Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 2 класу за Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№025 - Вступ до теми. Н. Чуб «Знайомство з марсіанами». Як упізнати територію своєї країни?

Мета: читати правильно та виразно текст «Знайомство з марсіанами» (за твором Наталі Чуб «Цікаві правила дорожнього руху»); імпровізувати з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів тексту; представити загальні відомості про Україну; визначити і показати територію України на фізичній карті; наводити приклади об’єктів, які можуть допомогти впізнати територію своєї країни (прикордонні стовпи, зовнішній вигляд прикордонників, символи держави, надписи на інформаційних знаках, табло, мова тощо).

№026 - Що «розкаже» про територію рідного краю краєзнавчий музей?

Мета: дослідити, де знаходиться краєзнавчий музей рідного краю; навести приклади експонатів, представлених у музеї; ознайомитися з правилами поведінки під час екскурсії у музеї. Поповнити словниковий запас; оперувати числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми; розрізняти дерева, кущі, трав’янисті рослини.

№027 - Що «розкаже» про територію рідного краю краєзнавчий музей?

Мета: продовжувати досліджувати краєзнавчі музей рідного краю; навести приклади експонатів, представлених у музеї. Поповнити словниковий запас; оперувати числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми; розрізняти дерева, кущі, трав’янисті рослини. Обговорити з учнями, які тварини живуть у нашому краї. Розпізнавати за деякими ознаками комах, павуків, раків, риб, жаб, птахів і звірів; вчити учнів висловлювати власні думки і почуття з приводу прочитаного коміксу; пояснювати ситуації, у яких побутові прилади, речовини можуть бути небезпечними для людини.

№028 - Н. Чуб «Пригода на дорозі»

Мета: вчити учнів відповідати на запитання за змістом прочитаного; пояснювати можливі небезпеки, з якими може стикатися людина в довкіллі; розрізняти основні знаки та символи дорожнього руху; пояснити, що кожен учинок має наслідки, спираючись на власний досвід та на приклади літературних героїв.

№029 - Чим особлива територія мого населеного пункту? Дослідження

Мета: спонукати учнів досліджувати історію свого рідного краю, його рослинний і тваринний світ, розпитувати старших людей про минуле свого населеного пункту; відшукувати короткі історичні оповідання, легенди, міфи про назву свого населеного пункту; оглянути та описати пам’ятки культури рідної місцевості.

№030 - Як територія може стати домівкою? Комікс: «Як зимують комахи?»

Мета: спонукати учнів на основі власного досвіду знаходити підтвердження правдивості відомостей про природу, висловлювати свою думку про це. Вчити знаходити відомі площинні та об’ємні фігури серед предметів навколишнього середовища, на малюнках; висловлювати власні думки і почуття з приводу прочитаних коміксів; вирізняти істотну інформацію про природу; дослідити про особливості зимівлі комах, пояснити, чим вони обумовлені; спонукати надавати допомогу тим, хто її потребує, висловлювати вдячність за підтримку.

№031 - Н. Чуб «Пошуки летючої тарілки»

Мета: читати правильно та виразно вголос уривок тексту; вчити учнів ставити запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння; визначати послідовність подій у художньому тексті; пояснювати вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду.

№032 - Що на території мого населеного пункту доступне для всіх?

Мета: вчити дітей дотримуватися правил поведінки в громадських місцях; пояснити, чому потрібно дотримуватися встановлених правил; створити передумови для усвідомленого сприймання учнями соціальних та морально-правових норм наводити приклади об’єктів – громадських місць – доступних для всіх; продовжувати вчити виявляти пізнавальну активність на уроках, співпрацювати і взаємодіяти з іншими у різних ситуаціях (навчання, гра); продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення. Вчити учнів розрізняти попереджувальні знаки та символи, пояснювати, що вони означають.

№033 - Де межі мого особистого простору? Створення схеми «Мій особистий простір».

Мета: інсценізувати разом з однокласниками діалог на визначену тему. Вчитися уважно вислуховувати думку співрозмовника, висловлювати свій погляд, шануючи гідність інших, спонукати учнів пояснювати, які почуття пов’язують його/її з близькими людьми, пояснити значення визначення «особистий простір»; наводити приклади осіб, яких варто впускати/не впускати в особистий простір, пояснюючи, чому саме; пояснити важливість дотримання меж особистого фізичного простору. Виховувати повагу до інших людей.

№034 - Н. Чуб «Млинці й смачне паливо»

Мета: читати правильно та виразно вголос уривок тексту; вчити учнів розповідати, про що текст, відповідати на запитання за змістом прочитаного; пояснювати значущість уважного ставлення до інших та потребу подивитися на річ по-різному; спонукати дітей розповідати про власні почуття та емоції від прослуханого та побаченого.

№035 - Чому особистий простір — недоторкана територія?

Мета: формувати цілісну особистість, здатну до самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення в умовах сьогодення; сформувати уявлення про те, що ми можемо зробити для комфортного перебування на певних територіях; розвивати бажання змінювати навколишнє середовище на краще; збагачувати словниковий запас учнів відповідно до теми тижня; розвивати емпатію, уміння виявляти позитивні емоції, контролювати їх, зв’язне мовлення дітей, пам’ять, увагу, фантазію, критичне мислення; естетичні смаки, акторські, декламаторські здібності, навички вільного спілкування.

№036 - Як зробити територію комфортною для себе?

Мета: розвивати навички успішного спілкування; вчити складати розповідь та опис як види діалогічного мовлення; удосконалювати норми спілкування з людьми різного віку; вчити спостерігати за тваринами, розрізняти групи диких та свійських тварин; формувати вміння збирати, упорядковувати, порівнювати, групувати дані, визначати периметр прямокутника; виховувати повагу до себе та інших людей; вчити розрізняти імовірні небезпечні ситуації та вплив психологічного оточення на вибір безпечної поведінки.