Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Здоров’я, безпека та добробут" для 5 класу за О. Шиян, О. Волощенко, В. Дяків, О. Козак, А. Седоченко

№26 - Ефективне спілкування.

Мета: розглянути поняття ефективного спілкування, ознайомити учнів із основними типами поведінки та інформаційною безпекою в Інтернеті. Розвивати вміння аналізувати вплив поведінки на здоров’я та переваги упевненої поведінки, розвивати навички захищати себе та інформацію від шкідливих чинників Інтернету.

№27 - Взаємодія і співпраця.

Мета: навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми, сприяти усвідомленню дітьми цінності людського спілкування; виробляти вміння поводження в класному колективі; розвивати у дітей потребу спілкуватися і підтримувати товариські відносини у класі; розвивати мовленнєві компетентності, вміння робити висновок узагальнення, добирати факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй, здійснювати особистісно зорієнтованій підхід, висловлювати оцінні судження; виховувати ввічливість, тактовність, порядність, чесність.

№28 - Етична поведінка.

Мета: перевірити основні поняття теми; систематизувати набуті впродовж вивчення теми знання про те, чим керується людина у своїх вчинках та поведінці; вчитися оцінювати приклади людської поведінки відповідно до впливу на них емоцій та етикетних правил, розвивати вміння керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, виховувати повагу та чуйність до інших, толерантність, милосердя, дружелюбність.

№29 - Підприємливість.

Мета: ознайомити з основними поняттями теми; формувати якості підприємливої людини та вміння знаходити спільну мову з товаришами, висловлювати власну думку; поповнити словниковий запас новими словами; розвивати навчальні та соціальні навички: уважно слухати, коли говорять інші, розв’язувати власні проблеми за допомогою слів, пропонувати свої ідеї групі; виховувати взаємоповагу, толерантність, комунікабельність.

№30 - Ідеї та можливості.

Мета: закріпити знання про риси підприємливої людини; з’ясувати значення слів «доброчинність», «доброзичливість», «доброчесність»; вчити розрізняти «добро» і «зло»; вчити правилам заощадження; розвити здібності невербального спілкування дітей; розвивати соціальні навички спілкування.

№31 - Ресурси.

Мета: формувати знання про сталий розвиток, ресурси, їх обмеженість, апсайклінг; наголосити на необхідності ощадного ставлення та потребі повторного використання ресурсів для здоров’я, безпеки і добробуту; вчити правилам заощадження; розвити здібності невербального спілкування дітей; розвивати соціальні навички спілкування.

№32 - Гроші та бюджет

Мета: знати складові власного бюджету, розпізнавати поняття «родинний бюджет», «фінансові ресурси», «доходи», «видатки»; вміти ефективно використовувати кошти, правильно розподіляти бюджет, створювати заощадження, визначати фінансові цілі та складати особистий бюджет; розвивати пізнавальний інтерес учнів, формувати їх науковий світогляд; розвивати; продовжити формувати навички роботи та спілкування в групі; формувати в школярів навички, необхідні для забезпечення власного економічного добробуту і добробуту своєї родини.

№33 - Моє майбутнє.

Мета: розповісти учням про значення правильного вибору професії для особистості; розкрити проблему професійного самовизначення; обговорити типові помилки при виборі професії та їхні наслідки; ознайомити з факторами, через які приваблює та чи інша професія; виховувати відповідальне ставлення до вибору майбутньої професії; навчити правильно будувати особисті професійні плани на теренах нашої держави.