Каталог матеріалів

Розробки уроків української мови для 6 класу за О. Авраменко, З. Тищенко

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001 - Милозвучність української мови

Мета: ознайомити із поняттям милозвучність, вчити розрізняти власне українські та запозичені слова, удосконалювати вміння використовувати чергування у-в, і-й, з-зі, під-піді; вчити розв’язувати тестові завдання; розрізняти лексичні помилки; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№002 - Багатство української мови

Мета: ознайомити із критеріями, які показують багатство української мови, вчити добирати синоніми, доречно їх використовувати відповідно до ситуації спілкування; пояснювати фразеологізми, утворювати нові слова за допомогою префіксів та суфіксів, удосконалювати вміння утворювати форми слова; вчити розв’язувати тестові завдання; розрізняти лексичні помилки; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове) та творчі здібності; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№003 - Урок розвитку мовлення. Складання діалогів відповідно до ситуації спілкування

Мета: ознайомити із етикетними формулами, вчити їх використовувати відповідно до ситуації спілкування; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати діалогічне мовлення та творчі здібності; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№004 - Словосполучення і речення

Мета: ознайомити із поняттями словосполучення, речення, вчити розрізняти ці синтаксичні одиниці; пояснювати, які сполучення слів не бувають словосполученнями, удосконалювати вміння визначати речення за метою висловлювання, визначати та підкреслювати граматичні основи в реченні, знаходити головне та залежне слово у словосполученні; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати навички роботи з тлумачним словником; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове) та творчі здібності; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№005 - Головні та другорядні члени речення.

Мета: ознайомити із головними та другорядними членами речення, вчити розрізняти їх; удосконалювати вміння визначати головні та другорядні члени речення за допомогою питань та підкреслювати їх; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове) та творчі здібності; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№006 - Звертання. Вставні слова. Однорідні члени речення

Мета: ознайомити зі звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення, вчити розрізняти їх; удосконалювати вміння розставляти розділові знаки при звертаннях, вставних словах, ОЧР; підкреслювати ОЧР; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове) та творчі здібності; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№007 - Складне речення

Мета: ознайомити зі складним реченням, вчити відрізняти його від простого; удосконалювати вміння підкреслювати граматичні основи; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове) та творчі здібності; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№008 - Пряма мова. Діалог

Мета: ознайомити з поняттями: пряма мова, діалог, вчити розрізняти їх; удосконалювати вміння розставляти розділові знаки при прямій мові та діалозі за допомогою схем; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове) та творчі здібності; вчити розв’язувати тестові завдання на відповідність; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№009 - Основні орфограми та пунктограми

Мета: повторити правила написання апострофа, знака м’якшення, спрощення в групах приголосних; застосовувати набуті знання на практиці; удосконалювати вміння розставляти розділові знаки при звертаннях та однорідних членах речення; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове) та творчі здібності; вчити розв’язувати тестові завдання на відповідність; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№010 - Урок розвитку мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Оголошення

Мета: повторити стилі мовлення та їхні особливості; познайомити з офіційно-діловим стилем, його ознаками, сферою застосування, видами документів; удосконалювати вміння доводити приналежність певного тексту до стилю мовлення; розвивати зв’язне мовлення (усне та письмове); вчити складати оголошення про очікувану подію; вчити розв’язувати тестові завдання; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№011 - Узагальнення вивченого. Підготовка до діагностувальної роботи.

Мета: узагальнити та систематизувати знання про головні та другорядні члени речення, однорідні члени речення, вставні слова, звертання; норми української літературної вимови; вдосконалити вміння і навички розпізнавати орфограми, використовувати вивчені правила при написанні слів; обґрунтовувати важливість бережного ставлення до мови; формувати компетентність спілкуватися рідною мовою, соціальну, громадянську компетентності; виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни.

№012 - Діагностувальна робота №1

Мета: узагальнити вивчене та перевірити засвоєну інформацію за допомогою тестових завдань та відкритих питань, вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати навички читання, письма, уважність, кмітливість; виховувати повагу до однокласників, до рідної країни.