Каталог матеріалів

Урок №5 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо задачі

Безкоштовно

«____»___________.20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №5. Досліджуємо задачі

Мета: актуалізувати знання нумерації чисел першої сотні, розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, навички додавання й віднімання в межах 10, поняття задачі, знання її структури; узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури задач, що містять відношення поєднань частин у ціле, вилучення частин з цілого або різницевого порівняння.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

 Ситуації, що виникають у повсякденному житті людини, вимагають відповідей на запитання виходячи з певних умов. Наприклад: у хлопчика 10 гривень, він бажає купити булочку за 4 гривні. Скільки йому мають дати здачі? Чи вистачить йому грошей ще й на морозиво? Отже, людина постійно стикається з подібними ситуаціями, постійно розв’язує сюжетні математичні задачі. Ви, мабуть, уже здогадалися, що сьогоднішній урок присвячено узагальненню й систематизації поняття задачі.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 4-5. Математичний диктант.

Слайд 6. Попрацюй із математичними матеріалами. Геометричні фігури. Арифметичні штанги. ( Методичне супроводження. Урок 5, с.29)

Слайд 7-9. Актуалізація знань. Усне опитування.

Слайд 10. Рухлива вправа.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 11. Зістав тексти. Який текст є задачею? Поясни свою відповідь

Слайд 12-15. З’ясуй, чи є кожний поданий текст задачею. Якщо ні, заміни його так, щоб одержати задачу.

Слайд 16. Покажи на вкладці опорну схему кожної поданої задачі.

Слайд 17. Поясни, що позначає кожний відрізок на схемі нижче. Що спільне в задачах? Які це задачі?

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Перекажи умову кожної задачі, назви запитання. Виділи ключові слова. Що спільного в поданих задачах?

Слайд 20-21. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. На які слова-ознаки слід орієнтуватися?

Слайд 22. Різницеве відношення.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 23-25. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі.

Слайд 26.  Добери до кожної задачі схему та вираз. Сашко стверджує, що подані задачі є оберненими. Чи правий Сашко?

Підсумок

Слайд 27-28. Установи, що незвичне у формулюванні задач. Зміни текст кожної задачі так, щоб спочатку була умова, а потім – запитання. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. Склади рівність, що є розв'язання кожної задачі. Розглянь подані схеми.

Слайд 29. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. Розв’яжи задачу 1 усно. Зістав задачі 1 і 2. Які це задачі? Що в них спільне? Які слова-ознаки містять задачі?

Слайд 30. Рухлива вправа.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

Слайд 31. Розв’яжи задачу. Усно зміни умову задачі так, щоб вона розв’язувалася дією віднімання.

Слайд 32. Знайди значення виразів на одну і дві дії. Запиши результати.

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні