Каталог матеріалів

Розробки уроків географії для 6 класу за С. Коберніком, Р. Коваленко

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Географія – наука про нашу планету. Організація власних географічних спостережень

Мета: наданні учням базових знань про географію як науку, що вивчає нашу планету, а також у роз'ясненні методів та організації географічних спостережень. Основною метою є ознайомлення учнів з основними поняттями географії, важливістю географічного підходу та навчання їх практичним навичкам здійснення спостережень навколишнього середовища.

№02-3 - Звідки та як добирати географічні знання. Значення географічних знань у сучасному світі.

Мета: ознайомити з методами географічних досліджень, висвітлити досягнення сучасних наукових досліджень Землі та винаходи, що сприяють розвитку географічних знань, навчити використовувати друковані та електронні джерела географічної інформації для отримання актуальних знань про наш планету, вивчити джерела, методи та значення географічних знань в сучасному світі.

№04 - Уявлення про землю в давнину. Спостереження за явищами природи своєї місцевості, фіксація та представлення результатів.

Мета: розповісти учням про те, які уявлення про землю і природу мали давні люди: пласка або вигнута земля, небесні тіла тощо, розглянути археологічних знахідок, які свідчать про вірування давніх цивілізацій, розвивати допитливість, креативності та здатності аналізувати оточуючий світ, допомогти учням поглибити розуміння того, як знання про природу накопичувалися і змінювалися на протязі історії людства, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, вибирати головне, робити висновки; виховувати прагнення досліджувати навколишній світ.

№05 - Відкриття материків та океанів.

Мета: ознайомити учнів із ключовими історичними подіями та особами, які вплинули на відкриття нових материків і океанів, розкрити важливість географічних відкриттів для розвитку світової історії, торгівлі, культури та наукових досліджень, розвивати навички дослідницької роботи, аналізу джерел та вміння здійснювати порівняльний аналіз історичних фактів, підтримувати інтерес учнів до географії, історії та культурного спадку світу, засвоїти основні події та дати відкриття материків та океанів, а також імена видатних мореплавців та дослідників, розвивати навички комунікації, співпраці та презентації результатів досліджень.

№06 - Значення навколосвітніх подорожей для пізнання Землі.

Мета: ознайомити учнів із історією навколосвітніх подорожей, зокрема подорожі Фернанда Магеллана і інших дослідників, розкрити важливість географічних відкриттів для розвитку наукових знань, торгівлі, культури та історії, заохотити учнів розуміти, які зміни внесли відкриття у світове уявлення про географію та карти, розвивати навички аналізу та порівняння інформації на сучасних картах та стародавніх картах, підтримувати інтерес учнів до географії, історії та глобальних питань, визначити роль технологічного розвитку у поліпшенні географічного образу світу.

№07-8 - Основні напрями сучасних географічних досліджень.

Мета: ознайомити учнів із основними напрямами сучасних географічних досліджень, сприяти формуванню загальної уяви про етапи географічного пізнання Землі, провести діагностування рівня знань учнів з розділу "Вступ до географії" через експрес-оцінювання, провести аналіз результатів діагностувальної роботи та визначити найпоширеніші помилки, вчити учнів усувати помилки та попереджувати їх у майбутньому, розвивати навички проєктної роботи через створення проекту на тему "Основні напрямки сучасних географічних досліджень".

№09 - Масштаб та його види. Розв’язування задач на визначення масштабу карт, переведення одного виду масштабу в інший.

Мета: сформувати поняття масштабу, види масштабів; формувати вміння користуватися масштабами на практиці, вимірювати відстані на карті та плані, виховувати інтерес до навчання. вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, вивчити різні масштаби на географічних картах та їх використання, навчити учнів переводити масштаби з карти на реальну відстань та навпаки, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№10 - Форма Землі на глобусі та карті.

Мета: пояснити важливість зображення Землі для географії та інших наук, обговорити те, як різні способи зображення можуть бути корисними для різних потреб, пояснити, що глобус - це тривимірна модель Землі, пояснити, яку інформацію можна отримати з карт, та глобусів, розвивати самостійне мислення, вміння досліджувати, уяву, доказове та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення, навички вільного спілкування.

№11 - Особливості зображення земної поверхні та порівняння її на топографічному малюнку

Мета: ознайомити учнів з основними методами та засобами зображення земної поверхні: вивчити топографічні малюнків, розглянути аерофотознімки та їхні характеристики, пояснити особливості космічних знімків та їхнє використання, вивчити поняття "план місцевості" та його роль у географії та плануванні, формувати у учнів розуміння різних методів та джерел отримання інформації про земну поверхню, розвитку навичок роботи з цими джерелами та їхнього використання для вирішення географічних та практичних завдань.

№12 - План місцевості: його ознаки, умовні знаки.

Мета: дати учням розуміння поняття "план місцевості" і його важливості в географії та архітектурному проектуванні, ознайомити з основними ознаками плану місцевості та умовними знаками, які використовуються для позначення об'єктів на планах, розвивати навички аналізу місцевості та вміння виділяти основні об'єкти та їхні характеристики на планах, розвивати креативне мислення та уяву через завдання складання плану своєї кімнати, будинку або присадибної ділянки, сприяти розвитку географічного та архітектурного мислення учнів, а також їхньої здатності представляти просторові структури на плоскій поверхні.

№13 - Визначення напрямків на плані. Визначення способів орієнтування на місцевості: їхні переваги та недоліки

Мета: вивчити основні методи визначення напрямків на плані та орієнтування на місцевості, розглянути способи орієнтування, їхніх переваг і недоліків, навчання учнів побудові маршруту від власного будинку до школи за допомогою сервісу Google Maps, розповісти про важливість вміння працювати з планами та картами, допомогти учням зрозуміти, як визначати напрямки, користуватися картами та мапами для орієнтування та планування маршрутів, а також розвивати їхні навички використання сучасних технологій для цього.

№14 - Зображення нерівностей земної поверхні горизонталями.

Мета: ознайомити учнів з методами та прийомами зображення нерівностей земної поверхні за допомогою горизонталей на топографічному плані, навчити учнів визначати напрямки на плані та робити розрахунки абсолютної та відносної висоти точок на мапі, пояснити методи зображення нерівностей земної поверхні горизонталями на топографічному плані, вчитися вирішувати практичні завдання, які передбачають застосування отриманих знань та навичок для роботи з топографічними картами або планами, виконувати вправи та завдання для закріплення отриманих навичок та знань.