Каталог матеріалів

Розробки уроків етики для 5 класу за Мелещенко Т. В., Желіба О. В., Бакка Т. В., Ашортіа Є. Д., Козіна Л. Є.

№01 - Що вивчає «етика»?

Мета: з’ясувати зміст понять «мораль», «етика»; виявити залежність етики від ідеологічного спрямування суспільства; пояснити особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; вчити робити правильний вибір своєї поведінки, обґрунтувати його та розуміти іншого/іншу; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№02 - Чим важлива унікальність людини?

Мета: з’ясувати зміст поняття «унікальність»; пояснити чому кожна людина унікальна та неповторна; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№03 - Як правила сприяють взаємодії людей?

Мета: з’ясувати зміст поняття «правило», «поведінка»; пояснити як правила сприяють взаємодії людей між собою; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№04 - Як моральні норми та принципи впливають на поведінку людей?

Мета: з’ясувати зміст поняття «норма», «моральна норма»; пояснити як моральні норми та принципи впливають на поведінку людей; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№05 - Як наслідки вчинку ведуть до відповідальності?

Мета: з’ясувати зміст поняття «вчинок», «наслідок», «моральна відповідальність», «внутрішня відповідальність», «зовнішня відповідальність»; пояснити як моральні норми та принципи впливають на поведінку людей; пояснити чи є обставини, що можуть зняти відповідальність за свідоме порушення закону; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№06 - Чому повага до людини є основою етики?

Мета: з’ясувати зміст поняття «людяність», «справедливість»; пояснити як принцип людяності й справедливості працює в сучасному світі; обґрунтувати у чому проявляється справедливість; розкрити значення «золотого правила моралі»; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№07 - Чому важливо поважати морально-культурні надбання суспільства?

Мета: з’ясувати зміст поняття «Державні символи», «Державний Прапор України», «традиції», «патріотизм»; пояснити чому всі звичаї і традиції народів України є спільним надбанням нашої країни; обґрунтувати, що слід вважати патріотизмом: любов до держави, країни чи народу; розкрити значення «золотого правила моралі»; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№08 - Узагальнення з теми «Моральні норми»

Мета: узагальнити знання учнів з теми «Моральні норми»; обґрунтувати особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№09 - Яка роль чеснот у житті людини?

Мета: з’ясувати зміст поняття «відповідальність», «совість»; пояснити чому совість називають внутрішнім регулятором моралі; обґрунтувати, як совість робить людину відповідальною; розкрити значення «золотого правила моралі»; пояснити особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№10 - Що означає доброчесність, стриманість, терплячість?

Мета: розкрити зміст поняття «доброчесність», «стриманість», «терплячість»; пояснити як виявляти стриманість та доброчесність; обґрунтувати як доброчесність впливає на життя людини; пояснити особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№11 - Як доброзичливість змінює світ?

Мета: розкрити зміст поняття «доброзичливість», «співпереживання»; пояснити чому у спілкуванні важлива повага; обґрунтувати як опанувати доброзичливість та як правильно співпереживати; пояснити особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.

№12 - Що таке старанність?

Мета: розкрити зміст поняття «старанність», «обов’язки»; пояснити чому потрібно старанно виконувати обов’язки; обґрунтувати як старанність допоможе досягти мети та як стати більш старанним/старанною; пояснити особливості поведінки та її наслідки, моральні й етичні цінності, життєва самоідентифікація, добро, зло, моральні норми, патріотизм; розвивати інтерес до етичного самовиховання, виховувати повагу до людей та оточуючого світу, прагнення до самовдосконалення.