Каталог матеріалів

Розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" для 1 класу за Грущинською І. В., Хитрою З. М., Дробязко І. І.

№001 - Що таке світ?

Мета: ознайомити учнів із поняттям «світ»; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати інтерес до пізнання природи.

№002 - Який мій навколишній світ?

Мета: Формувати в учнів уявлення про навколишній світ і природу, вміння групувати об’єкти (належить, не належить до природи), вміння аналізувати і роботи висновки, доводити свою думку; розвивати спостережливість і кмітливість; виховувати бережливе ставлення до природи; формувати потребу у пізнанні природи.

№003-4 - Чи цікаво бути дослідником?

Мета: учити проводити дослід і спостереження; розкрити зміст поняття «дослід»; пояснити відмінність між спостереженням і дослідом, як різними способами отримання відповідей на питання про навколишній світ; розвивати спостережливість; виховувати інтерес до предмета.

№005 - Чим я відрізняюся від інших?

Мета: ознайомити з поняттям людина, допомогти усвідомити неповторність кожної людини; розвивати навички самоусвідомлення і самооцінки через позитивне ставлення до себе і до інших; розвивати логічне мислення; виховувати повагу одне до одного.

№006 - Що я вже вмію робити?

Мета: Вчити дітей адекватно оцінювати свої знання та вміння; визначати власні уподобання, розширювати пізнавальні інтереси дітей, прищеплювати бажання удосконалюватися, стимулювати допитливість, виховувати працелюбність учнів, бажання дізнаватися щось нове, пробувати власні сили у різноманітних сферах життя.

№007-8 - Де я живу?

Мета: розширювати знання дітей про населений пункт, в якому вони проживають, формувати пізнавальний інтерес до рідного краю; розвивати спостережливість, увагу; виховувати почуття патріотизму, гордості за свою маленьку батьківщину, бережливе ставлення до природи.

№009 - Чи може людина жити без інших людей?

Мета: Розвивати усвідомлення ролі спілкування у житті людини; показати, що спілкування з іншими дуже важливе для людей; ознайомити учнів з терміном «спілкування», з предметами, які необхідні для життя людини; розвивати почуття людяності, виховувати любов до людей.

№010 - Чи можна жити без природи? Нежива і жива природа

Мета: розширити знання учнів про різноманітність природи; формувати уявлення про живу та неживу природу; вчити називати об’єкти живої і неживої природи; розвивати вміння спостерігати за об’єктами природи; виховувати дбайливе ставлення до природи, розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати інтерес до пізнання природи

№011-12 - Урок-екскурсія. Як спостерігати за змінами в довкіллі?

Мета: Ознайомити дітей з змінами, які відбуваються в природі; вчити їх спостерігати, порівнювати, уявляти, фантазувати та висловлювати свою думку, розвивати зв’язне мовлення, збагачувати його новими словами, прищеплювати любов до природи, бережне ставлення до навколишнього світу, вчити помічати непомічене для байдужого ока.

№013 - Чим схожі між собою рослини, тварини і люди?

Мета: систематизувати знання учнів про людину, рослини і тварини як частину живої природи, збагачувати знання учнів про живі організми, ознайомити з спільними і відмінними ознаками між людиною, тваринами і рослинами, пробуджувати пізнавальний інтерес, виховувати любов до природи та дбайливе ставлення до неї.

№014 - Які умови необхідні організмам для життя?

Мета: Формувати в учнів уявлення про умови, необхідні для життя; розвивати спостережливість і кмітливість, вміння аналізувати ілюстрації і робити висновки, доводити свою думку; формувати потребу у пізнанні природи.

№015-16 - Чим люди відрізняються від інших живих істот?

Мета: зосередити увагу учнів на відмінностях, що відрізняють людину від тварини; розвивати вміння виділяти головне, знаходити зайве, пояснювати власний вибір; виховувати прагнення пізнавати себе та інших людей.