Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 2 класу за Скворцовою, С. О., Онопрієнко О. В. з урахуванням зошита в 4 частинах

№001 - Повторюємо нумерацію чисел першої сотні

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100, формувати уявлення про натуральні числа як такі, що використовуються у лічбі предметів, формувати уявлення про натуральний ряд чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; актуалізувати знання складу чисел у межах 10 та розуміння сутності арифметичних дій додавання й віднімання.

№002 - Порівнюємо числа

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати уявлення про натуральний ряд чисел, послідовність чисел першої сотні, поняття одноцифрового й двоцифрового чисел; закріпити знання складу чисел першого десятка, вміння виконувати схематичну інтерпретацію арифметичних дій додавання й віднімання.

№003 - Порівнюємо числа

Мета: узагальнити й систематизувати знання нумерації першої сотні; актуалізувати вміння читати й записувати числа, відтворювати послідовність чисел першої сотні, додавати й віднімати число 1, додавати й віднімати круглі числа, додавати до круглого числа одноцифрове, віднімати від двоцифрового числа його десятки або одиниці; узагальнити й систематизувати вміння додавати й віднімати числа на основі нумерації; закріпити розуміння способів порівняння чисел у межах 100, правила різницевого порівняння.

№004 - Повторюємо арифметичні дії додавання та віднімання

Мета: актуалізувати розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, їх схематичного зображення, уявлення про вирази, суму і різницю, знання назв компонентів і результатів дій додавання й віднімання, розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правил знаходження невідомих компонентів; узагальнити й систематизувати прийоми додавання й віднімання в межах 10; закріпити вміння застосовувати правило різницевого порівняння, прийоми додавання й віднімання на підставі нумерації чисел першої сотні.

№005 - Досліджуємо задачі

Мета: актуалізувати знання нумерації чисел першої сотні, розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, навички додавання й віднімання в межах 10, поняття задачі, знання її структури; узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури задач, що містять відношення поєднань частин у ціле, вилучення частин з цілого або різницевого порівняння.

№006 - Досліджуємо задачі

Мета: актуалізувати знання нумерації чисел першої сотні; навички лічби в межах 10, поняття задачі, уявлення про обернену задачу, про трійки взаємно обернених задач; вчити складати обернені задачі до даної.

№007 - Аналізуємо задачу

Мета: актуалізувати навички усної лічби в межах 10, знання опорних схем задач і вміння вибирати арифметичну дію, якою розв’язується задача; знайомити учнів із аналітичними міркуваннями під час розв’язування задачі, з новим порядком роботи над задачею за пам’яткою № 2; закріпити вміння знаходити значення виразів на дві дії, правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій додавання й віднімання, знання складу чисел першого десятка та навички вимірювання довжин відрізків.

№008 - Досліджуємо задачі

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати уявлення учнів про об’ємні фігури (геометричні тіла), навички усної лічби в межах 10, 100; формувати вміння вибирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі, шляхом подання задач із двома запитаннями; закріпити вміння знаходити невідомий компонент арифметичної дії додавання або віднімання, уявлення про грошові одиниці.

№009 - Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності

Мета: актуалізувати поняття «рівність», «нерівність», «математичний вираз» (сума та різниця), поняття про істинні та хибні рівності й нерівності, значення виразу; закріплювати вміння порівнювати математичні вирази; формувати вміння обирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі шляхом постановки запитання до даної умови.

№010 - Повторюємо геометричні фігури. Величини.

Мета: актуалізувати уявлення про пряму інію, промінь, відрізок, многокутники, круг; систематизувати та узагальнити уявлення про величини – довжину, масу, місткість; вчити порівнювати, додавати й віднімати величини.

№011 - Додаємо і віднімаємо числа в межах 100.

Мета: узагальнити й систематизувати розуміння прийомів додавання й віднімання чисел в межах 100 без переходу через розряд; формувати обчислювальні навички; актуалізувати навички додавання й віднімання чисел в межах 10, знання прийомів додавання (віднімання) одноцифрового числа до (від) двоцифрового; формувати вміння розв’язувати задачі за пам’яткою № 2.

№012 - Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд; актуалізувати вміння подавати число у вигляді суми розрядних доданків, випадки додавання й віднімання одноцифрового числа та круглого числа; узагальнити розуміння прийому порозрядного додавання й віднімання двоцифрових чисел; формувати вміння розв’язувати задачі.