Каталог матеріалів

Розробки уроків з курсу "Вступ до історії України та громадянської освіти" для 5 класу за авторами В. Власов, І. Гирич, О. Данилевська.

№001 - Предмет шкільної історії

Мета: ознайомити учнів та учениць із новим навчальним предметом «Вступ до історії України та громадянської освіти»; формувати стійку потребу у вивченні курсу; пояснити, для чого і як буде вивчатися новий предмет; ознайомити із загальними вимогами до процесу навчання.

№002 - Історія - наука про розвиток людства

Мета: ознайомити учнів та учениць із значення історії для вивчення та розуміння минулого; охарактеризувати поняття історичний факт, час, простір, історичні події та явища, наводити відповідні приклади; розвивати вміння виявляти, розрізняти причини і приводи, результати і наслідки історичних подій, явищ, процесів; виховувати усвідомлення себе частиною родини, народу, громадянства держави, людської спільноти в цілому; сприяти усвідомленню важливості вивчення історії для розвитку особистості як активного члена суспільства.

№003 - Джерела історичної інформації

Мета: розкрити суть поняття «історичне джерело»; навести приклади різновидів історичних джерел; познайомити зі способами дослідження історичних джерел, які використовують сучасні історики; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати почуття поваги до минулого народу.

№004 - Значення археології для дослідження минулого

Мета: дати визначення поняттям «археологія», «артефакт», «археологічна культура», «культурний шар»; ознайомити з роботою археологів, створити умови для розуміння як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати кращі риси української нації – працелюбність, прагнення до свободи, любові до природи.

№005 - Археологічні скарби України

Мета: ознайомити здобувачів освіти з найвідомішими археологічними знахідками України, детально спинившись на характеристиці трипільської культури, скіфів; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати національно-культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі.

№006 - Спеціальні історичні дисципліни

Мета: сформувати уявлення в здобувачів освіти про допоміжні історичні дисципліни та предмети їхнього дослідження; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати особистість, яка здатна постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.

№007 - Писемні пам’ятки та їх дослідження

Мета: охарактеризувати писемні історичні джерела; навести приклади найвидатніших писемних пам’яток людства, ознайомити з писемними джерелами для вивчення історії України; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати у школярів любов до читання.

№008 - Фольклор як історичне джерело

Мета: дати визначення поняттям «етнографія» та «фольклор»; сформувати уявлення в здобувачів освіти про те, як відбуваються етнографічні дослідження; визначити роль і місце усної народної творчості у дослідженні минулого; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя; обізнаність та самовираження у сфері культури; соціальна та громадянська компетентності; інформаційно-цифрова компетентність; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати національно-культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі.

№009 - Узагальнення і тематичне оцінювання

Мета: повторити й узагальнити матеріал, вивчений протягом першої теми; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, працювати з джерелами інформації, висловлювати власну точку зору щодо тих чи інших історичних явищ і подій; сприяти появі в учнів зацікавленості до історичних подій; виховувати вільну особистість, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

№010 - Лічба часу в народів світу та на теренах України

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; розвивати ключові компетентності: спілкування державною мовою; математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; соціальна та громадянська компетентності; розвивати історичну компетентність (хронологічну, просторову, інформаційну, логічну, аксіологічну); виховувати пунктуальність, організованість, відповідальність.

№011 - Лічба часу в історії

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; ознайомити зі способами упорядкування хронологічних даних; продемонструвати, як за допомогою лінії історичного часу встановлювати хронологічну послідовність подій; створити умови для розуміння особливостей літочислення до і після Різдва Христового; ознайомити учнів з тим, як історики рахують час події; формувати первинні хронологічні уміння, формувати вміння працювати в групах, парах, розв’язувати історичні задачі, висловлювати власну думку, робити висновки; розвивати в учнів інтерес до історії.

№012 - Способи впорядкування хронологічних даних

Мета: ознайомити здобувачів освіти з одиницями вимірювання історичного часу та особливостями лічби часу в історії; ознайомити зі способами упорядкування хронологічних даних; продемонструвати, як за допомогою лінії історичного часу встановлювати хронологічну послідовність подій, створювати хронологічні та синхронізовані таблиці; ознайомити учнів з тим, як історики рахують час події; формувати первинні хронологічні уміння, формувати вміння працювати в групах, парах, розв’язувати історичні задачі, висловлювати власну думку, робити висновки; розвивати в учнів інтерес до історії.