Каталог матеріалів

Розробки виховних годин для 11 класу

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Де серце моє, там і Україна.

Мета: ознайомити учнів з різноманітними фактами про Україну; розповісти про цікаві місця в Україні; формувати патріотичні почуття, розуміння важливості України як Батьківщини, розвивати культурно-історичну свідомість; виховувати повагу до рідної мови і традицій своєї країни, народу та його історії.

№02 - Нескорені захисники: історії наших героїв.

Мета: ознайомити учнів з історіями історичних та сучасних героїв, які відіграють важливу роль у житті суспільства і впливають на нього позитивно; навчати цінувати працю інших людей та розуміти важливість допомоги іншим; формувати патріотичні почуття, розвивати культурно-історичну свідомість; виховувати повагу до героїв країни.

№03 - Як вижити у світі безперервної дії?

Мета: ознайомити учнів із поняттями «стрес», «саморегуляція», «стресостійкість»; розповісти про основні методи саморегуляції та запропонувати стратегії для ефективного управління діями і емоціями; розвивати навички самоаналізу та самоорганізації; сприяти формуванню учнівського інтересу до самовдосконалення та стресостійкості у світі безперервної дії.

№04 - Від мовчання до згоди: мистецтво спілкування та управління конфліктами в групі.

Мета: ознайомити учнів із важливістю ефективного спілкування та навичками управління конфліктами; розповісти про типи конфліктних ситуацій та правила їх розв’язання; вчити учнів розпізнавати конфліктні ситуації, аналізувати причини, та вдосконалювати навички побудови мирного розв'язання суперечок; розвивати навички активного слухання, висловлювання думок та емпатії, що сприятимуть покращенню якісного спілкування; підтримати створення атмосфери взаєморозуміння, довіри та толерантності всередині класу.

№05 - Не забудемо і не пробачимо: Бабин Яр в нашій пам'яті.

Мета: відобразити трагедію єврейського народу під час Другої світової війни на прикладі дітей Бабиного Яру та інших місць пам`яті жертв Голокосту в Україні; поглибити розуміння значимості дотримання прав людини; провести паралель із сучасними проявами дискримінації у дитячому середовищі; формувати відчуття власної моральної причетності до долі інших людей та відповідальності за власний поведінковий вибір; поглибити мотивацію учнів щодо осмислення проблем Голокосту.

№06 - За козацькими стежками: від бандури до гетьманщини.

Мета: ознайомити учнів з історією та значенням українського козацтва; розкрити роль козаків в історії України, вивчити їх вплив на культурний та політичний розвиток країни; розвивати комунікативні навички, критичне мислення та здатність до аналізу історичних подій та символіки; заохочувати учнів виявляти інтерес до вивчення історії своєї країни та культурної спадщини, що допоможе зберегти та підтримати національні традиції та цінності; виховувати почуття патріотизму, поваги до національних традицій та культури.

№07 - Захист прав і свобод людини в сучасному світі.

№7. Захист прав і свобод людини у сучасному світі. Мета: ознайомити учнів з основними правами та свободами людини; розповісти про міжнародні документи, що гарантують захист прав людини, такими як Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція з прав людини тощо; формувати розуміння важливості захисту прав та свобод людини як складової справедливого та демократичного суспільства; розвивати в учнів критичне мислення та здатність аналізувати ситуації, пов'язані з порушенням прав людини, і шукати раціональні рішення.

№08 - Відповідальність за свої вчинки: наслідки бездіяльності.

Мета: пояснити поняття "відповідальність" та "бездіяльність" та їх роль у житті людини; виявити наслідки бездіяльності у різних сферах життя, таких як освіта, здоров'я, екологія, міжособистісні стосунки та громадська активність; провести аналіз прикладів історичних ситуацій, де бездіяльність призвела до негативних наслідків; залучити учнів до дискусії, спонукати висловлювати думки щодо важливості відповідальності та засобів уникнення бездіяльності; заохочувати учнів до самостійного виявлення ситуацій, де вони можуть бути більш відповідальними та активними.

№09 - Становлення та розвиток особистості: самооцінка, самопізнання, самовизначення, самореалізація.

Мета: закріпити поняття «самооцінка», «самопізнання», «самовизначення» та «самореалізація» із заохочувати учнів до роздумів про їх значення та роль у житті; розвинути учнівське самосприйняття, сприяти розумінню їх переваг, навичок, сильних і слабких сторін; викликати бажання учнів вчитись пізнавати себе, свої інтереси, цінності та прагнення, що допоможе визначити особистісні пріоритети; заохочувати розкривати таланти, допомагати їм розрізняти свої потреби та прагнення, а також надавати можливості для самореалізації та розвитку

№10 - День української мови та писемності. Мовний ландшафт України: від діалектів до літературної мови.

Мета: розкрити важливість писемності як основи національної ідентичності та культурного розвитку України; поглибити знання про роль української мови як засобу комунікації, збереження національної спадщини та розвитку культурних цінностей; розповісти про мовний ландшафт України, зосередити увагу учнів на діалектизмах; сприяти формуванню патріотичного ставлення до рідної мови, літератури та культури, а також розумінню важливості їхнього збереження та розвитку; розвивати творчі здібності учнів через використання мовних ігор, вправ, досліджень та творчих завдань; виховувати любов до мови.

№11 - Захист довкілля: екологічні проблеми та їх вирішення.

Мета: ознайомити учнів з основними екологічними проблемами сучасності, такими як забруднення повітря, води та ґрунту, зникнення біорізноманіття, зміна клімату та інші; розвивати навички аналізу, критичного мислення та творчого підходу до вирішення проблем; виховувати в учнів відповідальне ставлення до довкілля та підтримки збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

№12 - Голодомор: мовчання збільшує страждання. Розповідь про важливість відкритого говоріння про трагедію та уникнення її повторення в майбутньому

Мета: ознайомити учнів з історичним контекстом, причинами та наслідками Голодомору 1932-1933 років в Україні; розкрити масштаби трагедії, її гуманітарні, соціальні та політичні наслідки, які вплинули на історію країни; засвідчити важливість визнання правди про Голодомор та розуміння його значення як складової частини історії України та всього світу; закріплювати вміння аналізувати історичні джерела, робити висновки та узагальнення; виховувати громадянську свідомість та активну громадянську позицію, зокрема, стосовно пам'яті та визнання трагедії Голодомору.