Каталог матеріалів

Розробки уроків з математики для 6 класу за А. Мерзляк, В. Полонським, М. Якір

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001 - Натуральні числа і дії з ними.

Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання з тем: натуральні числа, їх порівняння та округлення; арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№002 - Числові та буквені вирази . Формули. Рівняння.

Мета: повторити, узагальнити і систематизувати знання з тем: числові та буквені вирази; формули; рівняння та текстові задачі. Закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№003 - Геометричні фігури та величини.

Мета: повторити і систематизувати знання з теми «Геометричні фігури і величини»; закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№004 - Розв’язування вправ та задач на всі дії з натуральними числами.

Мета: повторити і систематизувати знання з розв’язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами. Закріпити вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№005 - Розв’язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами.

Мета: повторити і систематизувати знання з розв’язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами; на практиці закріпити вміння і навички; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№006 - Дробові числа і дії з ними. Звичайні та десяткові дроби.

Мета: повторити і узагальнити знання про звичайні і десяткові дроби; закріпити вміння виконувати вправи і задачі з дробами на практиці; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№007 - Розв’язування вправ та задач з дробовими числами

Мета: повторити і узагальнити знання про звичайні і десяткові дроби; закріпити вміння виконувати вправи і задачі з дробами на практиці; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№008 - Розв’язування вправ та задач з дробовими числами

Мета: повторити і узагальнити знання про звичайні і десяткові дроби; закріпити вміння виконувати вправи і задачі з дробами на практиці; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№009-10 - Систематизація та узагальнення навчального матеріалу. Самостійна робота №1.

Мета: повторити і систематизувати знання з тем 5 класу про натуральні числа, дробові числа, формули, текстові задачі; закріпити на практиці вміння виконувати всі арифметичні дії з натуральними та дробовими числами; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№011 - Дільники та кратні натурального числа.

Мета: сформувати поняття дільника і кратного даного числа, навчитися знаходити дільники числа та числа, кратні даному числу, узагальнити й систематизувати знання про зміст дії ділення натуральних чисел; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№012 - Розв’язування вправ і задач на подільність натуральних чисел.

Мета: закріпити поняття дільника і кратного даного числа, вміти знаходити дільники числа та числа, кратні даному числу, вміти розкладати числа на прості множники, узагальнити й систематизувати знання про зміст дії ділення натуральних чисел; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

№013 - Ознаки подільності на 10, 5 і 2.

Мета: сформувати поняття про ознаки подільності на 2,5 і 10; закріпити вміння розв'язувати завдання на застосування цих властивостей; сприяти формуванню пізнавального інтересу; формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, формулювати математичні твердження; виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.