Каталог матеріалів

Розробки уроків літературного читання для 6 класу за О. Авраменко

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№01 - Народна обрядова пісня, її різновиди. Веснянки. «Ой кувала зозуленька», «Ой весна, весна – днем красна»

Мета: ознайомити з історією виникнення обрядової пісні, її різновидами; розрізняти особливості народних пісень відповідно до їх жанрово-родової належності та стильових ознак; вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні, її тему, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; познайомити із поняттями: анафора, рефрен, знаходити їх у веснянках; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання народних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№02 - Пісні зимового циклу.

Мета: ознайомити з піснями зимового циклу; вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні, її тему, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; повторити поняттями анафора, знаходити анафори в піснях зимового циклу; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання народних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№03 - Пісні зимового циклу.

Мета: ознайомити з піснями зимового циклу; вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні, її тему, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; повторити поняттями анафора, знаходити анафори в піснях зимового циклу; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання народних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№04 - Пісні літнього циклу.

Мета: ознайомити з піснями літнього циклу; вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні, її тему, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання народних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№05 - Пісні літнього циклу.

Мета: ознайомити з піснями літнього циклу; вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні, її тему, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання народних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№06 - Народні колискові пісні.

Мета: ознайомити з колисковими піснями; їх жанровими ознаками; вчити відтворювати зміст почутих пісень, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання народних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№07 - Урок розвитку мовлення (усно). Чи знаю я народні колискові пісні

Мета: узагальнити вивчене про колискові піснями; структурувати отриману інформацію за допомогою таблиці; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання колискових пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№08 - Пісні літературного походження. П. Чубинський, М. Вербицький «Ще не вмерла України…»

Мета: ознайомити з піснею літератрного походження «Ще не вмерла України…»; ознайомити з понятттям гімн, його жанрові особливості; вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні, її тему, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання літературних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№09 - Олександр Кониський «Молитва» - духовний гімн українського народу.

Мета: ознайомити з піснями літературного походження «Молитва», «Ой, у лузі червона калина похилилася»; вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні, її тему, характеризувати ліричного героя, його настрій, вдачу, пояснювати символічне значення певних елементів у ліричному творі; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання літературних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№10 - Дмитро Луценко «Як тебе не любити, Києве мій». Історія пісні

Мета: ознайомити з піснею літературного походження «Як тебе не любити, Києве мій», вчити відтворювати зміст почутих пісень, визначати жанровий різновид пісні; формулювати висновки відповідно до поставленого завдання на основі аналізу пісень; розвивати навички читання літературних пісень відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№11 - Урок виразного читання напам’ять пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла України...»

Мета: ознайомити з пам’яткою читача (декламатора); вчити відтворювати зміст пісні відповідно до пам’ятки декламатора; вчити розв’язувати тестові завдання; розвивати навички виразного читання напам’ять відповідно до особливостей інтонації; толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету, етично висловлювати власне ставлення до почутого.

№12 - Узагальнення вивченого в розділі «Пісенні скарби рідного краю». Підготовка до контрольної роботи

Мета: узагальнити та систематизувати знання про народні календарно-обрядові пісні, про пісні літературного походження, вдосконалити вміння і навички розпізнавати вивчені засоби художньої виразності; швидко розв’язувати тестові завдання; давати повні відповіді на відкриті запитання; виховувати повагу до однокласників, толерантно реагувати на їхні відповіді.