнила Русь-Україну; вчити використовувати в поясненнях інформацію з різних джерел, зокрема тексти та відеоматеріали, усні історичні свідчення, музейні експозиції, власні спостереження; виокремлювати основне і другорядне в тексті джерела; виховувати любов до історії свого народу.

№12 - Українські козаки. Як українське козацтво прославилось у битвах і походах.

Мета: ознайомити учнів із діяльністю українських козаків; розповісти як українське козацтво прославилось у битвах і походах; пояснити як вшановують пам’ять про українське козацтво; вчити використовувати в поясненнях інформацію з різних джерел, зокрема тексти та відеоматеріали, усні історичні свідчення, музейні експозиції, власні спостереження; виокремлювати основне і другорядне в тексті джерела; виховувати любов до історії свого народу.