Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 4 класу за Андрусич О. О. , Стеценко І. Б.

№01 - Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Повторення основних прийомів роботи із комп'ютером. Алгоритм підготовки комп’ютера до роботи.

Очікувані результати: учні розуміють важливість дотримання правил безпеки в комп’ютерному класі та безпосередньо працюючи з комп’ютером. Наводять приклади життєвих ситуацій, де вони дотримуються тих чи інших правил та прогнозують результати у разі недотримання таких правил. Відповідно до алгоритму правильно вмикають та вимикають ПК. Мета: актуалізувати знання учнів про правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Формувати вміння виділяти головне, порівнювати, зіставляти життєві ситуації та визначати, до яких наслідків може призвести невиконання правил безпеки. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№02 - Інструктаж з БЖД. Джерела інформації. Цінність інформації. Інформаційні процеси.

Очікувані результати: учні знають та розкривають поняття «інформація», її способи подання, передачі; класифікують інформацію за способом сприйняття; розуміють поняття цінності інформації та забезпечують збереження інформації поколінь. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію, способи її подання. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти види інформації відносно її цінності. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Інструктаж з БЖД. Способи подання інформації. Інфографіка.

Очікувані результати: учні розуміються в способах подання інформації; розрізняють види інформації; розуміють, для чого використовується перетворення інформації, пояснюють термін «інфографіка», дбають про власне здоров’я, здійснюючи контроль над емоціями. Мета: актуалізувати знання учнів про способи подання інформації. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти отриману під час уроку інформацію. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№04 - Інструктаж з БЖД. Процесор та пам’ять комп’ютера. Пристрої введення та виведення інформації. Історія розвитку комп’ютерної техніки.

Очікувані результати: учні розуміються в типах та видах пам’яті комп’ютерів та пристроях введення та виведення інформації, здійснюючи дослідження складових комп’ютера представляють його у вигляді презентації. Мета: актуалізувати знання учнів про типи пам’яті комп’ютера, пристрої введення та виведення інформацій й процесор; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№05 - Інструктаж з БЖД. Комп’ютерна мережа. Інтернет речей.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «локальна комп’ютерна мережа», «глобальна комп’ютерна мережа» та різницю між ними; можуть пояснити що таке бездротовий зв’язок; знають інформацію про розумні будинки та розумні побутові пристрої; вільно використовують у своєму мовленні усі вищезгадані поняття. Мета: актуалізувати знання учнів про комп’ютерні мережі та їхні можливості; розповісти учням про принцип роботи «розумного» будинку та «розумних» побутових пристроїв; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№06 - Інструктаж з БЖД. Електронна скринька. Створення та реєстрація електронної поштової адреси. Структура електронного листа та його створення.

Очікувані результати: учні знають поняття «електронна скринька», «логін», «пароль»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати електронну скриньку, писати електронні листи. Мета: актуалізувати знання учнів про електронну скриньку; навчити створювати та реєструвати електронну поштову адресу; створювати надійні паролі; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№07 - Інструктаж з БЖД. Спілкування в Інтернеті. Інтернет спільноти. Правила безпеки мережевого спілкування. Робота з онлайн-дошкою.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «інтернет-спільнота», вільно використовують зазначене поняття у своєму мовленні, знають правила спілкування в інтернет-спільнотах, відносяться з повагою до людей; розуміють можливі наслідки та ризики під час спілкування в інтернет-спільнотах. Мета: актуалізувати знання учнів про те, як спілкуватися в мережі Інтернет, зокрема в інтернет-спільнотах; пригадати наслідки та ризики спілкування онлайн; засвоїти правила та засоби спілкування в інтернет-спільнотах; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість, шанобливе ставлення до людей з інвалідністю.

№08 - Інструктаж з БЖД. Критичне оцінювання інформації. Фейк. Надмірна кількість інформації. Зорові ілюзії.

Очікувані результати: учні знають, що таке фейк, шумова інформація, факти і судження, розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють аналізувати інформацію в інтернеті. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію в інтернеті; навчити розрізняти поняття «факти» і «судження», «фейк», «шумова інформація»; правильно аналізувати та критично оцінювати інформацію, отриману з інтернету; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Інструктаж з БЖД. Ефективна співпраця через мережу Інтернет. Групова взаємодія. Групові ролі. Планування групової діяльності.

Очікувані результати: учні здійснюють навчальну діяльність в інтернеті; знають як надати доступ однокласникам до власних навчальних матеріалів за електронною адресою; вміють створювати організаційну діаграму; пам’ятають правила спілкування в інтернеті. Мета: навчити учнів здійснювати навчальну діяльність в інтернеті, обирати служби для задоволення власних навчальних та творчих потреб; створювати організаційні діаграми; ознайомити зі способом надання доступу однокласникам до власних навчальних матеріалів за електронною адресою; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Підсумок за темою «Інформація навколо мене»

Очікувані результати: учні знають, що таке інформація, звідки ми її отримуємо і що можемо з нею робити; з яких пристроїв складається комп’ютер; які комп’ютерні мережі є навколо; вміють створювати електронні скриньки та писати листи; критично оцінювати інформацію в мережі; пам’ятають правила мережевого спілкування. Мета: актуалізувати знання учнів про інформацію та способи її перетворення; створення електронної скриньки. Пригадати, з яких пристроїв складається комп’ютер; які комп’ютерні мережі є навколо; правила мережевого спілкування. Розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№11 - Інструктаж з БЖД. Роль службових слів під час побудови алгоритмів. Логічні висловлювання. Заперечення. Розв’язування логічних задач. Застосування логіки в повсякденному житті.

Очікувані результати: учні знають поняття «висловлювання», «алгоритм», «команда»; розуміють різницю між ними; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати алгоритми, використовуючи службові слова «якщо», «то», «не». Мета: актуалізувати знання учнів про висловлювання, команди, алгоритми; навчити створювати алгоритми з використанням службових слів «якщо», «то», «не»; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Інструктаж з БЖД. Циклічні алгоритмічні структури. Вдосконалення програм за допомогою циклів.

Очікувані результати: учні знають поняття «алгоритм», «команда», «цикл»; вміють наводити приклади циклів у природі; вільно використовують у своєму мовленні ці поняття; вміють створювати алгоритми з повторенням, використовуючи цикли. Мета: актуалізувати знання учнів про алгоритми; навчити створювати алгоритми з повторенням, використовуючи цикли; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.