Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 3 класу за Грущинською І.В., Хитрою З.М.

№001 - У чому неповторність людини?

Мета: допомогти усвідомити неповторність кожної людини; розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки через позитивне ставлення до себе і до інших; розвивати логічне мислення; виховувати повагу одне до одного, дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№002 - Що об’єднує людей зі світом живої природи?

Мета: поглиблювати знання учнів про різноманітність природи та її взаємозв'язки, розказати про спільні ознаки між живими організмами; формувати ключові компетентності: розвивати пізнавальну активність учнів, виховувати дбайливе ставлення до природи, уміння вчитися, уміння чітко й аргументовано висловлювати власну думку.

№003 - В чому полягають відмінності між людиною і тваринами?

Мета: поглиблювати знання учнів про відмінності, що відрізняють людину від тварини (мислення, мовлення, праця); розвивати вміння виділяти головне, знаходити зайве, пояснювати вибір; виховувати прагнення пізнавати себе та інших людей.

№004 - Від чого залежить твоє здоров’я?

Мета: ознайомити учнів з чинниками, що впливають на їхнє здоров’я, формувати в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я; розвивати уяву дітей про здоров’я, здоровий спосіб життя, виховувати бажання берегти життя та здоров’я.

№005 - Що тобі необхідно для життя?

Мета: ознайомити учнів з поняттям «потреба», факторами, які впливають на потребу, розвивати пізнавальні інтереси в них, логічне мислення, формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань.

№006 - Чому людина має працювати?

Мета: Розширювати знання учнів про значення праці для життя суспільства та кожної людини зокрема; викликати бажання турбуватися про ближніх, впевнювати в необхідності подолання лінощів, розвивати вміння висловлювати власні думки, допитливість, винахідливість, кмітливість; виховувати повагу до праці, людей праці.

№007 - Для чого потрібне вміння вчитися?

Мета: довести до свідомості учнів, що навчитися вчитися означає підготувати себе до самостійного дорослого життя; вчити прийомів планування робочого часу; розвивати мислення, мовлення; виховувати наполегливість.

№008 - Які риси характеру допомагають досягати успіху?

Мета: ознайомити учнів із визначенням слова «характер», розказати які риси характеру допомагають досягти успіху, дати учням уявлення про взаємозв’язок наполегливості й старанності та досягнення цілей; вчити володіти прийомами досягнення успіху; наводити приклади залежності успіху людини від її поведінки.

№009 - Як розвивати свої творчі здібності?

Мета: ознайомити учнів з поняттям «творчі здібності»; навчати творчо мислити, використовувати уяву і фантазію для залучення однолітків до здорового способу життя; виховувати організованість, творчу ініціативність.

№010 - Навіщо потрібно вміти спілкуватися?

Мета: : ознайомити з основними характеристиками культурного мовлення; вчити учнів дотримувати правил спілкування в усному мовленні; розвивати вміння правильно висловлювати свою думку у зв’язному мовленні. Дати поняття про умови спілкування, розвивати культуру спілкування, організувати роботу з вироблення правил спілкування, навчити дітей приймати участь у дискусії, розвивати творчі здібності дітей та їх зв’язне мовлення, виховувати щиру любов і почуття гордості за свою мову, бажання вивчати її і берегти, виховувати ввічливість, повагу до співрозмовника.

№011 - Як можна вирішувати конфлікти?

Мета: ознайомити з поняттям «конфлікт», навчити учнів знаходити шляхи розв’язування конфліктних ситуацій, удосконалювати навички спілкування, розвивати уміння запобігати конфліктам, виховувати культуру спілкування, бажання творити добро.

№012 - Застосовуємо знання

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.