Каталог матеріалів

Симбіотичне календарно-тематичне планування уроків інформатики для 3 класу за новою програмою НУШ (2021-2022 навчальний рік)

>

№ уроку

Дата уроку

Програма Р.Б. Шияна

Програма О.Я. Савченко

Примітка

Тема уроку

Тема уроку

І семестр

 

Змістова лінія «Я у світі інформації»  (Дані. Інформація. Моделі)

Змістові лінії: «Інформація. Дії з інформацією» та «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією»

 

1. 

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними. Повторення вивченого матеріалу за 2 клас.

 

2. 

 

Інструктаж з БЖД. Роль інформації в житті людини. Значення інформації.

 
3.  

Інструктаж з БЖД. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

 
4.  

Інструктаж з БЖД. Збереження повідомлень. Перетворення інформації з одного виду в інший.

 
5.  

Інструктаж з БЖД. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформаціє. Джерело інформації. Комп’ютерні пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією. Пристрої введення та пристрої виведення.

 
6.  

Інструктаж з БЖД. Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями. Структурування інформації в документах, теках. Поняття меню.

 
7.  

Інструктаж з БЖД. Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

 
8.  

Інструктаж з БЖД. Поняття веб-сторінки, її адреси.

 
9.  

Інструктаж з БЖД. Ключові слова для пошуку. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у теки.

 
 

 

Змістова лінія «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

 Змістові лінії: «Інформація. Дії з інформацією» та «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією»

10. 

 

Інструктаж з БЖД. Прості критерії оцінювання надійності Інтернет-сайтів. Етика та безпека цифрової поведінки, цифрова репутація, цифровий слід. Відповідальна поведінка онлайн.

 
11.  

Інструктаж з БЖД. Модель адекватного реагування в сумнівних ситуаціях. Джерела отримання допомоги в прикрих і тривожних ситуаціях.

 
12.  

Інструктаж з БЖД. Конфіденційність даних, приватна інформація. Способи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів. Поняття про захист авторських прав. Наслідки та ризики використання плагіату (списування).

 
 

 

Змістова лінія «Я і цифрові пристрої»

 Змістові лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» та «Комп’ютерні програми. Меню та інструменти»
13.  

Інструктаж з БЖД. Середовища для читання електронних текстів. Робота з електронним текстовим документом. Офлайнові текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів.

 
14.  

Інструктаж з БЖД. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

 
15.  

Інструктаж з БЖД. Вдосконалення навичок редагування та форматування тексту в межах офлайнових текстових редакторів.

 
16.   

Інструктаж з БЖД. Доповнення текстів зображеннями в середовищі офлайнових текстових редакторів.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

 

ІІ семестр

 

 

Змістові лінії «Моя цифрова творчість»

 Змістова лінія «Лінійні алгоритми»
17.  

Інструктаж з БЖД. План дій, інструкція, команда. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці.

 
18.  

Інструктаж з БЖД. Види алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців.

 
19.  

Інструктаж з БЖД. Середовище програмування для дітей Scratch: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків. Порядок виконання команд виконавцем.

 
20.  

Інструктаж з БЖД. Знаходження та пошук пропущених дій в алгоритмах.

 
21.  

Інструктаж з БЖД. Складові частини об’єктів. Зміна вигляду об’єктів у середовищі Scratch.

 
22.  

Інструктаж з БЖД. Алгоритм малювання у середовищі Scratch.

 
23.  

Інструктаж з БЖД. Алгоритм руху у середовищі Scratch.

 
24.  

Інструктаж з БЖД. Алгоритм зі звуком. Упорядкування об’єктів у середовищі Scratch. 

 
25.  

Інструктаж з БЖД. Істинні й хибні висловлювання.

 
26.  

Інструктаж з БЖД. Логічне слідування.

 
27.  

Інструктаж з БЖД. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».

 
 

 

Змістова лінія «Моя цифрова творчість»

 Змінення готових. Використання»
28.  

Інструктаж з БЖД. Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень, як вид презентування. Середовище створення презентацій.

 
29.  

Інструктаж з БЖД. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

 
30.  

Інструктаж з БЖД. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

 
31.   

Інструктаж з БЖД. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

 
32.   

Інструктаж з БЖД. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

 
 

 

Змістова лінія «Комунікація та співпраця»

 Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання»
33.   

Інструктаж з БЖД. Групова взаємодія. Групові ролі. Планування групової діяльності. Визначення мети побудови групового презентаційного матеріалу на обрану тему.

 
34.   

Інструктаж з БЖД. Реалізація групового проекту в середовищі створення презентацій. Представлення його однокласникам.

 
35.   

Інструктаж з БЖД. Рефлексія щодо власної діяльності протягом навчального року. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.