Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 3 класу за Заїкою А.М., Тарнавською С.С.

№001-2 - Нумерація чисел у межах 100. Усна і письмова нумерація. Порівняння чисел

Мета: повторити склад натурального ряду чисел у межах 100; розглянути випадки до­давання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел; навчати учнів розв'язувати за­дачі на знаходження суми; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.

№003 - Порівняння чисел. Назви чисел при додаванні і відніманні.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про арифметичні дії додавання й віднімання, повторити назви чисел при додаванні та відніманні; навчати учнів розв'язувати за­дачі двома способами; вдосконалювати обчислювальні навички, уміння порівнювати числа; виховувати інтерес до математики.

№004-005 - Додавання чисел. Способи обчислення значення суми чисел.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про уміння додавати числа, знаходити суму чисел; повторити, що таке числовий промінь та визначати за ним дані; розв’язувати і складати задачі; виховувати інтерес до математики.

№006 - Віднімання чисел. Способи обчислення значення різниці чисел. Порівняння чисел за допомогою числового про¬меня.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про уміння віднімати числа, знаходити різницю чисел; повторити, що таке числовий промінь та визначати за ним дані; розв’язувати складені задачі на знаходження суми і різниці; виховувати інтерес до математики.

№007 - Взаємозв’язок додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння величин

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про уміння віднімати та додавати числа, знаходити різницю та суму чисел; розв’язувати задачі на різницеве порівняння величин (чисел); виховувати інтерес до математики.

№008 - Переставний закон додавання. Порівняння виразу і чис¬ла. Перетворення іменованих чисел.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про переставний закон додавання, уміння порівнювати вирази і числа; розв’язувати складені задачі на 2 дії; виховувати інтерес до математики.

№009-010 - Перевірка додавання і віднімання. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про взаємозв’язок додавання і віднімання; розв’язувати задачі на різницеве порівняння величин (чисел); удосконалювати навички розв’язування виразів із знаходженням невідомого компонента; виховувати інтерес до математики.

№011-12 - Порозрядне додавання і віднімання. Властивості додавання і віднімання. Способи усного додавання і віднімання чисел.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про вміння додавати та віднімати порозрядно; удосконалити способи усного додавання та віднімання чисел; повторити одиниці довжини; розв’язувати задачі 2 дії обох ступенів; виховувати інтерес до математики.

№013 - Множення і ділення чисел. Назви чисел при множенні і діленні, їх взаємозв’язок. Задачі, що містять множення і ділення

Мета: повторити зміст дій множення та ділення, назви компонентів при діленні та множені, зв'язок множення і ділення; вдосконалювати навички розв'язування задачі; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№014-15 - Одиниці маси, місткості (об’єму). Задачі на збільшення і зменшення числа в кілька разів

Мета: закріпити знання про одиниці маси, місткості (об’єму); вдосконалювати навички розв'язування задачі на збільшення і зменшення числа в кілька разів; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики;

№016 - Переставний закон множення. Обчислення значень вира¬зів, що містять множення і ділення. Складена задача на знаходження суми двох добутків

Мета: ознайомити учнів із переставним законом множення; удосконалювати навички обчислення значень виразів, що містять множення та ділення; розв’язувати задачі на знаходження суми двох добутків; виховувати інтерес до математики.

№017 - Особливі випадки множення і ділення. Задачі, що містять трійку взаємопов’язаних величин

Мета: вивчити особливі випадки множення та ділення; розв’язувати вирази на закріплення особливих випадків множення та ділення; вдосконалювати навички розв'язування задач, що містять трійку взаємопов’язаних величин; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати інтерес до математики.