Каталог матеріалів

Розробки уроків етики для 6 класу за Мелещенко Т. В., Желібою О. В., Бакка Т. В., Ашортіа Є. Д., Богомаз

№01 - Що для людини є цінностями. Цінності, що об’єднують людство.

Мета: допомогти учням розуміти поняття цінностей, їх роль у житті людини та суспільства, а також виявити загальні цінності, які об'єднують людство, обговорити та спільно визначити, що таке цінності, як вони впливають на наші рішення, вибори, поведінку та відносини з іншими, розглянути різні типи цінностей, такі як особисті, соціальні, культурні, екологічні тощо. обговорити загальні цінності, які об'єднують людство, незалежно від культурних та індивідуальних різниць, вказати на такі цінності, як мир, справедливість, свобода, доброта, толерантність тощо

№02 - Потреби людини. Фізіологічні потреби. Чому важливі потреби в безпеці.

Мета: допомогти учням розуміти природу та різновиди потреб людини, зокрема фізіологічні потреби, а також пояснити важливість потреби в безпеці для забезпечення гармонійного функціонування і розвитку особистості, пояснити, що кожна людина має різні потреби, які впливають на її поведінку та розвиток, пояснити різницю між потребами та бажаннями, розкрити різні види потреб, такі як фізіологічні, соціальні, психологічні та інші, пояснити, чому потреба в безпеці є однією з найважливіших для людини, розглянути, як вона пов'язана зі збереженням життя, фізичного та емоційного благополуччя.

№03 - Духовні потреби. Чому соціальні потреби є основою духовних потреб. Моральні цінності - ефективний життєвий орієнтир.

Мета: вивчити та розуміти, як соціальні потреби впливають на духовний розвиток людини, чому соціальні потреби є основою духовних потреб, і як моральні цінності можуть служити ефективним життєвим орієнтиром, як потреба в приналежності, розумінні, комунікації та взаємодії, відіграють важливу роль у формуванні духовних потреб, як ці потреби впливають на прагнення до самовдосконалення, розвитку внутрішнього світу та пошуку сенсу життя.

№04 - Духовний світ. Свобода вибору та свобода дії. Чому свобода є основою моральності.

Мета: дати учням зрозуміти, що таке духовний світ, як він пов'язаний з інтелектуальним та емоційним розвитком людини, та яка роль духовності в особистісному зростанні, розуміння поняття свободи вибору та свободи дії, моральні цінності та норми визначають, які дії вважаються правильними або неправильними, пояснити як свобода впливає на формування моральних цінностей і відповідальність за свої дії, вчити аналізувати ситуації, в яких вони вживають свою свободу вибору та дії, обговорювати, як ці вибори впливають на їхні взаємини з оточенням та на загальну динаміку особистісного розвитку.

№05 - Емоції та почуття. Чому необхідно контролювати емоції та почуття.

Мета: допомогти учням зрозуміти природу емоцій і почуттів, а також усвідомлювати важливість контролю та керування ними в повсякденному житті, зрозуміти понять "емоції" і "почуття" та їх відмінностей, вивчення основних видів емоцій і почуттів (радість, гнів, страх, смуток, відраза тощо) і їх фізіологічних та психологічних проявів, аналізувати вплив емоцій на рішення та поведінку людини, розвинути свідомість щодо власних емоцій та почуттів, навчилися керувати ними та розуміли важливість емоційної інтелігентності в міжособистісних відносинах та житті загалом.

№06 - Сутність любов. Кохання і закоханість. Якими мають бути міжособистісні взаємини.

Мета: пояснити учням поняття поняття "любов", "кохання" і "закоханість", розрізняти їх та вміти пояснити їх важливі різниці, вивчити основні аспекти міжособистісних взаємин в контексті любові та кохання, розуміти важливість здорових та взаємовигідних стосунків у парах та в інших міжособистісних зв'язках, розвивати навички спілкування, емпатії та розуміння інших людей.

№07 - Щастя і радість. Як уміти радіти. Успіх та внутрішня гармонія, або як бути успішним.

Мета: пояснити поняття "щастя", "радість", "успіх" та "внутрішня гармонія" та їхнього взаємозв'язку, визначення ролі цих аспектів у житті людини, вивчити, як внутрішні якості, такі як позитивне мислення, емоційний інтелект, саморефлексія тощо, можуть сприяти внутрішній гармонії та радості, розвивати навички управління своїми думками та емоціями, аналізувати особисті цінності та переконання, які визначають поняття успіху та щастя для кожної людини, розвивати навички цінування моментів та подій, які приносять радість і щастя

№08 - Справедливість. Як протидіяти несправедливості. Як правда сприяє встановленню справедливості.

Мета: розглянути поняття справедливості, розуміти, як виникає несправедливість, і яким чином правда може сприяти встановленню справедливості, розвивати моральні цінності учнів і виховувати у них вміння протидіяти несправедливості, сприяти активному обговоренню та діалогу між учнями, дозволяючи їм ділитися своїми думками, досвідом і поглядами на справедливість та несправедливість.

№09 - Узагальнення з теми «У світі моральних цінностей».

Мета: дати учням розуміння та вивчення взаємозв'язку між інтересами окремої особи і різних рівнів спільності, включаючи клас, місцеву громаду та країну. Основною метою може бути розвиток учнівського розуміння соціальних відносин, формування громадянської активності та виховання відповідальності перед суспільством, розвивати учнівську свідомість та громадянську активність, спонукати їх до активної участі у вирішенні соціальних проблем та поліпшенні свого оточення.

№10 - Що таке почуття особистої гідності. Особливість людської гідності. Чи позбавляють гідності негідні вчинки.

Мета: вивчити поняття "гідність" та розгляд її важливості в житті кожної людини. Пояснити учням, що почуття особистої гідності визначається тим, як людина відчуває себе самою собою і як її сприймають інші. Розглянути вплив негідних вчинків на почуття гідності. Розвивати критичне мислення та етичне виховання.

№11 - Права дитини. Обов’язки пов’язані з повагою. Чому треба відповідати за вибір та наслідки своїх дій.

Мета: виховувати у дітей усвідомлення їх прав і обов'язків, пов'язаних з повагою до інших людей, та розвивати навички відповідального вибору та усвідомлення наслідків своїх дій, вчити відповідальності за вибір та наслідки дій, допомогти встановити зв'язок між власними вчинками та їх наслідками, дати розуміння того, що наші дії можуть впливати на інших, спонукає дітей бути обережними та поважними в ставленні до інших людей, навчити розуміти, як їхні вчинки можуть вплинути на інших і чому важливо бути обачними, сприяти розвитку як індивіда та формувати моральні цінності.

№12 - Мотиви рішень. Як робити вибір підчас прийняття рішення. Самостійність у прийнятті рішень.

Мета: пояснити учням поняття "мотиви рішень" і їх роль у прийнятті рішень, вивчити методів аналізу і оцінки мотивів при прийнятті рішень, розвивати навичок самостійного прийняття рішень, зокрема розуміння наслідків і альтернативних варіантів. Виховати в учнів відповідальність за свої рішення і відмови від зовнішніх впливів, поширити усвідомлення важливості самостійності у прийнятті рішень і розвитку критичного мислення.