Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для 6 класу за Д. Бідою.

№01 - Що вивчають природничі науки. Об’єкт і предмет природничих наук.

Мета: ознайомити учнів з основними поняттями природничих наук, їх об'єктом і предметом вивчення, а також з роллю цих наук у розумінні та поясненні природних явищ, допомогти учням отримати загальне уявлення про природничі науки, їхній об'єкт та предмет вивчення, а також надихне їх на подальше поглиблене дослідження цієї цікавої галузі знань, ознайомити учнів з методами дослідження природи; вчити формулювати припущення і перевіряти їх у ході дослідження за наданим або самостійно складеним планом; пояснювати, визначати самостійно або у групі, що необхідно для проведення дослідження (обладнання, інформація тощо); виконувати самостійно/у парі/у групі дослідження тіла/явища природи за планом/інструкцією (об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються вчителем); вчити аналізувати виконання дослідження, називати чинники успіху; продовжувати формувати вміння працювати у спільноті, дотримуючись правил; виховувати дружні стосунки в класі, спільноті, розвивати увагу, мислення, мовлення.

№02 - Як досягти успіху. Взаємозв’язок природничих наук.

Мета: ознайомити учнів із концепцією успіху, а також у розкритті та розумінні взаємозв'язку між вивченням природничих наук та досягненням особистого та професійного успіху, надихатися на розвиток своїх здібностей та навичок, а також розуміти, як ці елементи можуть впливати на їхню майбутню кар'єру та життєвий шлях, збагатити і закріпити знання учнів про різноманітні професії, розвивати пізнавальний інтерес до світу професій; розширити знання дітей про різні професії, зокрема й сучасні, виховувати повагу до праці своїх батьків, відповідальне ставлення до своєї головної професії - школяр, працьовитість, старанність, шанобливе ставлення до праці людей усіх професій.

№03 - Як стати дослідником. Природничі науки, STEM і професії майбутнього.

Мета: розглянути процес становлення дослідника та вивчити принципи причинно-наслідкових зв’язків у природі, пояснення важливості дослідницької діяльності та ролі дослідників у розвитку науки та суспільства, розвивати цікавість і допитливість, виділення ролі цікавості у певній галузі та бажання розкривати нові знання, обговорити важливість вивчення причинно-наслідкових зв’язків для передбачення подій та розв'язання проблем.

№04-5 - Екскурсія до хімічної чи біологічної лабораторії, музею науки, природничого музею.

Мета: ознайомити учнів з реальними науковими середовищами (хімічною або біологічною лабораторією, музеєм науки, природничим музеєм), закріпити знання з розділу «Пізнаємо світ науки», сприяти самооцінюванню навчальних результатів теми.

№06 - Що таке рух і спокій. Механічний рух тіл. Відносність руху і спокою.

Мета: дати учням зрозуміти, що таке рух і спокій в контексті механічного руху тіл, ознайомити з механічним рухом, як об'єкти можуть змінювати своє положення у просторі і як цей процес описується, розгляд відносності руху і спокою: учні мають зрозуміти, що рух і спокій - це відносні поняття, і все залежить від точки спостереження, учні повинні дізнатися, що траєкторія - це шлях, яким рухається об'єкт, і які бувають типи траєкторій, такі як прямолінійні та криволінійні, розглянути величини, що описують рух, вивчити основні фізичні величини, які дозволяють описувати рух, такі як відстань, час, швидкість і прискорення.

№07 - Як передається тепло. Поняття про передачу тепла у твердих тілах, рідинах і газах.

Мета: дати учням розуміти основні терміни, пов'язані з теплообміном, такі як кондукція, конвекція і випромінювання, які процеси відбуваються при передачі тепла в різних середовищах, і які чинники впливають на ці процеси що теплообмін може відбуватися по-різному в твердих тілах, рідинах і газах, і які фізичні властивості цих середовищ впливають на теплообмін, надати учням можливість застосовувати свої знання про передачу тепла до реальних життєвих ситуацій, таких як ізоляція будівель, функціонування теплових систем і т. д., поглибити свої знання про фізику і розуміння природних законів, які регулюють передачу тепла.

№08 - Що відбувається з тілами за нагрівання. Теплове розширення твердих тіл, рідин і газів.

Мета: допомогти учням зрозуміти основні терміни і поняття, пов'язані з тепловим розширенням, такі як довжина, площа і об'єм тіла, що теплове розширення відбувається через збільшення середньої відстані між атомами або молекулами в тілі під впливом збільшення температури, що різні матеріали розширюються по-різному при нагріванні, і мати знання про коефіцієнти теплового розширення для різних речовин, розуміти, як тіла реагують на температурні зміни, і застосовувати ці знання у практиці. Крім того, вони зможуть розвивати критичне мислення і аналітичні навички через розв'язування завдань і вирішення практичних проблем, пов'язаних з тепловим розширенням.

№09 - Що таке електризація. Взаємодія наелектризованих тіл.

Мета: ознайомити учнів із поняттям "електризація" та пояснити, що це означає в контексті фізики, пояснити, як тіла стають наелектризованими, і визначити основні способи електризації: тертям, дотиком і іншими методами, вивчити види зарядів - позитивний та негативний - і пояснити, як вони взаємодіють між собою, дослідити, як наелектризовані тіла можуть притягувати або відштовхувати одне від одного та як зміна заряду впливає на цю взаємодію, зрозуміти значення електризації в повсякденному житті і в науці, зокрема її роль у створенні електростатичних машин та приладів, проекспериментувати із наелектризованими тілами, виявити їх властивості та спостерігати явища, пов'язані із електризацією.

№10 - Як скласти електричне коло.

Мета: пояснити учням, що таке електричне коло і чому воно важливе. Вказати, які основні елементи потрібні для створення електричного кола, показати та пояснити роль батарейки (джерела живлення), дротів, лампочки та вимикача в електричному колі. Дозволити учням побачити, як з'єднати ці компоненти для створення функціонуючого електричного кола. Звернути увагу на правильність підключення дротів та важливість належного з'єднання контактів, спонукати учнів задавати запитання про те, як працює електричне коло, та надавати на них відповіді.

№11-12 - Як ми використовуємо електричний струм. Дії електричного струму.

Мета: дати учням розуміння того, як ми використовуємо електричний струм у нашому повсякденному житті, ознайомити з діями, які відбуваються в електричних колах під час передачі струму, вивчити різі типи електроприладів та їх функцій, вивчити правила безпечної поведінки з електроприладами.

№13 - Світло й тінь. Природні та штучні джерела світла.

Мета: ознайомити учнів з поняттями світла та тіні, розкрити їх природу і властивості, вивчити основні природні джерела світла, такі як Сонце, місяць та зірки, та пояснити, як вони впливають на освітлення Землі, розглянути штучні джерела світла, такі як лампи, ліхтарі, і пояснити, як вони працюють і в яких сферах їх застосовують, пояснити важливість світла у нашому повсякденному житті та вирішення практичних завдань, пов'язаних із світлом і освітленням, розвивати навички спостереження та аналізу, а також вміння робити висновки на основі отриманих знань, спонукати учнів до практичних досліджень та експериментів, пов'язаних із світлом і тінями, підкреслити важливість збереження природних джерел світла і раціонального використання енергії у сфері освітлення

№14 - Як ми використовуємо світлові явища.

Мета: ознайомити учнів з основними світловими явищами, такими як відбиття, преломлення, розсіювання, дифракція та інші, пояснити природу світла як електромагнітної хвилі та як потоку фотонів, розглянути характеристики світла, вивчити конкретні застосування світлових явищ, таких як дзеркала, лінзи, оптичні прилади, волоконно-оптичні технології, світло в медицині тощо. Спонукати учнів до аналізу та критичного оцінювання світлових технологій і їх впливу на суспільство та навколишнє середовище.