Каталог матеріалів

Розробки уроків з курсу "Вступ до історії України та громадянської освіти" для 5 класу за О. Гісем. О. Мартинюк

№01 - Вступ.

Мета: ознайомити учнів та учениць із новим навчальним предметом «Вступ до історії України та громадянської освіти»; формувати стійку потребу у вивченні курсу; пояснити, для чого і як буде вивчатися новий предмет; ознайомити із загальними вимогами до процесу навчання.

№02 - Людина. Унікальність і неповторність кожної людини.

Мета: з’ясувати, чому людину визначають як біосоціальну істоту; чим унікальна і неповторна людина; продовжувати формувати основні предметні компетентності.

№03 - Людина і природа.

Мета: навчити визначати прояви впливу діяльності людини на навколишнє середовище; наводити приклади впливу діяльності людини на навколишнє середовище; сприяти усвідомленню змісту викликів, що висуває різне природне середовище до людини й суспільства; усвідомлювати взаємодію людини і природи, дій, спрямовані на збереження навколишнього середовища; формувати власну аргументовану позицію щодо захисту навколишнього середовища; підвести до розуміння взаємозалежність природи, суспільства та його історії.

№04 - Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільстві.

Мета: дізнатися, що таке суспільство, які його функції; визначати роль груп у суспільстві та житті людини; з’ясувати зв’язок між поглядами та потребами людей і їхньою належністю до відповідної групи суспільства; вчитися визначати можливий вплив тих чи інших подій на життя суспільства загалом, його окремих груп або представників; підвести до розуміння взаємозалежність природи, суспільства та його історії.

№05 - Минуле людини і суспільства. Що таке історія.

Мета: з’ясувати, що таке історія, що вивчає історія України, а що — всесвітня історія, історія єдина чи багатоманітна; пояснити, як співвідносяться минуле, сучасне й майбутнє і чому важливо це розуміти.

№06 - Культура як цінність.

Мета: з’ясувати, чому людину називають творцем культури; що є цінним для людини; як співвідносяться між собою світова і національна культури; які існують моральні цінності; як зробити моральний вибір; чому існують забобони; продовжити формувати ключові предметні компетентності.

№07 - Практичне заняття.

Мета: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання розділу, розвивати практичні вміння із систематизації матеріалу, роботи з аналізу інформації.

№08 - Узагальнення і тематичний контроль.

Мета: повторити й узагальнити матеріал, вивчений протягом першої теми; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, працювати з джерелами інформації, висловлювати власну точку зору щодо тих чи інших історичних явищ і подій; сприяти появі в учнів зацікавленості до історичних подій; виховувати вільну особистість, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

№09 - Людина як особистість і особа.

Мета: пояснити, як особа стає особистістю; визначити, які якості притаманні особистості; ознайомити учнів та учениць із типами особистості; визначити, хто така історична постать; вчити знаходити потрібну інформацію в підручнику, продовжувати формувати основні предметні компетентності.

№10 - Громадський простір.

Мета: з’ясувати, що таке особистий, публічний і громадський простір; коли і як вони виникають; чому вони важливі для розвитку сучасної людини й суспільства; вчити знаходити потрібну інформацію в підручнику та мережі Інтернет; продовжувати формувати основні предметні компетентності.

№11 - Правила, яких необхідно дотримуватися в різних спільнотах.

Мета: з’ясувати, що таке соціалізація; як людина визначає свою належність до різних спільнот; пояснити, чим відрізняються людські спільноти в минулому та сучасності, яку роль у житті людини відіграють родина, громада, держава, що таке патріотизм; дати уявлення про правила, яких необхідно дотримуватися в різних спільнотах; вчити знаходити потрібну інформацію в підручнику та мережі Інтернет; продовжувати формувати основні предметні компетентності.

№12 - Практичне заняття.

Мета: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання розділу закріпити знання з розуміння особистого простору, розвивати практичні вміння із систематизації матеріалу, роботи з аналізу інформації.