Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 2 класу за Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.

№001 - Вступ до теми. В. Нестайко «Зміни в школі»

Мета: створити умови для з’ясування змісту понять «зміни»; сприяти формуванню навичок визначити зміни (у тілі, знаннях, школі, в природі); надати учням змогу висловлювати власні думки і почуття з приводу побаченого і почутого; забезпечити можливість для порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією або декількома ознаками; стимулювати дотримання правил щодо догляду за своїм тілом, одягом, особистими речами; заохотити до пізнання власних емоцій (позитивних і негативних), їхніх змін у різних ситуаціях та впливу на організм.

№002 - Як змінилась моя школа? Як змінилась моя школа? Дослідження: «Що змінилося у нашій школі».

Мета: дослідити чи змінилося щось у школі та в класах. Запропонувати правила класу доповнити новими, виховувати бажання дізнаватися нове, досліджувати, аналізувати, дискутувати.

№003 - Як змінився мій клас? Комікс: «Чи справді близнюки геть однакові?»

Мета: дослідити зміни, що відбулися в класі, вчити учнів описувати зміни, які вони помітили у класі, пригадати минулорічні правила свого класу та які правила можна замінити новими. Створити умови для з'ясування змісту «зміни», формувати навички визначати зміни, які відбулися з кожним учнем; вміти порівнювати зміни за однією або декількома ознаками.

№004 - В. Нестайко «Таємниче зникнення»

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із темою «зміни», удосконалювати навички читання тексту учнями через вибіркове, рольове та інтонаційне читання; залучити учнів до критичного аналізу тексту в процесі читання; розвивати вміння досліджувати проблему, аналізувати, дискутувати, робити висновки.

№005 - Чому відбуваються зміни в природі?

Мета: ознайомити учнів з обертанням Землі навколо Сонця як причини зміни пір року на Землі; вчити учнів спостерігати за добовими та сезонними змінами у природі восени; установлювати взаємозв’язок між порою року і погодою; описувати вплив Сонця на сезонні явища в природі, пояснювати причини змін пір року; провести в групі дослід «Обертання Землі навколо Сонця», застосовуючи лампу (ліхтарик) та глобус; розвивати увагу, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№006 - Які причини змін у природі восени?

Мета: ознайомити учнів зі змінами восени, вчити помічати їх в природі, формувати вміння описувати осінні явища у живій та неживій природі; формувати розуміння взаємозв’язків у живій та неживій природі; розвивати уяву, фантазію, мовлення, спостережливість, пам'ять; виховувати любов до природи.

№007 - В. Нестайко «Як потрапити в Павутинію»

Мета: прищеплювати дітям любов до читання, цікавість до дитячої книги на прикладі творчості письменника; удосконалювати навички правильного, свідомого, виразного читання; розвивати мислення, пам’ять.

№008 - Як змінюються істоти та люди впродовж життя?

Мета: розказати учням про зміни істот протягом життя, дослідити життєвий цикл метелика та жаби, як змінюється людина протягом життя, розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи.

№009 - Що змінилося в мені? Дослідження

Мета: створити умови для з'ясування змісту «зміни», формувати навички визначати зміни, які відбулися з кожним учнем; вміти порівнювати зміни за однією або декількома ознаками.

№010 - В. Нестайко «Порятунок»

Мета: удосконалювати техніку свідомого, виразного читання, вчити аналізувати, переказувати прочитанні твори, оцінювати вчинки дійових осіб; розвивати зв’язне мовлення, увагу; виховувати кращі людські якості: взаємодопомогу, чесність, порядність, доброту, людяність, уміння дружити.

№011 - Які зміни не залежать від мене? Види термометрів.

Мета: вчити учнів наводити приклади змін, які не залежать від людини, пояснювати власну думку; наводити приклади того, як термометр допомагає людині; вчитися застосовувати термометр для вимірювання температури повітря; розвивати спостережливість, виховувати інтерес до вивчення природи.

№012 - Які зміни залежать від мене? Складання розпорядку дня. Дослідження: «Що в мені змінилося?»

Мета: досліджувати свій організм: описувати залежність між фізичною активністю та потребою в їжі та воді; пояснити важливість впливу питної води на організм; відзначати зміни у своєму тілі у процесі фізичної активності; пояснити вплив способу життя, здорової поведінки та корисних