Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для 6 класу за Д. Бідою.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Що вивчають природничі науки. Об’єкт і предмет природничих наук.

Мета: ознайомити учнів з основними поняттями природничих наук, їх об'єктом і предметом вивчення, а також з роллю цих наук у розумінні та поясненні природних явищ, допомогти учням отримати загальне уявлення про природничі науки, їхній об'єкт та предмет вивчення, а також надихне їх на подальше поглиблене дослідження цієї цікавої галузі знань, ознайомити учнів з методами дослідження природи; вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; пояснювати, визначати самостійно або у групі, що необхідно для проведення дослідження (обладнання, інформація тощо); виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем); вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№02 - Як досягти успіху. Взаємозв’язок природничих наук.

Мета: ознайомити учнів із концепцією успіху, а також у розкритті та розумінні взаємозв'язку між вивченням природничих наук та досягненням особистого та професійного успіху, надихатися на розвиток своїх здібностей та навичок, а також розуміти, як ці елементи можуть впливати на їхню майбутню кар'єру та життєвий шлях, збагатити і закріпити знання учнів про різноманітні професії, розвивати пізнавальний інтерес до світу професій; розширити знання дітей про різні професії, зокрема й сучасні, виховувати повагу до праці своїх батьків, відповідальне ставлення до своєї головної професії - школяр, працьовитість, старанність, шанобливе ставлення до праці людей усіх професій.

№03 - Як стати дослідником. Природничі науки, STEM і професії майбутнього.

Мета: розглянути процес становлення дослідника та вивчити принципи причинно-наслідкових зв’язків у природі, пояснення важливості дослідницької діяльності та ролі дослідників у розвитку науки та суспільства, розвивати цікавість і допитливість, виділення ролі цікавості у певній галузі та бажання розкривати нові знання, обговорити важливість вивчення причинно-наслідкових зв’язків для передбачення подій та розв'язання проблем.

№04-5 - Екскурсія до хімічної чи біологічної лабораторії, музею науки, природничого музею.

Мета: ознайомити учнів з реальними науковими середовищами (хімічною або біологічною лабораторією, музеєм науки, природничим музеєм), закріпити знання з розділу «Пізнаємо світ науки», сприяти самооцінюванню навчальних результатів теми.

№06 - Що таке рух і спокій. Механічний рух тіл. Відносність руху і спокою.

Мета: дати учням зрозуміти, що таке рух і спокій в контексті механічного руху тіл, ознайомити з механічним рухом, як об'єкти можуть змінювати своє положення у просторі і як цей процес описується, розгляд відносності руху і спокою: учні мають зрозуміти, що рух і спокій - це відносні поняття, і все залежить від точки спостереження, учні повинні дізнатися, що траєкторія - це шлях, яким рухається об'єкт, і які бувають типи траєкторій, такі як прямолінійні та криволінійні, розглянути величини, що описують рух, вивчити основні фізичні величини, які дозволяють описувати рух, такі як відстань, час, швидкість і прискорення.

№07 - Як передається тепло. Поняття про передачу тепла у твердих тілах, рідинах і газах.

Мета: дати учням розуміти основні терміни, пов'язані з теплообміном, такі як кондукція, конвекція і випромінювання, які процеси відбуваються при передачі тепла в різних середовищах, і які чинники впливають на ці процеси що теплообмін може відбуватися по-різному в твердих тілах, рідинах і газах, і які фізичні властивості цих середовищ впливають на теплообмін, надати учням можливість застосовувати свої знання про передачу тепла до реальних життєвих ситуацій, таких як ізоляція будівель, функціонування теплових систем і т. д., поглибити свої знання про фізику і розуміння природних законів, які регулюють передачу тепла.

№08 - Що відбувається з тілами за нагрівання. Теплове розширення твердих тіл, рідин і газів.

Мета: допомогти учням зрозуміти основні терміни і поняття, пов'язані з тепловим розширенням, такі як довжина, площа і об'єм тіла, що теплове розширення відбувається через збільшення середньої відстані між атомами або молекулами в тілі під впливом збільшення температури, що різні матеріали розширюються по-різному при нагріванні, і мати знання про коефіцієнти теплового розширення для різних речовин, розуміти, як тіла реагують на температурні зміни, і застосовувати ці знання у практиці. Крім того, вони зможуть розвивати критичне мислення і аналітичні навички через розв'язування завдань і вирішення практичних проблем, пов'язаних з тепловим розширенням.

№09 - Що таке електризація. Взаємодія наелектризованих тіл.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№10 - Як скласти електричне коло.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№11 - Як ми використовуємо електричний струм. Дії електричного струму.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№12 - Проєктна робота «Світ без електрики: переваги і недоліки»

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№13 - Світло й тінь. Природні та штучні джерела світла.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.