Каталог матеріалів

Розробки уроків образотворчого мистецтва для 4 класу за Рублі Т.Є., Мед І.Л., Щегловою Т.Л.

№01 - Мистецтво українського народу. Символ. Народні символи України. Створення композиції «День знань»

Мета: ознайомити учнів з поняттями «символ», «народні символи»; розкрити деякі значення народних символів українського народу; вчити аналізувати та порівнювати; формувати естетичні почуття, смак; активізувати творчу ініціативу учнів; виховувати зацікавленість до культурної спадщини українського народу.

№02-3 - Український героїчний літопис. Козацтво. Сюжети картин на котрих зображено козаків.

Мета: ознайомити учнів з історією українського козацтва; розширити поняття про види декоративно-прикладного мистецтва, про традиції і техніку петриківського розпису; формувати уміння та навички посильного виконання елементів розпису; розвивати комунікативні здібності, естетичний смак, художні здібності, бачення прекрасного у природі та народному мистецтві; виховати в учнів інтерес та повагу до традицій та історії України.

№04 - Народні обряди та свята. Свята річного народного календаря. Обереги.

Мета: ознайомити дітей з оберегами як видом народної творчості, календарно – обрядовими звичаями; навчити виготовляти обереги з природного матеріалу; розвивати інтерес до традицій та звичаїв пращурів, спостережливість, образне мислення, фантазію, дрібну моторику рук; виховувати глибоке почуття любові до свого народу, його славних традицій.

№05-06 - Краса народного танцю. Бутність народу на картинах. Постаті людей за паперу.

Мета: ознайомити учнів із правилами зобра­ження людини у русі; навчати передавати основні рухи людини; озна­йомити із правилами побудови людського тіла; розвивати увагу, уміння аналізувати фігуру людини, визначати пропорції; розвивати вміння насолоджуватися творами об­разотворчого мистецтва, аналізувати їх; формувати естетичні почуття, смак; прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва.

№07 - Душа українського народу. Картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Мета: ознайомити учнів із картиною Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану»; узагальнити знання дітей про козаків, їх життя, традиції та уподобання, роллю гумору в мистецтві; розвивати в учнів вміння бачити красу оточуючого світу, чуттєво-емоційне сприйняття творів мистецтва, допитливість; формувати бажання дізнаватися про історичне минуле своєї Батьківщини; розвивати вміння фантазію, увагу; розкривати та реалізовувати творчі художні здібності; виховувати повагу до людей, що боролися за свободу українського народу.

№08 - Душа українського народу. Жартівливі іграшки народних майстрів.

Мета: ознайомити учнів з творчістю народних майстрів Василя Рижого і Наталії Лавренюк, розмаїттям народного гумору, що передається мовою глиняної пластики; закріплювати вміння працювати з пластиліном; розвивати навички ліплення, творчі здібності, уяву, фантазію, дрібну моторику рук; виховувати любов та повагу до праці народних майстрів.

№09 - Україна – багатонаціональна родина. Національні святині. Колективна робота (панно) в техніці аплікації «Україна – наш спільний дім»

Мета: поглибити знання учнів про національності, котрі проживають в України; вчити шукати спільні та відмінні риси у мистецтві різних народів; розвивати творчу уяву, аналітичне та художньо-образне мислення через створення зразків декоративно-прикладного мистецтва, практичні навички роботи в техніці аплікації; виховувати любов до прекрасного через сприйняття та відтворення символів, повагу до культурної спадщини народу, естетичний смак, старанність, охайність.

№10 - Палітра мистецтва Криму. Національно декоративно-прикладне мистецтво кримськотатарського народу.

Мета: ознайомити учнів з побутовою культурою кримських татар; закріпити уміння зображати натюрморт; розвивати творчі здібності, уяву, фантазію; виховувати любов та повагу до праці народних майстрів інших національностей.

№11 - Віночок дружби. Рапорт. Геометричні, рослинні, зооморфні, антропоморфні орнаменти.

Мета: ознайомити учнів з мистецтвом ткацтва і килимарства Молдови та Румунії, різновидами орнаменту; розвивати творчі здібності, уяву, фантазію; виховувати любов та повагу до праці народних майстрів інших національностей.

№12 - Веселковий водограй. Художня культура болгарського народу. Орнаменти на виробах болгарців.

Мета: закріпити знання про орнамент та його різновиди; повторити поняття «рельєф» та його види; ознайомити учнів з мистецтвом кераміки Болгарії; навчити початковим умінням гончарського мистецтва; розвивати творчі здібності, уяву, фантазію; виховувати любов та повагу до праці народних майстрів інших національностей.

№13 - Мистецька мозаїка. Угорська народна вишивка «калочаї».

Мета: ознайомити з угорським народним мистецтвом «калочаї»; навчити виконувати розпис у техніці «калочаї»; розвивати творчі здібності, уяву, фантазію; виховувати любов та повагу до праці народних майстрів інших національностей.

№14-16 - Підсумковий урок. Мистецтво рідного краю. Фестиваль

Мета: закріпити набуті знання, уміння й навички про види образотворчого мистецтва; розвивати естетичний смак, творчі здібності, уяву, фантазію.