Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Здоров’я, безпека та добробут" для 5 класу за О. Шиян, О. Волощенко, В. Дяків, О. Козак, А. Седоченко

№01 - Добробут — добре буття.

Мета: знати, що таке добробут; розмірковувати над питанням, чому добробут важливий; визначати свої потреби, бажання, інтереси та цілі; пояснювати, що здоров’я, безпека і добробут є підґрунтям успішного майбутнього.

№02 - Добробут — буття для добра. Добробут людини і добробут суспільства.

Мета: пояснювати, що він/вона може зробити для власного добробуту і добробуту інших; розуміти перспективність своєї діяльності для успішного майбутнього.

№03 - Навчаємося впродовж життя.

Мета: розуміти, що означає «уміння вчитися»; визначати, ідентифікувати та обговорювати фізичні, психічні (у тому числі емоційні) і соціальні зміни, які відбуваються під час переходу в основну школу; організовувати власний освітній простір; раціонально розподіляти час; виявляти чуйне ставлення до людей з особливими потребами.

№04 - Мої знання та вміння.

Мета: розмірковувати над тим, ким хоче стати у майбутньому, та які знання і уміння йому/їй для цього будуть потрібні; укладати власне портфоліо.

№05 - Мої сильні та слабкі сторони.

Мета: визначати свої сильні та слабкі сторони; складати план свого розвитку; організовувати власний освітній простір; раціонально розподіляти час.

№06 - Мої інтереси та захоплення.

Мета: розповідати про інтереси та захоплення відомих людей; складати мапу інтересів “Наш талановитий клас”; обговорювати, чи можна за допомогою інтересів і хобі поліпшити добробут класу або громади.

№07 - Цілі та їх досягнення.

Мета: пояснювати, навіщо потрібно визначати цілі; визначати і формулювати цілі за методом SMART; планувати своє навчання відповідно до своїх цілей.

№08 - Менеджмент навчання (планування і організація).

Мета: організовувати власний освітній простір, раціонально розподіляти час; обґрунтовувати обмеженість ресурсів (зокрема часу); визначати прагнення і потреби у сфері власного особистісного розвитку та навчання; складати свій погодинний розклад на день.

№09 - Особиста безпека і добробут.

Мета: розуміти, що таке особиста безпека і навіщо вона потрібна; знати, що таке відповідальність; наводити приклади ситуацій, коли проявив/проявила відповідальність щодо особистої безпеки та безпеки інших; визначати тих, кому хоче подякувати за безпеку в класі/школі.

№10 - Безпечний простір.

Мета: розуміти, що для означає «почуватися безпечно» пригадує, у яких місцях почувається безпечно, а в яких – ні; пояснювати, що необхідно зробити, щоб почуватися безпечно; обстежувати безпечний простір класу; приймати рішення щодо надання самодопомоги та допомоги іншим особам; звертатися до інших осіб чи відповідних служб; створювати мапу дороги до школи і позначати місця, які потребують особливої уваги та обережності.

№11 - Безпека на дорозі.

Мета: визначати потенційні небезпеки навколишнього середовища для здоров’я і безпеки людини (дорожній рух).

№12 - Безпека у побуті.

Мета: діяти за алгоритмом у небезпечних ситуаціях, використовуючи інформацію, що міститься в тексті інструкції; бути здатним викликати необхідні рятувальні служби, повідомляючи відповідно до ситуації необхідну інформацію; складати пам’ятку про правила безпечної поведінки в побуті; обстежувати безпеку простору у себе дома.