Каталог матеріалів

Розробки уроків з інформатики для 3 класу. Універсалізовані та орієнтовані лише на чинну освітню програму

№01 - Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними. Повторення вивченого матеріалу за 2 клас

Мета: актуалізувати знання учнів про правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики, пригадати ключові напрямки з вивченого матеріалу за 2 клас. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№02 - Роль інформації в житті людини. Значення інформації

Мета: акцентувати увагу дітей на ролі та значенню інформації в житті людини. Познайомити з поняттями «неповна інформація», «незрозуміла інформація», «неправдива інформація», «неактуальна інформація» та навести приклади з реального життя. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Інструктаж з БЖД. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

Мета: ознайомити учнів з видами інформації за способом подання, дати визначення поняттям «повідомлення» та «комбіновані повідомлення». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№04 - Інструктаж з БЖД. Збереження повідомлень. Перетворення інформації з одного виду в інший.

Мета: ознайомити учнів зі способами збереження повідомлень та методом перетворення інформації з одного виду в інший. Формувати значимість перетворення інформації, вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№05 - Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Очікувані результати: учні орієнтуються в часових рамках виникнення пристроїв для роботи з інформацією, розрізняють та визначають джерела інформації, розрізняють комп’ютерні пристрої за способом застосування під час обробки інформації, класифікують комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації.

№06 - Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання.

Очікувані результати: учні розуміють поняття на значення інформаційних процесів, розрізняють та визначають пристрої для збереження інформації, розрізняють внутрішні та зовнішні носії інформації, класифікують їх. Мета: ознайомити учнів процесом створення тек на комп’ютері. Розвивати навички сортування інформації у теках та вкладених теках. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№07 - Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

Даний матеріал з’являється протягом року на основі підписки. *Підписка - це замовлення розробок уроків з попереднім внесенням плати за них. Тобто, Ви сплатили певну грошову суму, а автор зобов'язується передавати матеріали у міру виходу їх в світ. Основне правило підписки: "Ви отримуватимете матеріали з мінімальною умовою випередження на 2 тижні вперед, відповідно календарних планів, котрі розміщено на ресурсі VsimPPTX.

№08 - Поняття вебсторінки, її адреси.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «вебсервер», «вебсайт», «вебсторінка», «гіперпосилання», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, визначають назву вебсторінки за її адресою та її призначення, орієнтуються в розміщенні гіперпосилань на вебсторінці. Мета: закріпити поняття вебсторінки, сформувати поняття про адресу вебсторінки, навчити розпізнавати назву веб сторінки за її складовими; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Ключові слова для пошуку. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «ключове слово», «ключова фраза», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, здійснюють пошук вебсторінок за обраними ключовими словами, орієнтуються у знайдених результатах та структурують потрібні вебсторінки у теках. Мета: навчити учнів шукати інформацію в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем (а саме ключових слів) та додавати знайдені дані до закладок браузера; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Прості критерії оцінювання надійності Інтернет-сайтів.

Очікувані результати: учні розуміють поняття, «репутація», «цифровий слід», «цифровий портрет», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, усвідомлюють значення репутації в повсякденному житті та мережі Інтернет. Мета: познайомити учнів з поняттями «репутація», «цифровий слід», «цифровий портрет»; розвивати логічне мислення; формувати вміння критично оцінювати інформацію, аналізувати i робити висновки; виховувати відповідальність за свої дії в мережі Інтернет, інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№11 - Модель адекватного реагування в сумнівних ситуаціях. Джерела отримання допомоги в прикрих і тривожних ситуаціях.

Очікувані результати: учні розуміють що ряд ситуацій можуть бути потенційно небезпечними, усвідомлюють моделі адекватного реагування в сумнівних ситуаціях, вміють та знають де знайти допомогу серед знайомих й в мережі Інтернет. Мета: сформувати розуміння учнів, що ряд ситуацій можуть бути потенційно небезпечними; розвивати логічне мислення; формувати вміння критично оцінювати інформацію, навчати аналізувати i робити висновки, побудувати моделі адекватної поведінки реагування в сумнівних ситуаціях; виховувати відповідальність за свої дії, інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Конфіденційність даних, приватна інформація. Способи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів.

Очікувані результати: учні вільно володіють поняттями «приватна інформація», «публічна інформація», «конфіденційність», «інтелектуальна власність», використовують вивчені терміни у власному мовленні, розуміють наслідки та ризики під час використання плагіату (списування). Мета: актуалізувати знання учнів про приватну та публічну інформацію; оговорити, яким чином відбувається захист приватної інформації, познайомити з поняттям «конфіденційність», «інтелектуальна власність», наслідками та ризиками використання плагіату (списування); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.