Каталог матеріалів

Розробки уроків географії для 6 класу за С. Коберніком, Р. Коваленко

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Географія – наука про нашу планету. Організація власних географічних спостережень

Мета: наданні учням базових знань про географію як науку, що вивчає нашу планету, а також у роз'ясненні методів та організації географічних спостережень. Основною метою є ознайомлення учнів з основними поняттями географії, важливістю географічного підходу та навчання їх практичним навичкам здійснення спостережень навколишнього середовища.

№02-3 - Звідки та як добирати географічні знання. Значення географічних знань у сучасному світі.

Мета: ознайомити з методами географічних досліджень, висвітлити досягнення сучасних наукових досліджень Землі та винаходи, що сприяють розвитку географічних знань, навчити використовувати друковані та електронні джерела географічної інформації для отримання актуальних знань про наш планету, вивчити джерела, методи та значення географічних знань в сучасному світі.

№04 - Уявлення про землю в давнину. Спостереження за явищами природи своєї місцевості, фіксація та представлення результатів.

Мета: розповісти учням про те, які уявлення про землю і природу мали давні люди: пласка або вигнута земля, небесні тіла тощо, розглянути археологічних знахідок, які свідчать про вірування давніх цивілізацій, розвивати допитливість, креативності та здатності аналізувати оточуючий світ, допомогти учням поглибити розуміння того, як знання про природу накопичувалися і змінювалися на протязі історії людства, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, вибирати головне, робити висновки; виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

№05 - Відкриття материків та океанів.

Мета: ознайомити учнів із ключовими історичними подіями та особами, які вплинули на відкриття нових материків і океанів, розкрити важливість географічних відкриттів для розвитку світової історії, торгівлі, культури та наукових досліджень, розвивати навички дослідницької роботи, аналізу джерел та вміння здійснювати порівняльний аналіз історичних фактів, підтримувати інтерес учнів до географії, історії та культурного спадку світу, засвоїти основні події та дати відкриття материків та океанів, а також імена видатних мореплавців та дослідників, розвивати навички комунікації, співпраці та презентації результатів досліджень.

№06 - Значення навколосвітніх подорожей для пізнання Землі.

Мета: ознайомити учнів із історією навколосвітніх подорожей, зокрема подорожі Фернанда Магеллана і інших дослідників, розкрити важливість географічних відкриттів для розвитку наукових знань, торгівлі, культури та історії, заохотити учнів розуміти, які зміни внесли відкриття у світове уявлення про географію та карти, розвивати навички аналізу та порівняння інформації на сучасних картах та стародавніх картах, підтримувати інтерес учнів до географії, історії та глобальних питань, визначити роль технологічного розвитку у поліпшенні географічного образу світу.

№07-8 - Основні напрями сучасних географічних досліджень.

Мета: ознайомити учнів із основними напрямами сучасних географічних досліджень, сприяти формуванню загальної уяви про етапи географічного пізнання Землі, провести діагностування рівня знань учнів з розділу "Вступ до географії" через експрес-оцінювання, провести аналіз результатів діагностувальної роботи та визначити найпоширеніші помилки, вчити учнів усувати помилки та попереджувати їх у майбутньому, розвивати навички проєктної роботи через створення проекту на тему "Основні напрямки сучасних географічних досліджень".

№09 - Масштаб та його види. Розв’язування задач на визначення масштабу карт, переведення одного виду масштабу в інший.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№10 - Форма Землі на глобусі та карті.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№11 - Особливості зображення земної поверхні та порівняння її на топографічному малюнку

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№12 - План місцевості: його ознаки, умовні знаки.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№13 - Визначення напрямків на плані. Визначення способів орієнтування на місцевості: їхні переваги та недоліки

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№14 - Зображення нерівностей земної поверхні горизонталями.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.